Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть суть явища адсорбції. Адсорбція — це явище поглинання газоподібних або розчинених речовин поверхнею твердої речовини, Такій твердій речовині притаманна велика пористість, завдяки чому вона здатна адсорбувати на своїй поверхні інші речовини і її називають адсорбентом

 

Вправа 2 Поясніть, як дослідити адсорбційну здатність деревного вугілля. За допомогою дослідів. Якщо у розчин діамантового зеленого ("зеленка") з водою чи бромної води помістити шматок деревного вугілля, з часом зелений розчин чи відповідно коричневий — знебарвляться.

 

Вправа 3 Порівняйте, чим різняться між собою деревне й активоване вугілля. Збільшеною поглинальною здатністю активованого вугілля у порівнянні з деревним, бо його отримують з деревного вугілля, обробляючи гарячою водяною парою, з метою збільшення кількості пор

 

Вправа 4 Укажіть галузь застосування адсорбційної здатності вуглецю.

А металургія 

Б будівництво  

В виробництво гуми  

Г медицина

Відповідь: Г

 

Вправа 5 Установіть відповідність між назвою речовини та її застосуванням.

А активоване вугілля 

Б графіт 

В сажа 

1 для виготовлення друкарської фарби

2 у виробництві спирту

3 для виробництва електродів

4 у виробництві мазі

Відповідь: А-2, Б-3, В-1

 

Вправа 6 Фосфор масою 21,7 г повністю згорів в атмосфері кисню. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного продукту.

Відомо: m(P)=21,7 г

Знайти: V(P2O5)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

21,7 г          x моль

 4P  + 5O2 = 2P2O5

31 г            2 моль

M(P)=31 г/моль, маса 1 моль=31 г

х=v(P2O5)=21,7 г • 2 моль : 31 г=0,35 моль

M(P2O5)=142 г/моль

m(P2O5)=v(P2O5)M(P2O5)=0,35 моль  • 142 г/моль= 49,7 г

Відповідь: 0,35 моль і 49,7 г Р2О5

 

Вправа 7 Сірка масою 6,4 г повністю згоріла в надлишку кисню. Утворену речовину розчинили у воді. Обчисліть масу й кількість речовини кислоти.

Відомо: m(S)=6,4 г

Знайти: m(H2SO3)-?, v(H2SO3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції горіння сірки:

6,4 г        x моль

 S  + O2 = SO2

32 г         1 моль

M(S)=32 г/моль, маса 1 моль=32 г

х=v(SO2)=6,4 г • 1 моль : 32 г=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції утворення сульфітної кислоти:

0,2 моль         x моль

SO2  +  H2O = H2SO3

1 моль          1 моль

х=v(H2SO3)=0,2 моль • 1 моль : 1 моль=0,2 моль

M(H2SO3)=82 г/моль

m(H2SO3)=v(H2SO3)M(H2SO3)=0,2 моль  • 82 г/моль= 16,4 г

Відповідь: 16,4 г і 0,2 моль H2SO3

 

Вправа 8 Плюмбум (ІІ) оксид масою 111,5 г відновили вуглецем. Обчисліть маси вуглецю, що використався, і свинцю, що утворився, та об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.).

Відомо: m(PbO)=111,5 г

Знайти: m(C)-?, m(Pb)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

111,5 г   х г      у г      z л

2PbO  +  C  =  2Pb  +  CO2

446 г     12 г   414 г    22,4 л

M(PbO)=223 г/моль, маса 1 моль=223 г, а маса 2 моль=446 г

M(С)=12 г/моль, маса 1 моль=12 г

M(Pb)=207 г/моль, маса 1 моль=207 г, а маса 2 моль=414 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(С)=111,5 г • 12 г : 446 г=3 г

у=m(Pb)=111,5 г • 414 г : 446 г=103,6 г

z=V(CO2)=111,5 г • 22,4 л : 446 г=5,6 л

Відповідь: 3 г С; 103,6 г Pb; 5,6 л СО2 

Інші завдання дивись тут...