Інші завдання дивись тут...

Вправа 114 Яка можлива причина того, що бор і силіцій мають високі температури плавлення? Ці речовини мають атомну кристалічну ґратку 

 

Вправа 115 За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення про фізичну властивість силіцію, завдяки якій цей неметал використовують в електронній техніці. Силіцій як напівпровідник використовують в електронній техніці, сонячних батареях, різноманітних приладах. Напівпровідник є діалектриком за низьких температур, але вже за кімнатної температури проводить струм.

 

Вправа 116 Чому в рівняннях реакцій за участю вугілля цю речовину позначають символом С, хоча вугілля не є простою речовиною Карбону? За хімічним складом у вугіллі найбільша масова частка припадає на чистий вуглець С

 

Вправа 117 Як можна пояснити те, що деякі природні силікати значно краще за активоване вугілля поглинають йони? Природні силікати (солі) мають йонну структуру. Очевидно, що більшими є притягувальні сили між йонами адсорбентів природних силікатів і йонами речовини

 

Вправа 118 Змішали однакові маси водню й азоту. Які об’ємні частки газів у цій суміші?

Відомо: m(H2)=m(N2)

Знайти: φ(H2)-?, φ(N2)-?

Розв'язування

Нехай маса кожного газу в суміші рівна m(H2)=m(N2)=100 г

Обчислюємо кількість речовини кожного газу в суміші.

M(H2)=2 г/моль

n(H2)=m(H2):M(H2)=100 г : 2 г/моль=50 моль

M(N2)=28 г/моль

n(N2)=m(N2):M(N2)=100 г : 28 г/моль=3,57 моль

Обчислюємо об'єм кожного газу в суміші.

V(H2)=n(H2)•VM=50 моль•22,4 л/моль=1120 л

V(N2)=n(N2)•VM=3,57 моль•22,4 л/моль=79,968 л

Обчислюємо об'єм суміші:

V(суміші)=V(H2)+V(N2)=1120 л + 79,968 л=1199,968 л 

Обчислюємо об'ємну частку кожного газу в суміші.

φ(H2)=V(H2):V(суміші)=1120 л : 1199,968 л=0,933, або 93,3%

φ(N2)=100%-φ(H2)=100%-93,3%=6,7%

Відповідь: φ(H2)=93,3%, φ(N2)=6,7%

 

Вправа 119 У 100 г етанолу при 200С розчиняється 27,1 г йоду. Обчисліть масову частку йоду в його насиченому розчині.

Відомо: m(етанолу)=100 г, m(І2)=27,1 г

Знайти: w(I2)-?

Розв'язування

m(розчину)=m(етанолу)+m(I2)=100 г + 27,1 г=127,1 г

w(I2)=m(I2):m(розчину)=27,1 г : 127,1 г =0,213, або 21,3%

Відповідь: 21,3%

Інші завдання дивись тут...