Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як нітратна кислота взаємодіє з металами:

а) концентрована з усіма металами; 

Утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й газоподібний нітрогеновмісний продукт відновлення Нітрогену до ступеня окиснення +4, тобто NO2

б) розведена з активними й малоактивними металами;

У реакціях з активними металами утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й газоподібний нітрогеновмісний продукт відновлення Нітрогену до ступеня окиснення +4, тобто NO2

У реакціях з малоактивними металами утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й газоподібний нітрогеновмісний продукт відновлення Нітрогену до ступеня окиснення +2, тобто NO

в) дуже розведена з активними металами.

Утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й один з газоподібних нітрогеновмісних продуктів відновлення Нітрогену до різних ступенів окиснення від -3 до +4, тобто оксиди N2O, N2, NН3, NН4NO3

 

Вправа 2 Позначте, до якого ступеня окиснення відновиться Сульфур, і вкажіть формулу сполуки, якщо срібло прореагує з концентрованою сульфатною кислотою.

А +4, SO2­ 

Б 0, S  

В –2, H2

Г тільки +4, SO2

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Укажіть можливі речовини, до яких відновиться Нітроген під час реакції взаємодії магнію з дуже розведеною нітратною кислотою.

А N2, NН3 

Б NН3, NO 

В N2, NO 

Г NН4NO3, NO2

Відповідь: А

 

Вправа 4 Складіть рівняння реакцій за схемою:

N2 → NO → NO2 → HNO3 → Mg(NO3)2.

N2 + O2 = 2NO

2NO + O2 = 2NO2

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

10HNO3 (розв.) + 4Mg = 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

 

Вправа 5 Складіть рівняння реакцій і електронний баланс кожного рівняння реакції, укажіть окисник і відновник, між: 

а) Ag і HNO3 (конц.);

Ag + 2HNO3 (конц.) = AgNO3 + NO2↑ + H2O

Ag0 + HN+5O3 (конц.) -> Ag+1NO3 + N+4O2↑ + H2O

Відновник Ag0 - 1e- -> Ag+1       1│1│1

Окисник N+5 + 1e- -> N+4         1│  │1

 

б) Ag і HNO3 (розв.);

3Ag + 4HNO3 (розв.) = 3AgNO3 + NO↑ + 2H2O

Ag0 + HN+5O3 (розв.) -> Ag+1NO3 + N+2O↑ + H2O

Відновник Ag0 - 1e- -> Ag+1       1│3│3

Окисник N+5 + 3e- -> N+2         3│  │1

 

в) Zn і HNO3 (дуже розв.) з відновленням Нітрогену до ступеня окиснення 0;

5Zn + 12HNO3 (дуже розв.) = 5Zn(NO3)2 + N2↑ + 6H2O

Zn0 + HN+5O3 (дуже розв.) = Zn+2(NO3)2 + N20↑ + 6H2O

Відновник Zn0 - 2e- -> Zn+2        2│10│5

Окисник 2N+5 + 10e- -> N20      10│   │1

 

г) Са і H2SO4 (конц.) з відновленням Сульфуру до ступеня окиснення –2;

4Ca + 5H2SO4 (конц.) = 4СaSO4 + H2S↑ + 4H2O

Ca0 + H2S+6O4 (конц.) = Сa+2SO4 + H2S-2↑ + H2O

Відновник Ca0 - 2e- -> Ca+2        2│8│4

Окисник S+6 + 8e- -> S-2           8│  │1

 

ґ) Ag і H2SO4 (конц.).

2Ag + 2H2SO4 (конц.) = Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

Ag + H2SO4 (конц.) = Ag2SO4 + SO2↑ + H2O

Відновник Ag0 - 1e- -> Ag+1        1│2│2

Окисник S+6 + 2e- -> S+4           2│ │1

 

Вправа 6 Мідь масою 1,92 г повністю прореагувала з концентрованою сульфатною кислотою. Обчисліть об’єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ.

Відомо: m(Сu)=1,92 г

Знайти: V(SO2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

1,92 г                                  x л      

Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2 + 2H2O

64 г                                   22,4 л

M(Cu)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=V(SO2)=1,92 г • 112 л : 64 г=0,672 л

Відповідь: 0,672 л SO2, сульфур (IV) оксид

 

Вправа 7 Алюміній масою 4,32 г повністю прореагував з розведеною нітратною кислотою. Обчисліть масу алюміній нітрату й об’єм газу (н.у.), що утворилися. Назвіть газ

Відомо: m(Al)=4,32 г

Знайти: m(Al(NO3)3)-?, V(N2O)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

4,32 г                          x г          y л

8Al + 30HNO3 (розв.) = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

216 г                          1704 г      67,2 л

M(Al)=27 г/моль, маса 1 моль=27 г, маса 8 моль=216 г

M(Al(NO3)3)=213 г/моль, маса 1 моль=213 г, маса 8 моль=1704 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть 67,2 л

x=m(Al(NO3)3)=4,32 г • 1704 г : 216 г=34,08 г

у=V(N2O)=4,32 г • 67,2 л : 216 г=1,344 л

Відповідь: 34,08 г Al(NO3)3, 1,344 л N2O

Інші завдання дивись тут...