Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають йонним. Йонний зв’язок — це хімічний зв’язок між йонами, що утворюється на основі електростатичних сил притягання. Під час його утворення відбувається одностороння передача електронів від одного атома іншому. Йонний зв’язок утворюється між атомами елементів, електронегативності яких значно відрізняються, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів 

 

Вправа 2 Назвіть сполуки з йонним хімічним зв’язком. Основні й амфотерні оксиди, основи й амфотерні гідроксиди, солі, бінарні сполуки, до складу яких входять металічні й неметалічні елементи

 

Вправа 3 Укажіть ряд формул, де містяться тільки йонні сполуки.

А KCl, HCl, CO2, MgS 

Б NaOH, Al2(SO4)3, FeS, KCl 

В Na2O, ZnBr2, H2S, SO3

Г SO2, NaNO3, NO2, Mg3N2

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Виберіть з-поміж наведених формул речовин йонні сполуки й складіть формули йонів, що входять до їхнього складу: Вa(OH)2, H2SO4, ZnCl2, KNO3, H2S, SO2, ZnO, CH4, Al2S3, Na2SO4, C2H6, FeCl3, NaOH, H2O, MgSO4.

Вa(OH)2 — Ba2+, OH-

ZnCl2 — Zn2+, Cl-

KNO3 — K+, NO3-

ZnO — Zn2+, O2-

Al2S3 — Al3+, S2-

Na2SO4 — Na+, SO42-

FeCl3 — Fe3+, Cl-

NaOH — Na+, OH-

MgSO4 — Mg2+, SO42-

 

Вправа 5 Складіть усі можливі формули речовин, які містять такі йони: Fe2+, SO42–, Al3+, NO3, S2–, Ca2+, Li+, Cl, H+, Ag+.

Відповідь: FeSO4, Fe(NO3)2, FeS, FeCl2, Al2(SO4)3, CaSO4, Li2SO4, H2SO4, Ag2SO4, Al(NO3)3, Al2S3, AlCl3, Ca(NO3)2, LiNO3, HNO3, AgNO3, CaS, Li2S, H2S, Ag2S, CaCl2, LiCl, HCl, AgCl

Інші завдання дивись тут...