Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути

розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити 

різні варіанти розв'язування конкретної задачі, 

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

Вправа 1 Купрум (ІІ) оксид масою 32 г прореагував з розчином нітратної кислоти, що містив кислоту масою 31,5 г. Обчисліть масу утвореного купрум (ІІ) нітрату.

Відомо: m(CuO)=32 г, m(HNO3)=31,5 г

Знайти: m(Cu(NO3)2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г      31,5 г          у г        

CuO + 2HNO3  =  Cu(NO3)2 + H2O

80 г    126 г          188 г

M(CuO)=80 г/моль, маса 1 моль=80 г 

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

x=m(СuO)=31,5 г • 80 г : 126 г=20 г

Для повної взаємодії 31,5 г HNO3 треба взяти CuO масою 20 г, а за умовою задачі його маса становить 32 г, отже, купрум (II) оксид — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою нітратної кислоти.

у=m(Cu(NO3)2)=31,5 г • 188 г : 126 г=47 г

ІІ спосіб

M(CuO)=80 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль

v(СuO)=m(CuO):M(CuO)=32 г : 80 г/моль=0,4 моль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=31,5 г : 63 г/моль=0,5 моль

Записуємо рівняння реакції: CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

За рівнянням реакції 1 моль CuO реагує з 2 моль HNO3 з утворенням 1 моль Cu(NO3)2. Отже, з 0,4 моль CuO реагує удвічі більша кількість речовини HNO3, тобто 0,8 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,5 моль, отже, оксид взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними нітратної кислоти.

v(Cu(NO3)2)=v(HNO3):2=0,5 моль:2=0,25 моль

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль

m(Cu(NO3)2)=v(Cu(NO3)2)M(Cu(NO3)2)=0,25 моль188 г/моль=47 г

Відповідь: 47 г Cu(NO3)2

 

Вправа 2 На залізо масою 12 г подіяли хлоридною кислотою, що містить HCl масою 21,9 г. Обчисліть об’єм виділеного газу (н.у.). Назвіть газ.

Відомо: m(Fe)=12 г, m(HCl)=21,9 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

12 г     x г                 у г        

Fe +  2HCl  =  FeCl2 + H2

56 г    73 г               22,4 л

M(Fe)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г 

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=m(HCl)=12 г • 73 г : 56 г=15,6 г

Для повної взаємодії 12 г Fe треба взяти HCl масою 15,6 г, а за умовою задачі її маса становить 21,9 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою заліза.

у=V(H2)=12 г • 22,4 л/моль : 56 г=4,8 л

ІІ спосіб

M(Fe)=56 г/моль, M(HCl)=35,5 г/моль

v(Fe)=m(Fe):M(Fe)=12 г : 56 г/моль=0,22 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=21,9 г : 36,5 г/моль=0,6 моль

Записуємо рівняння реакції: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

За рівнянням реакції 1 моль Fe реагує з 2 моль HCl з утворенням 1 моль FeCl2. Отже, з 0,2 моль Fe реагує удвічі більша кількість речовини HCl, тобто 0,4 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,6 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними заліза.

v(H2)=v(Fe)=0,2 моль

V(H2)=v(H2)VM=0,21 моль22,4 л/моль=4,8 л

Відповідь: 4,8 л водню

 

Вправа 3 Натрій карбонат масою 74,2 г прореагував з нітратною кислотою масою 94,5 г. Обчисліть масу натрій нітрату й об’єм газу (н.у.), що утворилися.

Відомо: m(Na2CO3)=74,2 г, m(HNO3)=94,5 г

Знайти: m(NaNO3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  74,2 г       x г         у г                z л

Na2CO3 +  2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

  106 г      126 г       170 г             22,4 л

M(Na2CO3)=106 г/моль, маса 1 моль=106 г 

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г

M(NaNO3)=85 г/моль, маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

x=m(HNO3)=74,2 г • 126 г : 106 г=88,2 г

Для повної взаємодії 74,2 г Na2CO3 треба взяти HNO3 масою 88,2 г, а за умовою задачі її маса становить 94,5 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою cолі.

