Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Назвіть матеріали, які виробляє силікатна промисловість. Цемент, бетон, цегла, скло й кераміка

 

Вправа 2 Охарактеризуйте силікатні матеріали: 

а) скло;

Є різні види скла. Звичайне (віконне) скло отримують спіканням вапняка і кальцинованої соди з кварцовим піском, унаслідок чого утворюється прозорий сплав складу Na2O•CaO•6SiO2. Заміною натрій карбонату на калій карбонат добувають тугоплавке скло складу К2OCaO6SiO2. Додаванням до розплавленого скла різних оксидів одержують кольорові стекла: зеленого кольору склу надає додавання Сr2O3, синього — CoO, синьо-зеленого — CuO, фіолетового - MnO. З калій карбонату, піску та оксиду PbO одержують кришталь (скло, що має високий коефіцієнт заломлення світла). Емаль — це матеріал, виготовлений із звичайної скломаси шляхом додавання до неї оксиду SnO2

б) цемент;

Виробляють з глини та вапняку, які мають великий вміст силіцій (ІV) оксиду. Під час нагрівання суміші відбувається зневоднення каолініту Al2O32SiO22H2O, розкладання вапняку й утворення кальцій силікатів та алюмосилікатів, що спікаються та перемелюються на порошок — цемент

в) кераміку.

Це вироби з глини із додаванням різних мінеральних добавок, обпалені в печі

 

Вправа 3 Поясніть застосування: 

а) скла;

Виготовляють віконне скло, різноманітний посуд, кварцові лампи, скловолокна і склонитки, видувають художні вироби; кришталь застосовують в оптиці для виробництва лінз і призм; кольоровою емаллю оздоблюють прикраси, картини, вази    

б) цементу;

У будівельній справі застосовують розчин цементу (суміш цементу, піску і води), бетон (суміш щебеню, піску і цементу), залізобетон (залита бетоном арматура)

в) кераміки.

Це цегла, облицювальна плитка й черепиця, кахель, дренажні труби, порцеляна й фаянс, раковини для унітазів та умивальників, тиглі, ізолятори

 

Вправа 4 Дослідіть, які вироби силікатної промисловості використовують: 

а) у побуті; Різноманітний посуд, банки, пляшки, форми для запікання, плафони світильників, колби ламп, статуетки, шибки (скло в рамі вікон, дверей), сантехнічні вироби

б) у хімічному кабінеті школи; пробірки, мензурки, склянки, чашки для випарювання речовин, тигелі, ступки і товкачики  

в) на вулиці вашого проживання. Цегла, бетон, черепиця, тротуарна плитка, лампи освітлювальні

 

Вправа 5 Масові частки калій, кальцій та силіцій (ІV) оксидів становлять відповідно 18,43 %, 10,98 % і 70,59 %. Установіть і запишіть формулу скла. Назвіть його.

Відомо: ω(K2O)=18,43%, ω(CaO)=10,98%, ω(SiO2)=70,59%

Знайти: формулу скла-?

Розв'язування

I спосіб

M(K2O)=94 г/моль, M(CaO)=56 г/моль, M(SiO2)=60 г/моль

У 100 г такої речовини маса атомів K2O становить 18,43 г, атомів CaO — 10,98 г, атомів SiO2 — 70,59 г.

v(K2O):v(CaO):v(SiO2)=m(K2O)/M(K2O):m(CaO)/M(CaO):m(SiO2)/M(SiO2)=

=18,43/94 : 10,98/56 : 70,59/60=0,196:0,196:1,176

Якщо співвідношення виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

v(K2O):v(CaO):v(SiO2)=0,196/0,196:0,196/0,196:1,176/0,196=1:1:6 

Oтже, формула cкла K2O•CaO6SiO2

II спосіб

Задані масові частки оксидів означають, що у 100 г суміші міститься 18,43 г K2O, 10,98 г CaO i 70,59 г SiO2.

