Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть неметал, що є основною складовою повітря.

А кисень 

Б азот  

В гелій 

Г водень

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Позначте просту речовину, що проявляє здатність утримувати частинки іншої речовини.

А бром  

Б фосфор  

В вугілля 

Г сірка

Відповідь: В

 

Вправа 3 Позначте дві речовини, які використовують для виробництва амоніаку.

А азот  

Б вуглець  

В сірка 

Г водень

Відповідь: АГ

 

Вправа 4 Установіть відповідність між назвою неметалу та його застосуванням.

А сірка

Б азот

В алмаз 

Г хлор 

1 виготовлення інструментів для різання скла

2 виробництво гуми

3 дезінфекційний засіб

4 холодоагент

Відповідь: А-2, Б-4, В-1, Г-3

 

Вправа 5 Установіть відповідність між назвами біогенних неметалічних елементів та їхніми біологічними функціями.

А Нітроген

Б Фосфор

В Йод

Г Флуор

1 елемент кісткової тканини

2 елемент гормонів щитоподібної залози

3 запобігає карієсу зубів

4 складник білків і нуклеїнових кислот

Відповідь: А-4, Б-1, В-2, Г-3

 

Вправа 6 Унаслідок повного згоряння фосфору в атмосфері кисню утворився фосфор (V) оксид кількістю речовини 0,6 моль. Обчисліть кількість речовини, масу й об’єм (н.у.) реагентів.

Відомо: v(P2O5)=0,6 моль

Знайти: v(P)-?, m(P)-?, v(O2)-?, V(O2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x моль  у моль    0,6 моль

4P   +   5O2   =   2P2O5

4 моль  5 моль    2 моль

x=v(P)=0,6 моль • 4 моль : 2 моль=1,2 моль

у=v(О2)=0,6 моль • 5 моль : 2 моль=1,5 моль

M(Р)=31 г/моль

m(P)=v(P)M(P)=1,2 моль • 31 г/моль=37,2 г

V(О2)=v(P)•VМ=1,5 моль • 22,4 л/моль=33,6 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x г        у л     0,6 моль

 4P   +   5O2  =  2P2O5

124 г     112 л    2 моль

M(Р)=31 г/моль, маса 1 моль=31 г, а маса 4 моль=124 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 5 моль займуть 112 л

x=m(P)=0,6 моль • 124 г : 2 моль=37,2 г

у=v(О2)=0,6 моль • 112 л : 2 моль=33,6 л

v(P)=m(P):M(P)=37,2 г : 31 г/моль=1,2 моль

v(О2)=V(P):VМ=3,36 л : 22,4 л/моль=1,5 моль

Відповідь: 1,2 моль і 37,2 г фосфору; 1,5 моль і 33,6 л кисню

Інші завдання дивись тут...