Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Сформулюйте визначення поняття «кислоти» та класифікуйте їх за вмістом Гідрогену й Оксигену. 

Кислоти — складні речовини, молекули яких містять атоми Гідрогену й кислотні залишки.

Кислоти класифікують за кількістю атомів Гідрогену — на одноосновні, двоосновні й триосновні; за вмістом Оксигену — на оксигеновмісні й безоксигенові

 

Вправа 2 Назвіть за сучасною номенклатурою відомі вам кислоти. Хлоридна HCl , фторидна HF , бромідна HBr, йодидна HI, нітратна HNO3, сульфідна H2S, сульфітна H2SO3, сульфатна H2SO4, силікатна H2SiO3, карбонатна H2CO3, ортофосфатна H3PO4

 

Вправа 3 Укажіть, якого забарвлення набуває лакмус у розчинах кислот.

А не змінюється

Б червоного

В оранжевого

Г синього

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Позначте два метали, що реагують з хлоридною кислотою.

А Hg

Б Mg

В Pt

Г Al

Відповідь: БГ

 

Вправа 5 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

А Zn + H2SO4 

Б H2SO4 + CaO 

В Na2S + H2SO4

Г NaOH + H2SO4

 

1 CaSO4 + H2O

2 NaHSO4 + H2O

3 Na2SO4 + 2H2O

4 ZnSO4 + H2

5 Na2SO4 + H2S↑

 

Відповідь: А-4, Б-1, В-5, Г-3

A. Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

Б. H2SO4 + CaO -> CaSO4 + H2O

В. Na2SO4 + H2SO4 -> Na2SO4 + H2S

Г. NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O 

 

Вправа 6 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій, укажіть суму коефіцієнтів у кожному рівнянні.

А Fe(OH)3 + HCl 

Б Al + H2SO4 

В Cr2O3 + HNO3

1 Cr(NO3)3 + H2O

2 FeCl3 + H2O

3 Al2(SO4)3 + H2

І 12

ІІ 9

ІІІ 8

Відповідь: А-2-ІІІ, Б-3-ІІ, В-1-ІІІ 

A. Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O  1+3+1+3=8

Б. 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2  2+3+1+3=9

В. Cr2O3 + 6HNO3 = 2Cr(NO3)3 + 3H2O 1+6+2+3=12

 

Вправа 7 Установіть послідовність перетворень за схемами реакцій.

А H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Б SO2 + O2 → SO3

В SO3 + H2O → H2SO4

Г Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NaCl

Вправа: БВАГ

 

Вправа 8 Обчисліть і позначте об’єм гідроген сульфіду (н.у.), що виділиться внаслідок взаємодії натрій сульфіду масою 15,6 г з розчином нітратної кислоти.

А 4,48 л

Б 3,36 л

В 1,12 л

Г 2,24 л

Відповідь: А

Відомо: m(Na2S)=15,6 г

Знайти: V(H2S)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

15,6 г                            х л   

Na2S + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2S↑

78 г                             22,4 л   

M(Na2S)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=V(H2S)=15,6 г • 22,4 л : 78 г=4,48 л

Відповідь: 4,48 л

 

Вправа 9 Обчисліть і позначте маси реагентів, якщо під час реакції алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою утворився алюміній хлорид кількістю речовини 0,4 моль.

А 30,2 г Al(OH)3 та 40,8 г HCl 

Б 31,2 г Al(OH)3 та 43,8 г HCl

В 32,2 г Al(OH)3 та 44,8 г HCl

Г 32,8 г Al(OH)3 та 41,8 г HCl

Відповідь: Б

Відомо: v(AlCl3)=0,4 моль

Знайти: m(Al(OH)3)-?, m(HCl)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

x г           у г     0,4 моль    

Al(OH)3 + 3HCl  =  AlCl3  +  3H2O

78 г       109,5 г  1 моль   

M(Al(OH)3)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 3 моль=109,5 г

x=m(Al(OH)3)=0,4 моль • 78 г : 1 моль=31,2 г

у=m(HCl)=0,4 моль • 109,5 г : 1 моль=43,8 г

Відповідь: 31,2 г Al(OH)3 i 43,8 г HCl

Інші завдання дивись тут...