Інші завдання дивись тут...

Вправа 64 Які основні агрегатні стани речовин вам відомі?

Рідкий, твердий і газоподібний

Наведіть 2—3 приклади речовин, які можуть існувати в кожному із цих станів. Вода, гелій, азот

 

Вправа 65 Використавши зображення кристалічних ґраток натрій хлориду (мал. 12), визначте, скільки йонів Cl оточує кожний йон Na+ у кристалі солі й скільки йонів Na+ оточує кожний йон ClШість йонів Cl оточує кожний йон Na+ у кристалі солі й шість йонів Na+ оточує кожний йон Cl.

 

Вправа 66 Лимонна кислота є кристалічною речовиною. Які частинки — атоми, молекули, йони — містяться в кристалі цієї сполуки? Молекули 

 

Вправа 67 Кристалічні ґратки яких типів відповідають барій гідроксиду, алюміній сульфату, графіту, фосфор (V) оксиду (істинна формула сполуки — P4O10)? Йонні відповідають барій гідроксиду, алюміній сульфату, атомні —  графіту, молекулярні — фосфор (V) оксиду

 

Вправа 68 Уявімо, що твердий жир не містить домішок і є чистою речовиною. За певної температури чи в певному температурному інтервалі він має плавитись? Відповідь обґрунтуйте. У певному температурному інтервалі, бо жир являє собою не індивідуальну речовину, а суміш тригліцеридів

Інші завдання дивись тут...