Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) С → СО2 → MgCO3 → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → Mg(NO3)2;

2C + 2O2 = 2CO2

CO2 + MgO = MgCO3

MgCO3 = MgO + CO2

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Mg(OH)2 + HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

б) Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Na3[Al(OH)6]↓

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 6NaOH + 3H2O = 2Na3[Al(OH)6]

Al → Al2O3 → Al(NO3)3 → AlPO4;

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + Na3PO4 = AlPO4+ 3NaNO3

в) P2O5 → H3PO4 → NH4H2PO4.

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

3NH3 + 2H3PO4 = NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

H3PO4 → (NH4)2HPO4 → (NH4)3PO4

2H3PO4 + 3NH3 = NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

(NH4)2HPO4 + NH3 = (NH4)3PO4

H3PO4 → K3PO4 → Ag3PO4

H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O

K3PO4 + 3AgNO3 = 3KNO3 + Ag3PO4

 

Вправа 2 Маємо речовини: воду, магній оксид, фосфор, нітратну кислоту й натрій гідроксид. Добудьте три прості та шість складних речовин, користуючись ними та продуктами їхньої взаємодії.

4P + 16H2O = 4H3PO4 + 10H2

MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2

3P + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO

4P + 10NO = 5N2↑ + 2P2O5

Cкладні речовини: H3PO4, Mg(NO3)2, NaNO3, NaNO2, NO, P2O5

Прості речовини: Н2, O2, N2

 

Вправа 3 Складіть рівняння реакцій за наведеною схемою. Назвіть речовини, позначені літерами.

  +H2O +CO2 +HCl +Na2CO3  t

Са → A → Б → В → Б → Г

Сa + 2H2O = Ca(OH)2 + Н2   А - кальцій гідроксид

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O   Б - кальцій карбонат

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2   В - кальцій хлорид

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl   Б - кальцій карбонат

CaCO3 = CaO + CO2   Г - кальцій оксид

 

Вправа 4 Cкладіть самостійно декілька схем генетичних зв’язків між зазначеними речовинами й напишіть відповідні рівняння реакцій: ферум(ІІ) оксид, ферум(ІІІ) хлорид, ферум(ІІ) гідроксид, ферум(ІІ) нітрат, залізо, ферум(ІІІ) оксид, ферум(ІІІ) сульфат, ферум(ІІІ) гідроксид.

FeO → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2

FeO + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O

Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

 

Вправа 5 Доведіть експериментально, що з міді певними перетвореннями можна отримати дві солі різними способами.

1 спосіб:

Сu + HgCl2 = CuCl2 + H2

2 спосіб:

Cu + 4HNO3 (конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

або

3Cu + 8HNO3 (розв.)= 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

 

Вправа 6 До розчину, що містив натрій гідроксид кількістю речовини 0,1 моль, долили розчин сульфатної кислоти кількістю речовини 0,1 моль. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.

Відомо: v(NaOH)=0,1 моль, v(H2SO4)=0,1 моль

Знайти: масу солі, яка утворилася-?

Розв'язання

Запишемо рівняння можливих реакцій:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O  (1)

2 моль      1 моль

NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O  (2)

1 моль      1 моль

За рівнянням реакції (1) v(NaOH):v(H2SO4)=2:1

За рівнянням реакції (2) v(NaOH):v(H2SO4)=1:1

За умовою задачі v(NaOH):v(H2SO4)=0,1:0,1=1:1, cпіввідношенню такої кількості речовини відповідає рівняння (2). За рівнянням реакції v(NaOH):n(NaHSO4)=1:1, тому

n(NaHSO4)=n(NaOH)=0,1 моль

M(NaHSO4)=120 г/моль

m(NaHSO4)=v(NaHSO4)M(NaHSO4)=0,1 моль120 г/моль=12 г

Відповідь: 12 г, натрій гідрогенсульфат

 

Вправа 7 До розчину, що містив ортофосфатну кислоту кількістю речовини 0,2 моль, долили розчин калій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль. Обчисліть масу кожної солі в утвореній суміші після випарювання продуктів реакції і назвіть солі.

Відомо: v(KOH)=0,3 моль, v(H3PO4)=0,2 моль

Знайти: масу солі, яка утворилася-?

Розв'язання

Запишемо рівняння можливих реакцій:

H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O  (1)

1 моль    3 моль

H3PO4 + 2KOH = K2HPO4 + 2H2O  (2)

1 моль     2 моль

H3PO4 + KOH = KH2PO4 + H2O  (3)

1 моль    1 моль

За рівнянням реакції (1) v(H3PO4):v(KOH)=1:3

За рівнянням реакції (2) v(H3PO4):v(KOH)=1:2

За рівнянням реакції (3) v(H3PO4):v(KOH)=1:1

За умовою задачі v(H3PO4):v(KOH)=0,2:0,3=2:3=1:1,5. Установлене відношення не має точної відповідності із жодним рівнянням реакції. Тому розпочинаємо обчислювати масу солі за рівняннями (3) і (2), які найбільше відповідають відношенню реагентів за умовою задачі.

Записуємо сумарне рівняння реакції:

0,2 моль                x г          у г        

2H3PO4 + 3KOH = KH2PO4 + K2HPO4 + 3H2O

2 моль                 136 г       174 г

M(KH2PO4)=136 г/моль, маса 1 моль=136 г

M(K2HPO4)=174 г/моль, маса 1 моль=174 г 

х=m(KH2PO4)=0,2 моль • 136 г : 2 моль=13,6 г

у=m(K2НРО4)=0,2 моль • 174 г : 2 моль=17,4 г

Відповідь: 13,6 г KH2PO калій дигідрогенортофосфат, 17,4 г K2HPO4  калій гідрогенортофосфат 

Інші завдання дивись тут...