Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають водневим. Водневий зв’язок — це електростатична взаємодія в молекулах або між ними за участю атомів Гідрогену. Він утворюється між атомом Гідрогену, що зв’язаний з сильно електронегативним атомом (F, O, N) і має частково позитивний заряд, й іншим електронегативним атомом (Флуору F, Оксигену О, Нітрогену N) цієї чи іншої молекули. 

 

Вправа 2 Поясніть механізм утворення асоціатів між молекулами: 

а) води

Утворюються асоціати внаслідок притягання атомами Гідрогену однієї молекули води атомів Оксигену іншої молекули води:

б) етанолу

Утворюються асоціати між атомом Гідрогену гідроксильної групи однієї молекули спирту й атомом Оксигену гідроксильної групи іншої молекули спирту:

в) етанолу та води

Утворюються асоціати між атомом Гідрогену молекули спирту (чи молекули води), що має частковий позитивний заряд, та атомом Оксигену молекули води (чи молекули спирту), на якому сконцентрований частковий негативний заряд:  

Вправа 3 Охарактеризуйте внутрішньомолекулярний водневий зв’язок.

Внутрішньомолекулярний водневий зв’язок забезпечує «зв’язування» окремих частин однієї молекули. Багато органічних речовин містять у своєму складі характеристичні групи (гідроксильна група —ОН у спиртів, карбоксильна —СООН у карбонових кислот, аміногрупа —NH2 у молекулах амінів та амінокислот), у яких наявна поляризація зв’язку, виникає внутрішньомолекулярний водневий зв'язок  

 

Вправа 4 Спрогнозуйте фізичні властивості речовин, що подані формулами NH3, Сl2, ZnCl2, на основі їхньої будови.

Речовини NH3, Cl2 мають молекулярну будову, тому леткі, легкоплавкі, мають низькі температури кипіння, невисоку твердість, розчиняються у воді.

Речовина ZnCl має йонну будову, тому нелетка, тугоплавка, має високу температуру кипіння, високу твердість

 

Вправа 5 Укажіть сполуку, здатну до утворення водневого зв’язку.

А КBr 

Б H2

В FeCl2  

Г Br2

Відповідь: Б

 

Вправа 6 Оцініть роль водневого зв’язку в живій природі. Перебіг багатьох біологічних процесів і існування живих організмів можливі саме завдяки утворенню і руйнуванню водневих зв'язків

Інші завдання дивись тут...