Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть причину жорсткості води. Жорсткість води зумовлена наявністю в ній катіонів Кальцію Ca2+ та Магнію Mg2+

 

Вправа 2 Назвіть відомі вам види жорсткості води та способи її усунення.

Розрізняють тимчасову (карбонатну) і постійну (некарбонатну) жорсткість води.

Тимчасова жорсткість зумовлена наявністю у воді розчинних солей кальцій гідрогенкарбонату Са(HCO3)2 та магній гідрогенкарбонату Mg(HCO3)2 і її усувають кип’ятінням або хімічним способом за допомогою вапняного молока чи кальцинованої соди:

Сa(HCO3)2 -> CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

Mg(HCO3)2 -> MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

Ca(HCO3)2 + Сa(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O 

Mg(HCO3)2 + Сa(OH)2 = MgCO3↓ + CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaHCO3

Постійна жорсткість зумовлена наявністю у воді інших солей Кальцію та Магнію, зокрема хлоридів та сульфатів і її усувають дією кальцинованої соди:

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl

MgCl2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaСl

 

Вправа 3 Для охолодження багатьох реакторів і двигунів використовують воду. Обґрунтуйте, чи можна для цього використовувати жорстку воду. Не можна, бо використання жорсткої води призведе з часом до економічних затрат. Вода зі значною жорсткістю поступово виводить із ладу виробниче устаткування, агрегати для її нагрівання

Підтвердьте відповідь рівняннями реакцій.

Сa(HCO3)2 -> CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

Mg(HCO3)2 -> MgCO3↓ + CO2↑ + H2O

 

Вправа 4 Відомо, що вапняне молоко для зм’якшення води можна приготувати кількома способами. Запропонуйте варіанти його отримання й обґрунтуйте, який з них економічно найвигідніший.

1) СaCl2 + 2NaOH = Ca(OH)2 + 2NaCl

2) Ca + H2O = Ca(OH)2↓ + H2

3) CaO + H2O = Ca(OH)2 - економічно найвигідніший варіант. Вапняне молоко - це змулене у воді гашене вапно. Гашене вапно (Ca(OH)2) отримують гашенням вапна (СаО - негашене вапно), яке добувають випалюванням природної сировини - вапняка (CaCO3)

 

Вправа 5 Кальцій карбонат масою 20 кг розклали за нагрівання. Унаслідок реакції його маса зменшилася на 2,2 кг. Обчисліть масу кальцій карбонату, яка розклалася, і масу кальцій оксиду, що утворилася.

Відомо: m(CaCO3)=20 кг, зменшилася на 2,2 кг

Знайти: m(CaCO3)-?, V(CaO)-?

Розв'язування

Маса унаслідок реакції зменшилася за рахунок виділення вуглекислого газу, тобто m(CO2)=2,2 кг

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х кг       у кг    2,2 кг             

CaCO3 = CaO + CO2

100 кг    56 кг   44 кг  

M(CaCO3)=100 кг/кмоль, маса 1 кмоль=100 кг

M(CaO)=56 кг/кмоль, маса 1 кмоль=56 кг

M(CO2)=44 кг/кмоль, маса 1 кмоль=44 кг

x=m(CaCO3)=2,2 кг • 100 кг : 44 кг=5 кг

у=m(CaO)=2,2 кг • 56 кг : 44 кг=2,8 кг

ІІ спосіб

M(CO2)=44 кг/кмоль

v(CO2)=m(CO2):M(CO2)=2,2 г : 44 кг/кмоль=0,05 кмоль

Записуємо рівняння реакції: CaCO3=CaO+CO2

За рівнянням реакції v(CaCO3):v(CaO):v(CO2)=1:1:1, тому

v(CaCO3)=v(CaO)=v(CO2)=0,05 кмоль

M(CaCO3)=100 кг/кмольM(CaO)=56 кг/кмоль

m(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,05 кмоль100 кг/кмоль=5 кг

m(СаО)=v(СаО)M(СаО)=0,05 кмоль56 кг/кмоль=2,8 кг

Відповідь: 5 кг СaCO3; 2,8 кг СаО

 

Вправа 6 Кальцій гідрогенкарбонат кількістю речовини 0,2 моль піддали інтенсивному нагріванню. Обчисліть масу утвореного кальцій карбонату й об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворилися.

