Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть неметали, які набули широкого застосування в господарстві України. Водень, кисень, озон, сірка, фосфор та вуглець

 

Вправа 2 Охарактеризуйте сфери застосування: 

а) водню ― для синтезу амоніаку, гідрування рідких жирів, різання та зварювання металів, а також відновлення металів; рідкий водень — ракетне паливо; 

б) кисню ― у медицині, на космічних кораблях, підводних човнах, у побуті та промисловості, для зварювання й різання металів, під час виплавки чавуну та сталі, у виробництві сульфатної кислоти;

озону ― для озонування води, відбілювання тканин, паперу та шкіри, для очищення повітря в лікувальних закладах і на складах овочів і фруктів, утилізації медичних відходів;

в) сірки ― у хімічній промисловості, виготовленні косметичних засобів і мазі, для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських угідь, у виробництві гуми, чорного пороху й інших вибухових речовин, фарб і барвників, сірників, штучного волокна;

г) фосфору у сірниковій промисловості, металургії, медицині; білий фосфор використовують в утворенні димових завіс; 

ґ) вуглецю ― зокрема його модифікації:

алмаз використовують у приладобудуванні, електро- й радіотехніці; в інструментах для бурових установок, пристроях для різання скла й оброблення твердих матеріалів; як детектори ядерного випромінювання, у медичних лічильниках; під час космічних досліджень і вивчення глибинних шарів Землі; у ювелірній справі;

графіт — є сировиною для виробництва ливарних форм, акумуляторів, тиглів, електровугільних і металографічних виробів, штучних алмазів, графену, мастильно-охолодних рідин;

карбін — як напівпровідник, матеріал для виготовлення надміцних волокон.

 

Вправа 3 Назвіть причини антропогенного та природного забруднення атмосфери оксидами неметалічних елементів.

Антропогенні причини: підприємства без належних очисних споруд, теплоелектростанції, транспортні засоби, населенні пункти

Природні причини: вивердження вулканів, гниття органічних речовин

 

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій, що відбуваються за схемами:

а) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4

S + O2 = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

Na2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4↓ + 2NaOH

б) N2 → NO → NO2 → HNO3 → Ca(NO3)2

N2 + O2 = 2NO

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій, електронний баланс, укажіть окисник і відновник, між: 

а) азотом і киснем;

N2 + O2 = 2NO

N20 + O20 -> N+2O-2

Відновник N20 -4e- -> 2N+2      4│4│1

Окисник O20 + 4e- -> 2O-2       4│ │1

б) фосфором і киснем;

4P + 5O2 = 2P2O5

P0 + O20 -> P2+5O5-2

Відновник P0 -5e- -> P+5         5│20│4

Окисник O20 + 4e- -> 2O-2       4│  │5

в) вуглецем і сіркою;

C + 2S = CS2

C0 + S0 -> C+4S-2

Відновник C0 -4e- -> C+4         4│4│1

Окисник S0 + 2e- -> S-2          2│ │2

г) воднем і сіркою.

H2 + S = H2S

H20 + S0 -> H2+1S-2

Відновник H20 -2e- -> 2H+1      2│2│1

Окисник S0 + 2e- -> S-2          2│ │1

 

Вправа 6 Під час грози атмосферний азот об’ємом 134,4 л (н.у.) перетворився на оксид, який сполучився з дощовою водою з утворенням кислоти. Обчисліть масу кислоти, що випала з дощем на землю.

Відомо: V(N2)=134,4 л

Знайти: m(HNO3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції утворення оксиду NO:

134,4 л        x моль

   N2 +  O2 = 2NO

22,4 л        2 моль

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=v(NO)=134,4 л • 2 моль : 22,4 л=12 моль

Записуємо рівняння реакції утворення оксиду NO2:

12 моль           у моль

2NO  +  O2  =  2NO2

2 моль            2 моль

у=v(NO2)=12 моль • 2 моль : 2 моль=12 моль

Записуємо рівняння реакції утворення кислоти НNO3:

12 моль             х г

2NO2  +  H2O = HNO3 + HNO2

2 моль            126 г

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г

у=m(HNO3)=12 моль • 126 г : 2 моль=756 г

Відповідь: 756 г HNO3

 

Вправа 7 Сульфур (ІV) оксид масою 19,2 г окиснили та піддали дії води. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного продукту. Назвіть утворену речовину.

Відомо: m(SO2)=19,2 г

Знайти: m(H2SO4)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції окиснення оксиду:

19,2 г            х моль

2SO2 +  O2  =  2SO3

128 г            2 моль

M(SO2)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г, а маса 2 моль=128 г

x=v(SO3)=19,2 г • 2 моль : 128 г=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції утворення сульфатної кислоти:

0,3 моль             х г

 SO3 +   H2О  =  H2SO4

1 моль               98 г

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

x=m(H2SO4)=0,3 моль • 98 г : 1 моль=29,4 г

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=29,4 г : 98 г/моль=0,3 моль

Відповідь: 29,4 г і 0,3 моль сульфатної кислоти

Інші завдання дивись тут...