Інші завдання дивись тут...

Вправа 107 Укажіть твердження, у яких ідеться про галогени-елементи або про галогени як прості речовини:

а) усі галогени забарвлені;

б) галогени входять до складу сполук, загальна назва яких — галогеніди;

в) галогени є активними неметалами;

г) електронегативність галогенів досить висока.

Відповідь: а), в) галогени як прості речовини; б), г) галогени-елементи

 

Вправа 108 Чим різняться між собою прості речовини:

а) Оксигену; Прості речовини Оксигену відрізняються кількістю атомів у молекулах (кисень О2 має два атоми, його молекула лінійна, а озон О3 - три атоми, його молекула кутова)

б) Карбону? Прості речовини Карбону відрізняються будовою (атомну мають алмаз і графіт, молекулярну - фулерен), кількістю атомів у молекулі (фулерени містить від 20 до 200 атомів), способом їх сполучення (карбін містить одинарні і потрійні зв'язки, полікумулен  подвійні зв'язки)

 

Вправа 109 Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі S2 (із таких молекул складається газувата сірка за дуже високої температури). Ковалентний неполярний хімічний зв'язок

 

Вправа 110 Які властивості графіту зумовлюють його використання на практиці? Поясніть ці властивості речовини, виходячи з її будови. 

Завдяки шаруватій будові, коли атоми Карбону розташовані шарами, що слабко сполучені один з одним і завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного, графіт легко розшаровується на лусочки, тому слугує змащувальним матеріалом, з нього роблять стержні олівців.

Особливість будови кристалічної структури графіту, а саме: кожний атом Карбону сполучений із трьома іншими атомами простими ковалентними зв’язками за рахунок трьох валентних електронів, а четвертий електрон переходить від одного атома до іншого в шарі, зумовлює електропровідність графіту, що дає змогу виготовляти з нього електричні контакти й електроди, стержні в ядерних реакторах.

 

Вправа 111 Як можна пояснити те, що білий фосфор виявляє більшу хімічну активність, ніж червоний фосфор? Білий фосфор має молекулярну будову, а червоний ― атомну

Чи слід чекати на аналогічну відмінність в активності ромбічної та моноклінної сірки? Не слід, бо обидві речовини мають молекулярну будову, а різняться тільки порядком розташування молекул у кристалі 

 

Вправа 112 Яка кількість речовини міститься:

а) в 0,48 г озону;

Відомо: m(O3)=0,48 г

Знайти: n(O3)-?

Розв'язування

M(O3)=48 г/моль

n(O3)=m(O3):M(O3)=0,48 г : 48 г=0,01 моль

Відповідь: 0,01 моль

б) в 4,48 л аргону (н.у.)?

Відомо: V(Ar)=4,48 л

Знайти: n(Ar)-?

Розв'язування

n(Ar)=V(Ar):VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

Відповідь: 0,2 моль

 

Вправа 113 Масова частка озону в суміші з киснем становить 7,2%. Обчисліть об’ємну частку озону в цій суміші.

Відомо: суміш O2+O3, w(O3)=7,2%

Знайти: φ(O3)-?

Розв'язування

Нехай маса суміші m(суміші)=100 г, тоді

w(O2)=100%-w(O3)=100%-7,2%=92,8%

Обчислюємо масу кожного газу в суміші.

m(O3)=(w(O3)m(суміші)):100%=(7,2%•100 г):100%=7,2 г

m(O2)=(w(O2)m(суміші)):100%=(92,8%•100 г):100%=92,8 г

Обчислюємо кількість речовини кожного газу в суміші.

M(O3)=48 г/моль

n(O3)=m(О3):M(O3)=7,2 г : 48 г/моль=0,15 моль

M(O2)=32 г/моль

n(O2)=m(О2):M(O2)=92,8 г : 48 г/моль=2,9 моль

Обчислюємо об'єм кожного газу в суміші.

V(O3)=n(O3)•VM=0,15 моль•22,4 л/моль=3,36 л

V(O2)=n(O2)•VM=2,9 моль•22,4 л/моль=64,96 л

Обчислюємо об'єм суміші:

V(суміші)=V(O3)+V(O2)=3,36 л + 64,96 л=68,32 л 

Обчислюємо об'ємну частку озону в суміші:

φ3)=V(O3):V(суміші)=3,36 л : 68,32 л=0,049, або 4,9%

Відповідь: φ3)=4,9%

Інші завдання дивись тут...