Інші завдання дивись тут...

Вправа 97 Запропонуйте два гальванічні елементи, подібні до елемента Деніела, в одному з яких нікелевий електрод є катодом, а в іншому — анодом.

(Анод) Zn | Zn2+ || Ni2+ | Ni (Катод)

  "–"                                "+"

Zn -2ē ⟶ Zn2+   

Ni2+ +2ē ⟶ Ni

Йонно-молекулярне рівняння цієї реакції:

Zn + Ni2+ ⟶ Zn2+ + Ni

 

(Анод) Ni | Ni2+ || Cu2+ | Cu (Катод)

   "–"                                "+"

Ni -2ē ⟶ Ni2+ 

Cu2+ +2ē ⟶ Cu

Йонно-молекулярне рівняння цієї реакції:

Ni + Cu2+ ⟶ Ni2+ + Cu

 

Вправа 98 Що відбудеться, якщо елемент Деніела змінити таким чином: розчини сульфатів Цинку та Купруму (ІІ) злити в одну посудину і помістити в неї цинковий і мідний електроди? Чи працюватиме такий елемент? Не працюватиме.

 

Вправа 99 Чому, на вашу думку, немає гальванічних елементів типу Лекланше з кальцієвими анодами, адже вони створювали б значно більшу електричну напругу, ніж елементи із цинковими анодами? Бо сіль сульфат кальцію малорозчинна.

 

Вправа 100 Початкові маси мідної та цинкової пластинок в елементі Деніела становили по 20 г. Під час роботи елемента маса мідної пластинки збільшилася на 12,8 %. Якою стала маса цинкової пластинки?

Дано: маса мідної пластинки збільшилася на 12,8%.

Знайти: масу цинкової пластинки?

Розв'язування

Для визначення маси міді, що утворюється під час роботи елемента, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

100% становить маса 20 г Cu, а

12,8%  х г Cu

х=m(Сu)=12,8% • 20 г : 100%=2,56 г

Складемо хімічне рівняння:

х г                         2,56 г

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

65 г                         64 г

M(Zn)=65 г/моль, маса 1 моль= 65 г

M(Cu)=64 г/моль, тому 1 моль=64 г

Обчислюємо масу цинку за допомогою пропорції:

х=m(Zn)=2,56 г • 65 г : 64 г=2,6 г

Знаходимо масу цинкової пластинки:

20 г - 2,6 г = 17,4 г

Відповідь: 17,4 г

 

Вправа 101 В елементі Лекланше маса цинку зменшилася на 0,26 г. Яка маса манган (IV) оксиду зазнала хімічного перетворення?

Дано: маса цинку зменшилася на 0,26 г.

Знайти: m(MnO2)-?

Розв'язування

Складемо хімічне рівняння:

Zn + 2MnO2 + 2NH4Cl = ZnCl2  + Mn2O3 + NH3 + H2O

M(Zn)=65 г/моль, M(MnO2)=87 г/моль

Для визначення кількості речовини цинку складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

65 г Zn міститься в 1 моль речовини, а

0,26 г Zn  х моль речовини

х=n(Zn)=0,26 г • 1 моль : 65 г=0,004 моль

За хімічним рівнянням n(Zn):n(MnO2)=1:2, тому

n(MnO2)=2n(Zn)=2•0,04 моль=0,008 моль

Знаходимо масу MnO2 кількістю речовини 0,008 моль:

m(MnO2)=n(MnO2)M(MnO2)=0,008 моль87 г/моль=0,696 г

Відповідь: m(MnO2)=0,696 г

Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    Норм
    17 грудня 2020 19:10