Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, у яких станах можуть перебувати тверді речовини.

У кристалічному та аморфному твердих станах

 

Вправа 2 Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин.

Лід, алмаз, графіт, кухонна сіль, цукор  кристалічні речовини, а скло, віск, пластична сірка, пластмаси, природні та синтетичні смоли, деякі гідроксиди  аморфні

 

Вправа 3 Поясніть, які сили взаємодії між частинками наявні в кристалічних речовинах. Між молекулами наявні  міжмолекулярні вандерваальсові сили взаємодії, між різнойменно зарядженими йонами, атомами, йонізованими атомами металу й делокалізованими валентними електронами - сили електростатистичного притягання

 

Вправа 4 Охарактеризуйте механізми утворення кристалічних ґраток: 

а) молекулярних

Молекулярні кристалічні ґратки утворюють речовини з ковалентним зв’язком, у вузлах таких ґраток розміщуються молекули з неполярним або полярним ковалентним зв’язком. У кристалічних ґратках молекули утримуються за допомогою міжмолекулярних вандерваальсових сил взаємодії

б) йонних

Йонні кристалічні ґратки властиві йонним сполукам, у вузлах таких ґраток містяться позитивно й негативно заряджені йони. Між різнойменно зарядженими йонами діють сили електростатичної взаємодії

в) атомних

Атомні кристалічні ґратки утворюють речовини з ковалентним зв’язком, у вузлах таких ґраток містяться окремі атоми, сполучені між собою за допомогою ковалентних зв’язків

г) металічних

Металічні кристалічні ґратки утворюють речовини з металічним зв’язком, у вузлах таких ґраток у певному геометричному порядку розташовані атоми і йони, а спільні електрони відносно вільно переміщуються по всьому кристалу, утворюючи «електронний газ».

 

Вправа 5 Визначте, між якими речовинами відбувається хімічна взаємодія: а) калій та бром; б) магній та сірка; в) цинк і хлор; г) азот і водень; ґ) водень і хлор. Складіть рівняння реакцій та поясніть, який тип кристалічних ґраток мають продукти їхньої взаємодії.

а) калій та бром

2К + Br2 = 2KBr

Kалій бромід має йонні кристалічні ґратки

б) магній та сірка

Mg + S = MgS

Магній сульфід має йонні кристалічні ґратки 

в) цинк і хлор

Zn + Cl = ZnCl2

Цинк хлорид має йонні кристалічні ґратки

г) азот і водень - реакція оборотна, відбувається не до кінця.

N2 + 3H2 <-> 2NH3

Амоніак має молекулярні кристалічні ґратки 

ґ) водень і хлор

H2 + Cl2 = 2HCl↑

Гідроген хлорид має молекулярні кристалічні ґратки

Інші завдання дивись тут...