Інші завдання дивись тут...

Вправа 75 Як класифікують реакції залежно від можливих напрямків їх перебігу? На оборотні і необоротні

 

Вправа 76 Що таке хімічна рівновага? Стан суміші реагуючих речовин, для якого швидкості прямої та зворотної реакцій однакові, називають хімічною рівновагою

Чому її називають динамічною?  Бо і пряма, і зворотна реакції відбуваються з однаковою швидкістю у стані хімічної рівноваги

 

Вправа 77 Назвіть чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги. Зміна концентраціі, температури, для газоподібних речовин тиску

Чи завжди рівновага зміщується при зміні температури? Ні, не завжди

Чому? У реакціях, які відбуваються без помітного теплового ефекту, зміна температури не спричинює зміщення рівноваги, а підвищення температури лише прискорює встановлення рівноваги

 

Вправа 78 Чи призведе підвищення температури, зниження тиску до зміщення кожної з таких хімічних рівноваг:

а) 2NO + O2 ⇄ 2NO2; ΔН=–113 кДж; 

б) 2NaHСO3 ⇄ Na2CO3 + CO2↑ + Н2О↑; ΔН=+133,5 кДж? 

Якщо рівновага зміститься, то в бік прямої чи зворотної реакції? При підвищенні температури, зниженні тиску рівновага зміститься у бік зворотної реакції у випадку а)

 

Вправа 79 Як потрібно змінити температуру, щоб змістити рівновагу в суміші газів CO + Cl2 ⇄ COCl2; ΔН<0 у бік реакції розкладу? Підвищити температуру

Чи вплине на рівновагу зміна тиску? Вплине на рівновагу

 

Вправа 80 За деякої температури в закритому реакторі встановилася рівновага CaO + CO2 ⇄ CaCO3; ΔН<0. Чи зміститься вона, якщо реактор відкрити, а температуру не змінювати? Якщо зміститься, то в бік прямої чи зворотної реакції? Відповідь обґрунтуйте. У відкритому реакторі карбон (IV) оксид необоротно залишає систему, тому концентрація реагенту зменшиться й, відповідно, рівновага зміститься в бік зворотної реакції

Інші завдання дивись тут...

  • Миха
    А где ответы -----> Відповіді позначені сірим кольором.
    24 березня 2023 11:35
  • H
    Вау
    24 квітня 2024 20:03