у=m(Na2CO3)=74,2 г • 170 г : 106 г=119 г

z=V(CO2)=74,2 г • 22,4 л : 106 г=15,68 л

ІІ спосіб

M(Na2CO3)=106 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль

v(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=74,2 г : 106 г/моль=0,7 моль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=94,5 г : 63 г/моль=1,5 моль

Записуємо рівняння реакції: Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+H2O+CO2

За рівнянням реакції 1 моль Na2CO3 реагує з 2 моль HNO3 з утворенням 2 моль NaNO3 і виділенням 1 моль CO2. Отже, з 0,7 моль Na2CO3 реагує удвічі більша кількість речовини HNO3, тобто 0,14 моль, але кількість речовини кислоти становить 1,5 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними натрій карбонату.

v(NaNO3)=2v(Na2CO3)=20,7 моль=1,4 моль

M(NaNO3)=85 г/моль

m(NaNO3)=v(NaNO3)M(NaNO3)=1,4 моль85 г/моль=119 г

v(CO2)=v(Na2CO3)=0,7 моль

V(СО2)=v(СО2)VM=0,7 моль22,4 л/моль=15,68 л

Відповідь: 119 г NaNO3 i 15,68 л CO2

 

Вправа 4 Срібло масою 2,16 г прореагувало з концентрованою сульфатною кислотою масою 22 г. Обчисліть масу та кількість речовини аргентум (І) сульфату й об’єм виділеного газу (н.у.). Назвіть газ.

Відомо: m(Ag)=2,16 г, m(H2SO4)=22 г

Знайти: m(Ag2SO4)-?, v(Ag2SO4)-?, V(SO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

2,16 г     x г         у г       z л

2Ag +  2H2SO4 = Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

216 г     196 г      312 г    22,4 л

M(Ag)=108 г/моль, маса 1 моль=108 г, а маса 2 моль=216 г 

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г, а маса 2 моль=196 г

M(Ag2SO4)=312 г/моль, маса 1 моль=312 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

x=m(H2SO4)=2,16 г • 196 г : 216 г=0,98 г

Для повної взаємодії 2,16 г Ag треба взяти H2SO4 масою 0,98 г, а за умовою задачі її маса становить 22 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою cрібла.

у=m(Ag2SO4)=2,16 г • 312 г : 216 г=3,12 г

v(Ag2SO4)=m(Ag2SO4):M(Ag2SO4)=3,12 г • 312 г/моль=0,01 моль

z=V(SO2)=2,16 г • 22,4 л : 218 г=0,224 л

ІІ спосіб

M(Ag)=108 г/моль, M(H2SO4)=98 г/моль

v(Ag)=m(Ag):M(Ag)=2,16 г : 108 г/моль=0,02 моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=22 г : 98 г/моль=0,22 моль

Записуємо рівняння реакції: 2Ag + 2H2SO4 = Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

За рівнянням реакції 2 моль Ag реагує з 2 моль H2SO4 з утворенням 1 моль Ag2SO4 і виділенням 1 моль SO2. Отже, з 0,02 моль Ag прореагує однакова кількість речовини H2SO4, тобто 0,02 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,22 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними cрібла.

v(Ag2SO4)=v(SO2)=v(Ag):2=0,02 моль:2=0,01 моль

M(Ag2SO4)=312 г/моль

m(Ag2SO4)=v(Ag2SO4)M(Ag2SO4)=0,01 моль312 г/моль=3,12 г

V(SО2)=v(SО2)VM=0,01 моль22,4 л/моль=0,224 л

Відповідь: 3,12 г і 0,01 моль Ag2SO4, 0,224 л SO2, сульфур (IV) оксид

 

Вправа 5 Калій сульфід масою 44 г прореагував із сульфатною кислотою масою 40 г. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі й газу. Назвіть продукти реакції.

Відомо: m(K2S)=44 г, m(H2SO4)=40 г

Знайти: m(K2SO4)-?, v(K2SO4)-?, v(H2S)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

44 г     x г         у г      z моль

K2S +  H2SO4 = K2SO4 + H2S↑

110 г    98 г      174 г   1 моль

M(K2S)=110 г/моль, маса 1 моль=110 г

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

M(K2SO4)=174 г/моль, маса 1 моль=174 г

x=m(H2SO4)=44 г • 98 г : 110 г=39,2 г

Для повної взаємодії 44 г K2S треба взяти H2SO4 масою 39,2 г, а за умовою задачі її маса становить 40 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою калій сульфіду.

