Інші завдання дивись тут...

І варіант

Завдання 1 Проведіть дослідження, за допомогою якого можна розпізнати розчини солей Калію: калій хлорид, калій карбонат, калій сульфат, калій ортофосфат. Складіть рівняння реакцій, укажіть ознаки їхнього перебігу.

Розділяємо вмістиме пробірок на 3 порції.

1 порція (реагент AgNO3). Якісною реакцією на аніони Cl- і PO43- є катіони Ag+, що містяться в розчині аргентум (І) нітрату. При наявності хлоридів утворюється білий сирнистий осад, а при наявності ортофосфатів  жовтий осад. Отже, у цих пробірках містяться калій хлорид і калій ортофосфат.

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl↓ 

K+ + Cl- + Ag+ + NO3- = K+ + NO3- + AgCl

Ag+ + Cl- = AgCl↓ ― білий сирнистий осад

---------------------------------------------- 

K3PO4 + 3AgNO3 = 3KNO3 + Ag3PO4

3K+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3K+ + 3NO3- + Ag3PO4 

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4 ― жовтий осад

2 порція (реагент HCl). Якісною реакцією на аніони СО32- є катіони Н+, що містяться в розчині cильної кислоти, наприклад, хлоридної. Виділяється вуглекислий газ СО2. Отже, у цій пробірці міститься калій карбонат.

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

2K+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

3 порція (реагент BaCl2). Якісною реакцією на аніони SO42- є катіони Ba2+, що містяться в розчині солей Барію, наприклад, барій хлориду. Утворюється білий осад, що не розчиняється в сильних кислотах. Отже, у цій пробірці міститься калій сульфат.

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + BaSO4↓ 

Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ ― білий осад

 

Завдання 2 Дослідіть взаємодію між запропонованими речовинами, складіть рівняння реакцій, укажіть умови їхнього перебігу

а) натрій гідроксидом і сульфатною кислотою;

Це реакція нейтралізації, тому індикатор лужного середовища набуває кольору нейтрального середовища. До розчину натрій гідроксиду додаємо фенолфталеїн, розчин набуває малинового кольору. При доливанні кислоти, спостерігаємо знебарвлення розчину.

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

б) натрій сульфітом і хлоридною кислотою;

Реакція пришвидшується при нагріванні.

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S↑  -  газ із характерним задушливим запахом тухлих яєць

в) ферум (ІІ) хлоридом і калій гідроксидом.

FeCl2 + 2KOH = 2KCl + Fe(OH)2 ― білувато-зелений осад

 

Завдання 3 Здійсніть експериментально перетворення за схемами, описуючи ваші спостереження, зробіть висновки про взаємозв’язки між речовинами:

а) Сu → CuO → CuCl2 → AgCl;

1. При нагріванні міді утворюється оксид міді у вигляді порошку чорного кольору:

2Cu + O2 = 2CuO

2. Основні оксиди реагують з кислотами. Утворюється розчинна сіль СuCl2, розчин набуває зелено-синього забарвлення:

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

3. Солі у розчині реагують між собою з утворенням осаду:

CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ ― білий сирнистий осад

б) СаСО3→ Са(НСО3)2→ СаСО3→ Са(NO3)2.

1. Розчинений у воді вуглекислий газ взаємодіє з вапняком, утворюючи розчинні гідрогенкарбонати:

CaCO3+ H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

2. При нагріванні кальцій гідрогенкарбонат перетворюється на кальцій карбонат, спостерігаємо утворення осаду і виділення вуглекислого газу:

Ca(HCO3)2 = CaCO3+ H2O + CO2

3. Карбонати реагують з сильною кислотою, з утворенням нової солі і виділенням вуглекислого газу:

CaCO3+ 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

ВИСНОВОК: у результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворюються на речовини іншого, тобто між класами сполук існують взаємозв'язки. Про хімічні перетворення свідчать ознаки реакцій: зміна кольору, утворення осаду чи газу.

Інші завдання дивись тут...

  • Андрей
    спасибо вам большое, очень выручили!!!!!!!!!!!!!
    топ
    10 травня 2020 14:46