Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Савчин М.М. "Хімія 11 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2019 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

ЗМІСТ

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1 Періодичний закон у світлі сучасних уявлень про електронну будову атомів...4

§ 2 Електронні та графічні електронні формули атомів s, p, d-елементів ...10

§ 3 Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів ...18

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

§ 4 Види хімічних зв’язків: йонний зв’язок...26

§ 5 Види хімічних зв’язків: ковалентний зв’язок...29

§ 6 Види хімічних зв’язків: водневий зв’язок ...35

§ 7 Види хімічних зв’язків: металічний зв’язок ...38

§ 8 Кристалічний та аморфний стани твердих речовин ...41

§ 9 Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови...44

Тема 3. Хімічні реакції

§ 10 Необоротні й оборотні хімічні процеси ...51

§ 11 Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє ...54

§ 12 Гідроліз солей...57

§ 13 Поняття про гальванічний елемент як джерело електричного струму...63

§ 14 Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції...67

Тема 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

§ 15 Неметали. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості...74

§ 16 Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів ...77

§ 17 Адсорбція ...85

§ 18 Окисні й відновні властивості неметалів ...88

§ 19 Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів ...91

§ 20 Оксиди неметалічних елементів, їхній вміст в атмосфері...96

§ 21 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном...102

§ 22 Кислоти...106

§ 23 Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами ...113

§ 24 Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку ...116

§ 25 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови ...125

§ 26 Алюміній: фізичні та хімічні властивості...128

§ 27 Залізо: фізичні та хімічні властивості ...132

§ 28 Застосування металів та їхніх сплавів...136

§ 29 Основи. Властивості та застосування гідроксидів Натрію та Кальцію...142

§ 30 Біологічне значення металічних елементів ...146

§ 31 Середні солі...149

§ 32 Кислі солі. Якісні реакції на деякі йони ...152

§ 33 Солі, їхнє поширення в природі та застосування...156

§ 34 Дослідження якісного складу солей...161

§ 35 Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей...164

§ 36 Поняття про жорсткість води та способи її усунення ...170

§ 37 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти...173

§ 38 Сучасні силікатні матеріали...177

§ 39 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук...181

§ 40 Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами...183

Тема 5. Хімія та прогрес людства

§ 41 Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій...186

§ 42 Роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми...190

§ 43 Роль хімії в розв’язанні сировинної проблеми...197

§ 44 Роль хімії в розв’язанні енергетичної проблеми...202

§ 45 Роль хімії в розв’язанні екологічної проблеми...206

§ 46 «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією...210

§ 47 Видатні українські вчені-хіміки та хіміки-педагоги...214

Інші ГДЗ дивись тут...