у=m(K2SO4)=44 г • 174 г : 110 г=69,6 г

v(K2SO4)=m(K2SO4):M(K2SO4)=69,6 г • 174 г/мольг=0,4 моль

z=V(H2S)=44 г • 1 моль : 110 г=0,4 моль

ІІ спосіб

M(K2S)=110 г/моль, M(H2SO4)=98 г/моль

v(K2S)=m(K2S):M(K2S)=44 г : 110 г/моль=0,4 моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=40 г : 98 г/моль=0,408 моль

Записуємо рівняння реакції: K2S + H2SO= K2SO4 + H2S↑

За рівнянням реакції 1 моль K2S реагує з 1 моль H2SO4 з утворенням 1 моль K2SO4 і виділенням 1 моль H2S. Отже, з 0,4 моль K2S прореагує однакова кількість речовини H2SO4, тобто 0,4 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,408 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними калій сульфіду.

v(K2SO4)=v(H2S)=v(K2S)=0,4 моль

M(K2SO4)=174 г/моль

m(K2SO4)=v(K2SO4)M(K2SO4)=0,4 моль174 г/моль=69,6 г

Відповідь: 69,6 г і 0,4 моль K2SO4, 0,4 л H2S, гідроген сульфід

 

Вправа 6 Магній масою 15 г прореагував з розведеною нітратною кислотою, що містила кислоту масою 63 г. У цій реакції Нітроген відновився до ступеня окиснення +1. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі й газу. Назвіть газ.

Відомо: m(Mg)=15 г, m(HNO3)=63 г

Знайти: m(Mg(NO3)2)-?, v(Mg(NO3)2)-?, v(N2O)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г         63 г         у г         z моль

4Mg +  10HNO3 = 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

96 г       630 г       592 г       1 моль

M(Mg)=24 г/моль, маса 1 моль=24 г, а маса 4 моль=96 г

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г, а маса 630 г

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль, маса 1 моль=148 г, а маса 4 моль=592 г

x=m(HNO3)=63 г • 96 г : 630 г=9,6 г

Для повної взаємодії 63 г HNO3 треба взяти Mg масою 9,6 г, а за умовою задачі його маса становить 15 г, отже, магній — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою нітратної кислоти.

у=m(Mg(NO3)2)=63 г • 592 г : 630 г=59,2 г

v(Mg(NO3)2)=m(Mg(NO3)2):M(Mg(NO3)2)=59,2 г • 148 г/мольг=0,4 моль

z=v(N2O)=63 г • 1 моль : 630 г=0,1 моль

ІІ спосіб

M(Mg)=24 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль

v(Mg)=m(Mg):M(Mg)=15 г : 24 г/моль=0,625 моль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=63 г : 63 г/моль=1 моль

Записуємо рівняння реакції: 

4Mg + 10HNO= 4Mg(NO3)+ N2O↑ + 5H2O

За рівнянням реакції 4 моль Mg реагує з 10 моль HNO3 з утворенням 4 моль Mg(NO3)2 і виділенням 1 моль NO2. Отже, з 1 моль Mg реагує 2,5 моль кислоти, тому з 0,625 моль прореагує у 2,5 разів більша кількість речовини HNO3, тобто 1,5625 моль, але кількість речовини кислоти становить 1 моль, отже, магній взятий в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними нітратної кислоти.

v(Mg(NO3)2)=4v(HNO3):10=41 моль:10=0,4 моль

v(N2O)=v(HNO3):10=1 моль:10=0,1 моль

M(Mg(NO3)2)=148 г/моль

m(Mg(NO3)2)=v(Mg(NO3)2)M(Mg(NO3)2)=0,4 моль148 г/моль=59,2 г

Відповідь: 59,2 г і 0,4 моль Mg(NO3)2, 0,1 моль N2O, Нітроген (I) оксид

Інші завдання дивись тут...

  • Віка
    Тут немає ще 7 задачі
    18 грудня 2022 18:25