Відомо: v(Ca(HCO3)2)=0,2 моль

Знайти: m(CaCO3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль       x г         у л          

Ca(HCO3)= CaCO3 + CO2 + H2O

1 моль        100 г      22,4 л

M((СaСO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

x=m(СaСO3)=0,2 моль • 100 г : 1 моль=20 г

y=V(СO2)=0,2 моль • 22,4 л : 1 моль=44,8 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2+H2O

За рівнянням реакції v(Ca(HCO3)2):v(CaCO3):v(CO2)=1:1:1, тому

v(CaCO3)=v(CO2)=v(Ca(HCO3)2)=0,2 кмоль

M(CaCO3)=100 г/моль

m(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,2 моль100 г/моль=20 г

V(СО2)=v(СО2)VM=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 г

Відповідь: 20 г CaCO3; 44,8 л CO2

 

Вправа 7 Некарбонатну жорсткість води, у якій містився кальцій сульфат масою 1,36 г, усунули кальцинованою содою масою 2 г. Обчисліть маси солей, що утворилися внаслідок реакції.

Відомо: m(CaSO4)=1,36 г, m(Na2CO3)=2 г

Знайти: m(CaCO3)-?, m(Na2SO4)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1,36 г       х г         y г         z г          

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4

136 г       106 г      100 г      142 г    

M(СaSO4)=136 г/моль, маса 1 моль=136 г

M(Na2CO3)=106 г/моль, маса 1 моль=106 г

M((СaСO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г

M(Na2SO4)=142 г/моль, маса 1 моль=142 г

x=m(Na2СO3)=1,36 г • 106 г : 136 г=1,06 г

Для повної взаємодії 1,36 г CaSO4 треба взяти Na2CO3 масою 1,06 г, а за умовою задачі його маса становить 2 г, отже, натрій карбонат — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою кальцій сульфату.

y=m(СaCO3)=1,36 г • 100 г : 136 г=1 г

z=m(Na2SO4)=1,36 г • 142 г : 136 г=1,42 г

ІІ спосіб

M(СaSO4)=136 г/мольM(Na2CO3)=106 г/моль

v(CaSO4)=m(CaSO4):M(CaSO4)=1,36 г : 136 г/моль=0,01 моль

v(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=2 г : 106 г/моль=0,019 моль

Записуємо рівняння реакції: CaSO4+Na2CO3=CaCO3↓+Na2SO4

За рівнянням реакції 1 моль CaSO4 реагує з 1 моль Na2CO3. Отже, з 0,01 моль CaSO4 прореагує 0,01 моль Na2CO3, але кількість речовини цієї солі становить 0,019 моль, отже, сіль взято в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними кaльцій сульфату.

За рівнянням реакції v(CaSO4):v(CaCO3):v(Na2SO4)=1:1:1, тому

v(CaCO3)=v(Na2SO4)=v(CaSO4)=0,01 моль

M(CaCO3)=100 г/моль, M(Na2SO4)=142 г/моль

m(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,01 моль100 г/моль=1 г

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)M(Na2SO4)=0,01 моль142 г/моль=1,42 г

Відповідь: 1 г CaCO3; 1,42 г Na2SO4

Інші завдання дивись тут...

  • Тимур
    5,6,7 почему такие длинные ответы там скоротить нельзя было ---> Зеленим кольором даємо пояснення, а сірим - розв'язування. З двох способів розв'язування кожної задачі вибирайте той, який ви вивчали
    13 березня 2020 16:21