Інші завдання дивись тут...

Вправа 102 У якій групі (групах) періодичної системи міститься найбільше неметалічних елементів, а в якій (яких) — найменше? У VIII групі міститься найбільше неметалічних елементів, а в III - найменше

 

Вправа 103 За матеріалами з інтернету та іншими джерелами інформації підготуйте повідомлення про роль Флуору, Йоду і Фосфору в організмі людини. Самостійно знайдіть інформацію

 

Вправа 104 Яку будову — молекулярну чи йонну — має кожна з речовин із такими формулами: LiCl, HCl, NaH, Na2S, MgO, CO, NF3, CaF2?

Молекулярну: HCl, CO, NF3

Йонну: LiCl, NaH, Na2S, MgO, CaF2

 

Вправа 105 У літосфері на кожні 58 атомів Оксигену припадає 19,6 атомів Силіцію. Обчисліть співвідношення мас Оксигену і Силіцію в літосфері.

m(O):m(Si)=(58Ar(O)):(19,6Ar(Si))=(5816):(19,628)=928:548,8=1,69:1

 

Вправа 106 Елемент Х утворює дві сполуки із Сульфуром, у яких виявляє значення валентності 3 і 5. Масові частки Сульфуру в цих сполуках відносяться як 1 : 1,323. Визначте елемент Х і напишіть хімічні формули сполук.

Відомо: сполуки Х2S3 i X2S5, w1(S):w2(S)=1:1,323

Знайти: елемент Х -?

Розв'язування

Mr(X2S3)=2Ar(X)+3Ar(S)=2Ar(X)+332=2Ar(X)+96

Mr(X2S5)=2Ar(X)+5Ar(S)=2Ar(X)+532=2Ar(X)+160

w1(S)=3Ar(S)/Mr(X2S3)=96/(2Ar(X)+96)=48/(Ar(X)+48)

w2(S)=5Ar(S)/Mr(X2S5)=160/(2Ar(X)+160)=80/(Ar(x)+80)

Позначимо Ar(X) через х, тоді за умовою задачі складаємо алгебраїчне рівняння:

48/(х+48) : 80/(х+80)=1 : 1,323, за властивістю пропорції маємо:

1,32348/(x+48)=80/(х+80)

63,504/(х+48)=80/(х+80)

(x+48)/(x+80)=80/63,504

(x+48)/(x+80)=0,7938

(x+48)=0,793(x+80)

x+48=0,793x+63,504

x-0,793x=63,504-48

0,207x=15,504

x=15,504:0,207

x=75, тобто Ar(Х)=75. Таку відносну атомну масу має Арсен, тому Х - це As

Відповідь: формули сполук As2S3 i As2S5

Інші завдання дивись тут...