Інші завдання дивись тут...

Вправа 232 Із наведеного переліку укажіть формули речовин, з якими реагує калій метасилікат: HNO3, NaCl, MgSO4, O2.

Напишіть рівняння відповідних реакцій.

K2SiO3 + HNO3 = KNO3 + H2SiO3

K2SiO3 + MgSO4 = MgSiO3 + K2SO4

 

Вправа 233 Як розпізнати карбонат і метасилікат Кальцію? Подіяти кислотою, наприклад, хлоридною HCl. У пробірці з кальцій карбонатом виділиться газ, а у пробірці з кальцій метасилікатом утвориться осад:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

СaSiO3 + 2HCl = CaCl2 + H2SiO3

 

Вправа 234 Запишіть рівняння реакцій, які необхідно здійснити, щоб добути метасилікатну кислоту із силіцій (IV) оксиду.

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2SiO3

 

Вправа 235 Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Назва матеріалу Хімічна формула

1) звичайне скло

2) рідке скло

3) кришталь

4) хімічне скло

 

а) Na2SiO3, K2SiO3 (розчини)

б) Na2O•CaO•6SiO2

в) aNa2O•bK2O•cCaO•dB2O3•eSiO2

г) aK2O•bPbO•cB2O3•dSiO2

Відповідь: 1-б, 2-а, 3-г, 4-в

 

Вправа 236 Чому для хімічних дослідів використовують, як правило, посуд зі скла, а не з пластмаси? Хімічне скло термостійкіше у порівнянні з пластмасою

 

Вправа 238 Масові частки оксидів в оптичному склі становлять (у відсотках): PbO — 65,3; SiO2 — 31,6 (решта — домішки). Виведіть формулу цього скла і запишіть її за допомогою формул оксидів.

Відомо: ω(PbO)=65,3%, ω(SiO2)=31,6%

Знайти: формулу скла-?

Розв'язування

I спосіб

M(PbO)=223 г/моль, M(SiO2)=60 г/моль

У 100 г такої речовини маса атомів PbO становить 65,3 г, атомів SiO2 — 31,6 г.

n(PbO):n(SiO2)=m(PbO)/M(PbO):m(SiO2)/M(SiO2)=65,3/223 : 31,6/60=

=0,293:0,526

Якщо співвідношення виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число (0,293) дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

n(PbO):n(SiO2)=0,293/0,293:0,526/0,293=1:1,8

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 5:

n(PbO):n(SiO2)=(15):(1,85)=5:9, отже, формула cкла 5PbO9SiO2

II спосіб

Задані масові частки оксидів означають, що у 100 г суміші міститься 65,3 г PbO i 31,6 г SiO2.

M(PbO)=223 г/моль, тоді маса 1 моль=223 г

Обчислимо скільки моль SiO2 припадає на 1 моль PbO.

На 65,3 г PbO припадає 31,6 г SiO2, а

на 223 г PbO — х г SiO2, тоді

х=m(SiO2)=31,6 г • 223 г : 65,3 г=107,9 г

M(SiO2)=60 г/моль

n(SiO2)=m(SiO2):M(SiO2)=107,9 г : 60 г/моль=1,8 моль

Найпростіша формула скла PbO1,8SiO2

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 5:

Отже, формула скла 5PbO9SiO2

Відповідь: 5PbO9SiO2

Інші завдання дивись тут...