Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають металічним. Металічний зв’язок — це вид зв’язку, що утворюється внаслідок взаємодії вільних електронів з йонами металічних елементів. 

 

Вправа 2 Наведіть приклади речовин, у яких наявний металічний зв’язок. Наявний в усіх простих речовинах-металах, а також у їхніх сплавах 

 

Вправа 3 Поясніть подібність і відмінність зв’язків: 

а) ковалентного й металічного;

Подібно до ковалентного, металічний зв’язок утворюється за рахунок усуспільнення електронів. Але в ковалентному зв’язку спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам, а в металічному зв’язку всі електрони є спільними для всіх йонів металічного кристала

б) йонного та металічного

Подібно до йонного зв’язку, металічний утворюється завдяки електростатич-

ному притяганню протилежно заряджених частинок. Але в речовинах із йонним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані і позитивно, і негативно заряджені йони, що утримуються разом, а в речовинах із металічним зв’язком  тільки позитивно заряджені йони, що утримуються разом за рахунок електростатичного притягання до «електронного газу».

 

Вправа 4 Обґрунтуйте залежність властивостей металів від їхньої будови. 

У металічних ґратках усі електрони електрони вільно пересуваються по всьому кристалу, метали проявляють електро- і теплопровідність. Електронний газ, який рухається між щільно упакованими йонами, відбиває світлові промені, що спричиняє властивий усім металам металічний блиск. Окремі шари йонів можна легко змістити один відносно одного, тому що у вузлах металічної ґратки перебувають позитивні йони, які утримуються завдяки притяганню до електронного газу. Цим обумовлена ковкість і пластичність металів

 

Вправа 5 Класифікуйте наведені речовини Na2S, H2S, Cl2, HCl, Mg, CaCl2, H2, CH3CH2OH, Na, H2O, NH3, Br2, CH3CH2COOH, Cu, FeBr2, I2, H2Se, CuBr2, CH3OH, N2, SO2 за видами хімічного зв’язку:

а) ковалентний неполярний

 Cl2, H2, Br2, I2, N2

б) ковалентний полярний

H2S, HCl, NH3, H2Se, SO2

в) йонний

Na2S, CaCl2, FeBr2, CuBr2

г) металічний

Mg, Na, Cu

ґ) ковалентний полярний і водневий

 CH3CH2OH, H2O, CH3CH2COOH, CH3OH

Інші завдання дивись тут...