Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Охарактеризуйте фізичні властивості лугів і нерозчинних основ.

Луги — тверді, кристалічні, розчинні у воді речовини білого кольору, гігроскопічні. Розчини лугів мильні на дотик, їдкі.

Нерозчинні основи — тверді речовини, що мають різне забарвлення.

 

Вправа 2 Позначте, якого кольору набуває фенолфталеїн у розчинах лугів.

А фіолетового 

Б червоного 

В малинового  

Г синього

Відповідь: В

 

Вправа 3 Укажіть реакцію нейтралізації, що відбулася за участю гідроксиду лужного елемента.

А HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

Б H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

В SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

Г 2HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2H2O

Відповідь: А

Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

 

Вправа 4 Позначте реакцію взаємодії гідроксиду лужного елемента із сіллю.

А NaCl + H2SO4 (конц.) = NaHSO4 + HCl

Б MgCl2 + 2KOH = Mg(OH)2 + 2KCl

В Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

Г Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

Відповідь: Б

 

Вправа 5 Визначте речовини 1, 2, 3 у ланцюгу перетворень:

    1         2          3

Li → Li2O → LiOH → Li2SO4.

А H2O

Б H2SO4

В O2

Г SO2

Відповідь: 1В 2А 3Б

Li + O2 → Li2O

Li2O + H2→ LiOH

LiOH + H2SO4 → Li2SO4 + H2O

 

Вправа 6 Обчисліть і позначте масу солі, що утвориться внаслідок нейтралізації натрій гідроксидом масою 8 г ортофосфатної кислоти.

А 10,83 г 

Б 11,23 г 

В 10,93 г 

Г 11,13 г

Відповідь: В

Відомо: m(NaOH)=8 г

Знайти: m(Na3PO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  8 г                    x г         

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

120 г                  164 г

M(NaOH)=40 г/моль, маса 1 моль=40 г, а маса 3 моль=120 г

M(Na3PO4)=164 г/моль, маса 1 моль=164 г

x=m(Na3PO4)=8 г • 164 г : 120 г=10,93 г

ІІ спосіб

M(NaOH)=40 г/моль

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=8 г : 40 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:     

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O

За рівнянням реакції v(NaOH):v(Na3PO4)=3:1, тому

v(Na3PO4)=v(NaOH):3=0,2 моль:3=0,067 моль

M(Na3PO4)=164 г/моль

m(Na3PO4)=v(Na3PO4)M(Na3PO4)=0,067 моль164 г/моль=10,93 г

Відповідь: 10,93 г

 

Вправа 7 Обчисліть і позначте масу розчину калій гідроксиду з масовою часткою речовини 0,2, потрібного для нейтралізації нітратної кислоти масою 12,6 г.

А 56 г 

Б 52 г 

В 54 г 

Г 58 г

Відповідь: А

Відомо: m(HNO3)=12,6 г, w(KOH)=0,2

Знайти: m(р-ну KOH)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г       12,6 г

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

56 г      63 г 

M(KOH)=56 г/моль, маса 1 моль=56 г

M(HNO3)=63 г/моль, маса 1 моль=63 г

х=m(KOH)=12,6 г • 56 г : 63 г = 11,2 г

m(р-ну KOH)=m(KOH):w(KOH)=11,2 г : 0,2=56 г

ІІ спосіб

M(HNO3)=63 г/моль

v(HNO3)=m(HNO3):M(HNO3)=12,6 г : 63 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції:     

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

За рівнянням реакції v(KOH):v(HNO3)=1:1, тому

v(KOH)=v(HNO3)=0,2 моль

M(KOH)=56 г/моль

m(KOH)=v(KOH)M(KOH)=0,2 моль56 г/моль=11,2 г

m(р-ну KOH)=m(KOH):w(KOH)=11,2 г : 0,2=56 г

Відповідь: 56 г

 

Вправа 8 Купрум (ІІ) гідроксид масою 19,6 г прореагував із сульфатною кислотою масою 22 г. Обчисліть масу утвореної солі, назвіть сіль.

Відомо: m(Cu(OH)2)=19,6 г, m(H2SO4)=22 г

Знайти: m(CuSO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г         19,6 г        у г        

H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

98 г        98 г        160 г

M(Cu(OH)2)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г 

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

M(CuSO4)=160 г/моль, маса 1 моль=160 г

x=m(H2SO4)=19,6 г • 98 г : 98 г=19,6 г

Для повної взаємодії 19,6 г Cu(OH)2 треба взяти H2SO4 масою 19,6 г, а за умовою задачі маса кислоти становить 22 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою купрум (II) гідроксиду.

у=m(CuSO4)=19,6 г • 160 г : 98 г=32 г

ІІ спосіб

M(Cu(OH)2)=98 г/моль, M(H2SO4)=98 г/моль

v(Сu(OH)2)=m(Cu(OH)2):M(Cu(OH)2)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=22 г : 98 г/моль=0,224 моль

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+Cu(OH)2=CuSO4+2H2O

За рівнянням реакції 1 моль Cu(OH)2 реагує з 1 моль H2SO4. Отже, з 0,2 моль Cu(OH)2 прореагує така ж кількість речовини H2SO4, тобто 0,2 моль, але кількість речовини кислоти становить 0,224 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними купрум (II) гідроксиду.

За рівнянням реакції v(Cu(OH)2):v(CuSO4)=1:1, тому

v(CuSO4)=v(Cu(OH)2)=0,2 моль

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=v(CuSO4)M(CuSO4)=0,2 моль160 г/моль=32 г

Відповідь: 32 г, купрум (II) сульфат

 

Вправа 9 Ферум (ІІ) гідроксид масою 26,75 г, що містить 20% домішок, піддали реакції розкладу за нагрівання. Обчисліть масу й кількість речовини ферум (ІІ) оксиду та масу води, що утворилися внаслідок реакції.

Відомо: m(Fe(OH)2 з дом.)=26,75 г, ω(дом.)=20%

Знайти: m(FeO)-?, v(FeO)-?, m(H2O)-?

m(дом.)=(ω(дом.)m(Fe(OH)2 з дом.)):100%=20%26,75 г:100%=5,35 г

m(Fe(OH)2)=m(Fe(OH)2 з дом.)-m(дом.)=26,75 г-5,35 г=21,4 г

Записуємо рівняння реакції:  

21,4 г        x г     у г

Fe(OH)2↓ = FeO + H2O

 90 г         72 г   18 г

М(Fe(OH)2)=90 г/моль, маса 1 моль=90 г

М(FeO)=72 г/моль, маса 1 моль=72 г

М(H2O)=18 г/моль, маса 1 моль=18 г

х=m(FeO)=21,4 г • 72 г : 90 г=17,12 г

y=m(H2O)=21,4 г • 18 г : 90 г=4,28 г

v(FeO)=m(FeO):M(FeO)=17,12 г : 72 г/моль=0,24 моль

Відповідь: 17,12 г і 0,24 моль FeO; 4,28 г H2O

Інші завдання дивись тут...