Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть солі за їхніми формулами: Mg3(PO4)2 - магній ортофосфат, NaHSO4 - натрій гірогенсульфат, FeCl3 - ферум (III) хлорид, K2HPO4 - калій гідрогенортофосфат, NH4NO3 - амоній нітроген, Ca(H2PO4)2 - кальцій дигідрогенортофосфат, (NH4)2SO4 - амоній сульфат, NaHCO3 - натрій гідргенкарбонат, MgHPO4 - магній гідрогенортофосфат, K2SiO3 - калій силікат, Na2CO3 - натрій карбонат

 

Вправа 2 Допишіть праві частини рівнянь реакцій, доберіть коефіцієнти:

а) NaH2PO4 + 2NaOH = Na3PO4 + 2H2O

б) K2HPO4 + KOH = K3PO4 + H2O

в) Mg3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3MgSO4 + 2H3PO4 

г) K3РО4 + 3AgNO3 = 3KNO3 + Ag3PO4

 

Вправа 3 Складіть рівняння реакцій за наведеною схемою:

Na2CO3 → CO2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca3(PO4)2 → CaНРО4

 ↓↑

NaHCO3 → Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl

Ca3(PO4)+ Н3РО4 = 3CaНРО4

Na2CO3 + H2CO3 = 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O

 

Вправа 4 Крізь розчин кальцій гідроксиду масою 22,2 г пропустили карбон (ІV) оксид до повної взаємодії. Утворився кальцій карбонат масою 25 г. Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

Відомо: m(Ca(OH)2)=22,2 г, mпракт.(CaCO3)=25 г

Знайти: η-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

22,2 г                 х г

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3+ H2O

74 г                  100 г

M(Ca(OH)2)=74 г/моль, маса 1 моль=74 г

M(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

х=mтеор.(CaCO3)=22,2 г • 100 г : 74 г=30 г

η=mпракт.(CaCO3):mтеор.(CaCO3)100%=25 г : 30 г • 100%=83,33%

ІІ спосіб

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

v(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=22,2 г : 74 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції:     

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3+ H2O

За рівнянням реакції v(Ca(OH)2):v(CaCO3)=1:1, тому

v(CaCO3)=v(Ca(OH)2)=0,3 моль

M(CaCO3)=100 г/моль

mтеор.(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,3 моль100 г/моль=30 г

η=mпракт.(CaCO3):mтеор.(CaCO3)100%=25 г : 30 г • 100%=83,33%

Відповідь: 83,33% 

 

Вправа 5 Натрій ортофосфат масою 40 г піддали дії аргентум (І) нітрату масою 102 г. Обчисліть масу аргентум (I) ортофосфату, що випав в осад.

Відомо: m(Na3PO4)=40 г, m(HNO3)=102 г

Знайти: m(Ag3PO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г            102 г          у г        

Na3PO4 + 3AgNO3  =  Ag3PO4 + 3NaNO3

164 г         510 г         419 г

M(Na3PO4)=164 г/моль, маса 1 моль=164 г 

M(AgNO3)=170 г/моль, маса 1 моль=170 г, а маса 2 моль=510 г

M(Ag3PO4)=419 г/моль, маса 1 моль=419 г

x=m(AgNO3)=102 г • 164 г : 510 г=32,8 г

Для повної взаємодії 102 г AgNO3 треба взяти Na3PO4 масою 32,8 г, а за умовою задачі його маса становить 40 г, отже, натрій ортофосфат — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою аргентум (I) нітратом.

у=m(Ag3PO4)=102 г • 419 г : 510 г=83,8 г

ІІ спосіб

M(Na3PO4)=164 г/моль, M(AgNO3)=170 г/моль

v(Na3PO4)=m(Na3PO4):M(Na3PO4)=40 г : 164 г/моль=0,24 моль

v(AgNO3)=m(AgNO3):M(AgNO3)=102 г : 170 г/моль=0,6 моль

Записуємо рівняння реакції: Na3PO4+3AgNO3=Ag3PO4+3NaNO3

За рівнянням реакції 1 моль Na3PO4 реагує з 3 моль AgNO3, тоді з 1 моль AgNO3 прореагує утричі менша кількість речовини Na3PO4Отже, з 0,6 моль AgNO3 прореагує 0,2 моль Na3PO4, але кількість речовини цієї солі становить 0,24 моль, отже, сіль взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними аргентум (I) нітрату.

