Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, що таке стан хімічної рівноваги. Хімічна рівновага — це стан системи, коли швидкість прямої реакції зрівноважується зі швидкістю зворотної реакції

 

Вправа 2 Поясніть вплив на зміщення хімічної рівноваги: 

а) температури

Підвищення температури зміщує хімічну рівновагу в бік ендотермічної реакції, зниження температури — у бік екзотермічної 

б) тиску

Підвищення тиску зміщує хімічну рівновагу в бік, що зумовлює зменшення об’єму, а зниження тиску — у бік збільшення об’єму речовин, що реагують

в) концентрації речовин

Збільшення концентрації одного з реагентів зміщує рівновагу в бік утворення продуктів реакції, а збільшення концентрації одного з продуктів — в бік реагентів

 

Вправа 3 Охарактеризуйте суть принципу Ле Шательє. Якщо на систему, що перебуває в стані хімічної рівноваги, подіяти ззовні (змінити температуру, тиск або концентрацію), то рівновага зміститься в бік, протилежний створеній умові

 

Вправа 4 Висловте судження про значення принципу Ле Шательє для керування:

а) виробничими процесами;

Якщо не керувати оборотними реакціями ззовні, неможливо буде отримати цільовий продукт хімічного виробництва

б) біосферними процесами.

Кожна людина повинна пам’ятати, що втручання в природні процеси довкілля може спричинити відповідні екологічні незворотні наслідки на шкоду самій людині, адже зміни природних біологічних процесів, пов’язаних з живими організмами, призводять до порушення умов навколишнього середовища

 

Вправа 5 Поясніть, як вплине підвищення тиску на зміщення рівноваги в системі N2+3H2⇄2NH3, ∆H=–92 кДж/моль. При підвищенні тиску рівновага зміститься у бік прямої реакції

 

Вправа 6 Поясніть, як у разі підвищення температури зміститься рівновага реакцій: 

а) розкладу кальцій карбонату 

СаСО3⇄СаО+СО2, ∆H=178 кДж/моль;

Рівновага зміститься у бік прямої реакції

б) розкладу нітроген (ІІ) оксиду 2NO⇄N2+O2, ∆H=–181 кДж/моль.

Рівновага зміститься у бік прямої зворотної реакції

 

Вправа 7 Поясніть, як зміститься рівновага реакцій Н22⇄2НІ, якщо: 

а) увести в систему додаткову кількість водню; 

Рівновага зміститься у бік прямої реакції

б) вивести із системи утворений продукт

Рівновага зміститься у бік прямої реакції

Інші завдання дивись тут...

  • Діана
    При взаємодії 18,5 г калій сульфіту з достатньою кількістю сульфатної кислоти виділився газ об'ємом 1,6л. Обчислити відносний вихід цього газу. -----> Дивіться § 14, там розв'язані такі завдання.
    20 листопада 2023 20:29