Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Унаслідок дегідрування етану об’ємом 10 л отримали етен об’ємом 8 л. Обчисліть відносний вихід продукту.

Відомо: V(C2H6)=10 л, Vпракт.2Н4)=8 л

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

10 л        х л

С2H6 ->  C2H4  +  H2

1 об'єм   1 об'єм

х=Vтеор.2Н4)=10 л • 1 : 1=10 л

η=Vпракт.(C2H4):Vтеор.(C2H4)100%=8 л : 10 л 100%=80%

Відповідь: 80%

 

Вправа 2 Магній оксид масою 80 г повністю прореагував з нітратною кислотою. Утворився магній нітрат масою 243,2 г. Обчисліть відносний вихід продукту.

Відомо: m(MgO)=80 г, mпракт.(Mg(NO3)2)=243,2 г

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

80 г                    х г

MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

40 г                   148 г

M(MgO)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль, маса 1 моль=148 г

х=mтеор.(Mg(NO3)2)=80 г • 148 г : 40 г=296 г

η=mпракт.(Mg(NO3)2):mтеор.(Mg(NO3)2)100%=

=243,2 г : 296 г • 100%=82,2%

Відповідь: 82,2%

 

Вправа 3 Крізь розчин кальцій гідроксиду пропустили карбон (IV) оксид об’ємом 11,2 л (н.у.). Утворилася середня сіль масою 44 г. Обчисліть відносний вихід продукту. Назвіть сіль, що утворилася.

Відомо: V(CО2)=11,2 л, mпракт.(СaCO3)=44 г

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

             11,2 л    х г

Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

             22,4 л   100 г

M(СaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=mтеор.(СaCO3)=11,2 л • 100 г : 22,4 л=50 г

η=mпракт.(CaCO3):mтеор.(CaCO3)100%=44 г : 50 г 100%=88%

Відповідь: 88%, кальцій карбонат

 

Вправа 4 На розчин натрій карбонату масою 106 г з масовою часткою солі 0,1 подіяли кальцій гідроксидом до утворення середньої солі. Утворився кальцій карбонат масою 9 г і натрій гідроксид масою 3,6 г. Обчисліть відносний вихід цих речовин.

Відомо: m(розчину)=106 г, w(Na2CO3)=0,1,

mпракт.(CaCO3)=9 г, mпракт.(NaOH)=3,6 г

Знайти: η1-?, η2-? 

Розв'язування

m(Na2CO3)=m(розчину)w(Na2CO3)=106 г0,1=10,6 г

Записуємо рівняння реакції:

10,6 г                      х г        у г

Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3+ 2NaOH

106 г                      100 г      80 г

M(Na2CO3)=106 г/моль, маса 1 моль=106 г

M(СaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

х=mтеор.(СаСО3)=10,6 г • 100 г : 106 г=10 г

у=mтеор.(NaOH)=10,6 г • 80 г : 106 г=8 г

η1=mпракт.(CaCO3):mтеор.(CaCO3)100%=9 г : 10 г100%=90%

η2=mпракт.(NaOH):mтеор.(NaOH)100%=3,6 г : 8 г100%=45%

Відповідь: 90% i 45%

 

Вправа 5 На розчин алюміній хлориду масою 133,5 г з масовою часткою солі 0,2 подіяли розчином калій гідроксиду. Унаслідок реакції випав білий драглистий осад масою 15,6 г та утворилася сіль масою 40,11 г. Обчисліть відносний вихід продуктів реакцій та назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: m(розчину)=133,5 г, w(AlCl3)=0,2,

mпракт.(Al(OH)3)=15,6 г, mпракт.(KCl)=40,11 г

Знайти: η1-?, η2-? 

Розв'язування

m(AlCl3)=m(розчину)w(AlCl3)=133,5 г0,2=26,7 г

Записуємо рівняння реакції:

26,7 г               х г          у г

AlCl + 3KOH = Al(OH)3+ 3KCl

133,5 г             78 г        223,5 г

M(AlCl3)=133,5 г/моль, маса 1 моль=133,5 г

M(Al(OH)3)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(KCl)=74,5 г/моль, маса 1 моль=74,5 г, а маса 3 моль=223,5 г

х=mтеор.(Al(OH)3)=26,7 г • 78 г : 133,5 г=15,6 г

у=mтеор.(KCl)=26,7 г • 223,5 г : 133,5 г=44,7 г

η1=mпракт.(Al(OH)3):mтеор.(Al(OH)3)100%=15,6 г : 15,6 г100%=100%

η2=mпракт.(KCl):mтеор.(KCl)100%=40,11 г : 44,7 г100%=89,74%

Відповідь: 100% i 89,74%; алюміній гідроксид 

 

Вправа 6 Обчисліть і позначте відносний вихід сульфур (IV) оксиду, якщо внаслідок горіння сірки в атмосфері кисню об’ємом 6,72 л (н.у.) утворився газ об’ємом 5,6 л.

А 83,66 % 

Б 82,43 % 

В 82,34 %

Г 83,33 %

Відаовідь: Г 

Відомо: V(О2)=6,72 л, Vпракт.(SO2)=5,6 л

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

     6,72 л   х л

S +  O2  = SO2

   1 об'єм  1 об'єм

х=Vтеор.(SO2)=6,72 л • 1 : 1=6,72 л

η=Vпракт.(SO2):Vтеор.(SO2)100%=5,6 л : 6,72 л 100%=83,33%

Відповідь: 83,33%

 

Вправа 7. Обчисліть і позначте відносний вихід барій нітрату, що утворився внаслідок розчинення барій оксиду масою 15,3 г у воді та повної нейтралізації отриманої речовини нітратною кислотою з утворенням солі масою 22 г.

А 84,90 % 

Б 84,29 % 

В 80,20 %

Г 85,30 %

Відповідь: Б

Відомо: m(BaO)=15,3 г, mпракт.(Ba(NO3)2)=22 г

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

15,3 г                 х г

BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

153 г                 261 г

х=mтеор.(Ba(NO3)2)=15,3 г • 261 г : 153 г=26,1 г

η=mпракт.(Вa(NO3)2):mтеор.(Ba(NO3)2)100%=22 г : 26,1 • 100%=84,29%

Відповідь: 84,29%

 

Вправа 8 Розв’яжіть кросворд. Заповнивши рядки, у виділеному стовпці прочитаєте прізвище першовідкривача хімічного джерела струму. Гальвані

За горизонталлю

1. Умова перебігу необоротної реакції. Газ

2. Назва принципу, що дає змогу передбачити напрямок перебігу реакції.

ЛеШательє

3. Раціональне використання відходів. Утилізація

4. Назва пристрою, що є хімічним джерелом струму. Гальванічний

5. Назва процесу, що відбувається в гальванічному елементі. Окисно-відновний

6. Чинник, що впливає на перебіг оборотних реакцій. Температура

7. Назва реакції, що відбувається в одному напрямку. Необоротна

8. Загальна назва реакцій речовин з водою. Гідроліз

Інші завдання дивись тут...

  • Іра
    На мене в році
    27 лютого 2023 12:56