Інші завдання дивись тут...

Вправа 120 Який неметал у хімічних реакціях є лише окисником? Фтор

Фтор походить від найбільш електронегативного елемента F, атом якого здатний лише приймати електрони

Чи існують неметали, яким притаманні відновні властивості? Так, існують.

Відповіді обґрунтуйте. Це передусім неметали, які походять від найменш електронегативних неметалічних елементів, наприклад, водень Н2 і вуглець С, якщо взаємодіють із сильнішим окисником 

 

Вправа 121 Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) S + 2Li = Li2S

   Si + 2Mg = Mg2Si

   ZnO + C = Zn + CO

б) N2 + 3H2 = 2NH3

    4B + 3О2 = 2B2O3

    H2 + Ag2O = 2Ag + H2O

 

Вправа 122 Сірка вступає в реакції з воднем і киснем. Напишіть відповідні хімічні рівняння, складіть схеми окиснення й відновлення. Яку роль виконує Сульфур у кожній реакції?

S + H2 = H2S

S0 + H20 = H2+1S-2

Окисник S0 + 2e- -> S-2      2│2│1

           2H0 - 2e- -> 2H+1    2│ │1

 

S + O2 = SO2

S0 + O20 = S+4O2-2

              O20 + 4e- -> 2O-2   4│4│1

Відновник S0 -4e- -> S+4       4│ │1

 

Вправа 123 Складіть рівняння реакції фтору з водою, врахувавши, що одним із продуктів є проста речовина, поширена в атмосфері.

2F2 + 2H2O -> 4HF + O2

 

Вправа 124 Вуглець за високої температури реагує з водяною парою. Які речовини мають бути продуктами цієї реакції — СО і Н2 чи СН4 і О2? Відповідь обґрунтуйте, наведіть відповідне хімічне рівняння.

C + H2O = CO + H2 при умові t>12000C

 

Вправа 125 Складіть рівняння реакцій хлору з калієм, цинком, алюмінієм, силіцієм, фосфором. Зважте на те, що Силіцій і Фосфор у продуктах відповідних реакцій мають найвищі ступені окиснення.

Cl2 + 2K = 2KCl

Cl2 + Zn = ZnCl2

3Cl2 + 2Al = 2AlCl3

2Cl2 + Si = SiCl4

5Cl2 + 2P = 2PCl5

 

Вправа 126 Запишіть замість крапок відповідні цифри і слова:

I20 + 10HN+5O3 (конц.) = 2HI+5O3 + 10N+4O2↑ + 4H2O

N+5 (окисник) + 1e = N+4      │ 1 │ 10 │10 процес відновлення

I20 (відновник) – 25e = 2I+5  │10 │     │1 процес окиснення

 

Вправа 127 Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння, скориставшись методом електронного балансу:

а) Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2

Si0 + NaOH+1 + H2O → Na2Si+4O3 + H20

Si0 - 4e- -> Si+4       4│4│1

2H+1 - 2e- -> H20     2│ │2

Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2

 

б) S + H2SO4 (конц.) → SO2↑ + H2O

S0 + H2S+6O4 (конц.) → S+4O2↑ + H2O

S0 - 4e- -> S+4        4│4│1

S+6 + 2e- -> S+4        2│ │2

S + 2H2SO4 (конц.) → 3SO2↑ + 2H2O

 

Вправа 128 Між двома найактивнішими галогенами можуть відбуватися реакції з утворенням сполук АБ, АБ3 і АБ5. Розшифруйте формули сполук, записавши в них символи елементів. Візьміть до уваги, що кожна літера відповідає певному галогену. Поясніть свій вибір.

Найактивнішими галогенами є фтор і хлор. Ступінь окиснення Фтору тільки -1, а Хлор (елемент VII групи) має ступені окиснення +1, +3, +5, отже, маємо сполуки: СlF, ClF3 i ClF5

Інші завдання дивись тут...