Інші завдання дивись тут...

Вправа 226 Жорсткою чи м’якою є дощова вода, тала вода? Відповідь обґрунтуйте. Дощова і тала вода є м'якою, бо містять невеликі кількості йонів Ca2+ i Mg2+

 

Вправа 227 Чому мило не милиться у воді зі значною жорсткістю? Бо складники мила ― аніони вищих карбонових кислот ― реагують з йонами Ca2+ і Mg2+ з утворенням нерозчинних сполук Кальцію і Магнію, які не мають мийних властивостей

У твердій воді мило утворює Кальцієві й Магнієві солі вищих карбонових кислот, які є нерозчинними:

2C17H35COO-2Na+ + Ca2+ -> (C17H35COO)2Ca + 2Na+

2C17H35COO- +  2Na+ + Mg2+ -> (C17H35COO)2Mg + 2Na+ 

 

Вправа 228 Як позбавити природну воду розчинених солей Магнію та Кальцію? Розчинені солі Магнію і Кальцію утворюють тимчасову (або карбонатну) і постійну жорсткість води. 

Тимчасової (або карбонатної) жорсткості води можна позбавитися:

 кип’ятінням:

Mg(HCO3)2 -> MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

Сa(HCO3)2 -> CaCO3↓ + CO2↑ + H2O 

 додаванням до води невеликої кількості гашеного вапна Сa(OH)2:

Mg(HCO3)2 + Сa(OH)2 = MgCO3↓ + CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + Сa(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O

 додаванням до води кальцинованої соди Na2CO3:

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaHCO3

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3

 додаванням до води натрій ортофосфату Na3PO4:

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)3↓ + 6NaHCO3

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 6NaHCO3

 додаванням до води натрій гідроксиду NaOH:

Mg(HCO3)2 + NaOH = MgCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + NaOH = CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Постійної жорсткості води можна позбавитися:

 додаванням до води кальцинованої соди Na2CO3:

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4

 додаванням до води натрій ортофосфату Na3PO4:

3MgSO4 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2↓ + 3Na2SO4

3CaSO4 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 3Na2SO4 

 

Вправа 229 Чи можна усунути постійну жорсткість води кип’ятінням? Ні, не можна

Чому? Бо постійна, або некарбонатна жорсткість утворюється йонами Сa2+ i Mg2+, які належать сульфатам і іншим розчиненим солям Кальцію і Магнію, що не мають здатності розкладатися під час нагрівання 

 

Вправа 230 Чи можна повністю усунути жорсткість води додаванням гашеного вапна? Ні

Відповідь аргументуйте. Осаджуються тільки йони Магнію, а частина йонів Кальцію залишається, бо CaSO4 - малорозчинна сіль.

Mg(SO4)2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓ + CaSO4

Інші завдання дивись тут...

  • Ольга
    Круто
    20 квітня 2021 15:42