M(CaO)=56 г/моль, тоді маса 1 моль=56 г

Обчислюємо маси оксидів K2O i SiO2, що припадають на 1 моль СаО (56 г).

На 10,98 г CaO припадає 18,43 г K2O, а

на 56 г CaO — х г K2O, тоді

х=m(K2O)=18,43 г • 56 г : 10,98 г=94 г

На 10,98 г CaO припадає 70,59 г SiO2, а

на 56 г CaO — х г SiO2, тоді

х=m(SiO2)=70,59 г • 56 г : 10,98 г=360 г

Обчислюємо кількості речовини оксидів K2O i SiO2

M(K2O)=94 г/моль, M(SiO2)=60 г/моль

v(K2O)=m(K2O):M(K2O)=94 г : 94 г/моль=1 моль

v(SiO2)=m(SiO2):M(SiO2)=360 г : 60 г/моль=6 моль

v(K2O):v(CaO):v(SiO2)=1:1:6 , отже, формула cкла K2O•CaO6SiO2

Відповідь: K2O•CaO6SiO2

 

Вправа 6 Кальцій карбонат масою 15 г прореагував з хлоридною кислотою масою 14,6 г. Обчисліть масу кальцій хлориду й об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворилися під час реакції.

Відомо: m(CaCO3)=15 г, m(HCl)=14,6 г

Знайти: m(CaCl2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

15 г         x г      у г              z л

CaCO3 +  2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

100 г       73 г    111 г           22,4 л

M(CaCO3)=100 г/моль, маса 1 моль=100 г 

M(HCl)=36,5 г/моль, маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г

M(CaCl2)=111 г/моль, маса 1 моль=111 г

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л

x=m(HCl)=15 г • 73 г : 100 г=10,95 г

Для повної взаємодії 15 г CaCO3 треба взяти HCl масою 10,95 г, а за умовою задачі її маса становить 14,6 г, отже, кислота — у надлишку, тому розрахунок здійснюємо за масою cолі.

у=m(CaCl2)=15 г • 111 г : 100 г=16,65 г

z=V(CO2)=15 г • 22,4 л : 100 г=3,36 л

ІІ спосіб

M(CaCO3)=100 г/моль, M(HCl)=36,5 г/моль

v(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=15 г : 100 г/моль=0,15 моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=14,6 г : 36,5 г/моль=0,4 моль

Записуємо рівняння реакції: CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2

За рівнянням реакції 1 моль CaCO3 реагує з 2 моль HCl. Отже, з 0,15 моль CaCO3 реагує удвічі більша кількість речовини HCl, тобто 0,3 моль, але кількість речовини кислоти становить 1,4 моль, отже, кислота взята в надлишку, тому розрахунок здійснюємо за даними кальцій карбонату.

За рівнянням реакції v(CaCO3):v(CaCl2):v(CO2)=1:1:1, тому

v((CaCl2)=v(CO2)=v(CaCO3)=1,15 моль

M(CaCl2)=111 г/моль

m(CaCl2)=v(CaCl2)M(CaCl2)=1,15 моль111 г/моль=16,65 г

V(СО2)=v(СО2)VM=0,15 моль22,4 л/моль=3,36 л

Відповідь: 16,65 г CaCl2 i 3,36 л CO2

 

Вправа 7 У вас наявні три пробірки без написів з розчинами натрій карбонату, натрій силікату й натрій ортофосфату. Проведіть уявний експеримент з визначення цих солей, використавши два реактиви. Складіть рівняння реакцій.

Рективом на аніони СО32- і SiO32- є катіони Н+, що містяться в кислотах, наприклад, в хлоридній кислоті:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ - виділяється газ

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ - випадає білий осад

Рективом на аніони PО43- є катіони Ag+, що містяться в розчині солі AgNO3: 

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4↓ - випадає жовтий осад

Інші завдання дивись тут...