Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть на основі електронних конфігурацій атомів, як змінюється радіус атома: 

а) у періодах

У межах періодів зі збільшенням порядкового номера хімічного елемента заряд ядра поступово збільшується, що спричиняє сильніше притягання електронів до ядра, і тому радіус атомів поступово зменшується

б) у групах

У групах зі збільшенням порядкового номера елемента збільшується число енергетичних рівнів, що заповнюється електронами, тому радіус атомів хімічних елементів в межах групи періодично збільшується

 

Вправа 2 Поясніть, як змінюються властивості елементів та їхніх простих речовин з накопиченням електронів у періодах і збільшенням радіусів атомів у головних підгрупах.

У періоді зі збільшенням порядкового номера елемента зростає число валентних електронів, а чим більше валентних електронів, тим складніше  атомам їх віддавати, тому металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні — посилюються.

У підгрупі зі зростанням ядра атома зростає число енергетичних рівнів, а зі збільшенням радіуса зовнішні електрони легше втрачати, тому металічні властивості посилюються, а неметалічні властивості послаблюються

 

Вправа 3 Поясніть на основі електронної будови атомів, як змінюється електронегативність елементів:

а) у періодах

У періоді зі зростанням ядра атома число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів поступово збільшується, внаслідок цього зменшується здатність віддавати електрони і збільшується здатність їх приймати, а отже, й збільшується притягання спільних електронних пар, тобто в періодах електронегативність збільшується

б) у групах

У групі електронна конфігурація атомів подібна, але число заповнених електронних шарів поступово збільшується і чим далі від ядра перебуває зовнішній електронний шар, тим важче ядру притягувати спільні електронні пари, тому електронегативність зменшується

 

Вправа 4 Поясніть, чим відрізняються валентність і ступінь окиснення.

валентність - це число ковалентних зв'язків (спільних електронних пар), якими атом з'єднаний з іншими атомами, тому поняття "валентність" застосовують для сполук молекулярної будови. Ступінь окиснення - це універсальне поняття для всіх класів сполук (молекулярної і немолекулярної будови), незалежно від виду хімічних зв'язків (ковалентний, йонний, металічний тощо), бо для зручності припускають, що всі частинки у сполуці (навіть якщо в ній зв’язки ковалентні) є йонами 

Валентність визначається тільки числом ковалентних зв'язків без врахування полярності утворених зв'язків, тому немає знаку і набуває значення від I до VIII. Ступінь окиснення, на відміну від валентності, може мати позитивне (+), негативне (-) і нульове значення. Ступінь окиснення у простих речовинах дорівнює нулю, а валентність відмінна від нуля

 

Вправа 5 Визначте валентність і ступені окиснення в сполуках, формули яких такі:

Н+Cl-, Fe+2S-2, Mg3+2N2-3, H20, H2+1S-2, Cl20

 

Вправа 6 Визначте, користуючись періодичною системою, максимальну валентність і ступені окиснення елементів:

а) Фосфору

V, +5, +3, -3

б) Хрому

VI, +6, +3, +2

в) Мангану

VII, +7, +6, +4, +3, +2

 

Вправа 7 Визначте за розміщенням у періодичній системі максимальні й мінімальні ступені окиснення неметалічних елементів:

а) Силіцію

+4 i -4

б) Нітрогену

 +5 i -3

в) Хлору

 +7 i -1

Інші завдання дивись тут...