За рівнянням реакції v(AgNO3):v(Ag3PO4)=3:1, тому

v(Ag3PO4)=v(AgNO3):3=0,6 моль:3=0,2 моль

M(Ag3PO4)=419 г/моль

m(Ag3PO4)=v(Ag3PO4)M(Ag3PO4)=0,2 моль419 г/моль=83,8 г

Відповідь: 83,8 г

 

Вправа 6 На калій силікат масою 51,6 г подіяли сульфатною кислотою масою 42 г. Обчисліть масу й кількість речовини утвореної силікатної кислоти.

Відомо: m(K2SiO3)=51,6 г, m(H2SO4)=42 г

Знайти: m(H2SiO3)-?, v(H2SiO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

51,6 г       x г                     у г        

K2SiO3 + H2SO4  =  K2SO4 + H2SiO3

154 г       98 г                    78 г

M(K2SiO3)=154 г/моль, маса 1 моль=154 г 

M(H2SO4)=98 г/моль, маса 1 моль=98 г

M(H2SiO3)=78 г/моль, маса 1 моль=78 г

x=m(H2SO4)=51,6 г • 98 г : 154 г=32,8 г

Для повної взаємодії 51,6 г K2SiO3 треба взяти H2SO4 масою 32,8 г, а за умовою задачі маса цієї кислоти становить 42 г, отже, сульфатна кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою калій силікатом.

у=m(H2SiO3)=51,6 г • 78 г : 154 г=26 г

v(H2SiO3)=m(H2SiO3):M(H2SiO3)=26 г : 78 г/моль=0,33 моль

ІІ спосіб

M(K2SiO3)=154 г/моль, M(H2SO4)=98 г/моль

v(K2SiO3)=m(K2SiO3):M(K2SiO3)=51,6 г : 154 г/моль=0,33 моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=42 г : 98 г/моль=0,43 моль

Записуємо рівняння реакції: K2SiO3+H2SO4=K2SO4+H2SiO3

За рівнянням реакції 1 моль K2SiO3 реагує з 1 моль H2SO4. Отже, з 0,33 моль K2SiO3 прореагує 0,33 моль H2SO4, але кількість речовини цієї кислоти становить 0,43 моль, отже, її взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними калій силікату.

За рівнянням реакції v(K2SiO3):v(H2SiO3)=1:1, тому

v(H2SiO3)=v(K2SiO3)=0,33 моль

M(H2SiO3)=78 г/моль

m(H2SiO3)=v(H2SiO3)M(H2SiO3)=0,33 моль78 г/моль=26 г

Відповідь: 26 г і 0,33 моль H2SiO3

 

Вправа 7 На амоній хлорид масою 12 г подіяли натрій гідроксидом та отримали натрій хлорид масою 11,7 г. Обчисліть кількість речовини, якій відповідає така маса натрій хлориду, та об’єм амоніаку (н.у.), що утвориться під час реакції.

Відомо: m(NH4Cl)=12 г, m(NaCl)=11,7 г

Знайти: v(NaCl)-?, V(NH3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

x г                  11,7 г  у л                

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

53,5 г              58,5 г  22,4 л

M(NH4Cl)=53,5 г/моль, маса 1 моль=53,5 г

M(NaCl)=58,5 г/моль, маса 1 моль=58,5 г 

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=v(NH4Cl)=11,7 г • 53,5 г : 58,5 г=10,7 г

Для утворення 11,7 г NaСl прореагувало HN4Сl масою 10,7 г, а за умовою задачі його маса становить 12 г, отже, амоній хлорид — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою cолі NaCl.

у=V(NH3)=11,7 г • 22,4 л : 58,5 г=4,48 л

v(NaCl)=m(NaCl):M(NaCl)=11,7 г : 58,5 г/моль=0,2 моль

Відповідь: 0,2 моль NaCl i 4,48 л NH3

Інші завдання дивись тут...