Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «матеріали». Матеріалами називають речовини, які використовують для виготовлення фізичних тіл, предметів для вжитку чи виробництва

 

Вправа 2 Охарактеризуйте: 

а) металічні матеріали та їхні сплави; Металічні матеріали — сплави на основі міді, алюмінію, магнію, титану

б) неметалічні матеріали, які широко використовують у промисловому виробництві. З неметалічних матеріалів створено синтетичні полімери, каучуки, кераміку, цемент, скло.

 

Вправа 3 Обґрунтуйте, у чому переваги технології застосування порошкової металургії. Отримують матеріали з особливими властивостями або заданими характеристиками, які неможливо отримати іншим способом.  Є менш затратною у порівнянні з традиційним виготовлення сплавів для промисловості 

 

Вправа 4 Поясніть, що таке композиційні матеріали. Це матеріали, у яких поєднуються два або більше компонентів, що складаються з основи та наповнювачів. До композиційних матеріалів належать кермети, норпласти, піни

 

Вправа 5 Для аналізу сплаву заліза на вміст вуглецю спалили зразок сплаву масою 3 г.  Унаслідок реакції утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 11,19 мл (н.у.). Обчисліть масову частку вуглецю в сплаві. Визначте, який це сплав.

Відомо: m(сплаву)=3 г, V(CO2)=11,19 мл=0,01119 л

Знайти: w(С)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г        0,01119 л

C + O2 = СO2

12 г       22,4 л

M(C)=12 г/моль, маса 1 моль=12 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C)=0,01119 л • 12 г : 22,4 л=0,006 г

w(C)=m(C):m(сплаву)100%=0,006 г : 3 г • 100%=0,2%

ІІ спосіб

При згорянні сплаву всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу. Oбчислюємо кількість речовини атомів Карбону:

v(C)=v(CO2)=V(СO2):VM=0,01119 л : 22,4 л/моль=0,0005 моль

M(C)=12 г/моль

m(C)=v(C)M(C)=0,0005 моль • 12 г/моль=0,006 г

w(C)=m(C):m(сплаву)100%=0,006 г : 3 г • 100%=0,2%

Відповідь: 0,2%, cталь

 

Вправа 6 Хром (ІІІ) оксид масою 76 кг відновили методом алюмінотермії. Маса утвореного хрому становила 48 кг. Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

Відомо: m(Cr2O3)=76 кг, mпракт.(Cr)=48 кг

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

76 кг                       х кг

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr

152 кг                    104 кг

M(Cr2O3)=152 кг/кмоль, маса 1 кмоль=152 кг

M(Cr)=52 кг/кмоль, маса 1 кмоль=52 кг, а маса 2 кмоль=104 кг

х=mтеор.(Cr)=76 кг • 104 кг : 152 кг=52 кг

η=mпракт.(Cr):mтеор.(Cr)100%=48 кг : 52 кг • 100%=92,31%

ІІ спосіб

M(Cr2O3)=152 кг/кмоль

v(Cr2O3)=m(Cr2O3):M(Cr2O3)=76 кг:152 кг/кмоль=0,5 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr

За рівнянням реакції v(Cr2O3):v(Cr)=1:2, тому

v(Cr)=2v(Cr2O3)=20,5 кмоль=1 кмоль

M(Cr)=52 кг/кмоль

mтеор.(Cr)=v(Cr)M(Cr)=1 кмоль • 52 кг/кмоль=52 кг

η=mпракт.(Cr):mтеор.(Cr)100%=48 кг : 52 кг • 100%=92,31%

Відповідь: 92,31%

 

Вправа 7 Ферум (ІІІ) оксид масою 64 кг відновили вуглецем. Маса утвореного заліза становила 20 кг. Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

Відомо: m(Fe2O3)=64 кг, mпракт.(Fe)=20 кг

Знайти: η-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

64 кг              х кг

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

160 кг           112 кг

M(Fe2O3)=160 кг/кмоль, маса 1 кмоль=160 кг

M(Fe)=56 кг/кмоль, маса 1 кмоль=56 кг, а маса 2 кмоль=112 кг

х=mтеор.(Fe)=64 кг • 112 кг : 160 кг=44,8 кг

η=mпракт.(Fe):mтеор.(Fe)100%=20 кг : 44,8 кг • 100%=44,6%

ІІ спосіб

M(Fe2O3)=160 кг/кмоль

v(Fe2O3)=m(Fe2O3):M(Fe2O3)=64 кг:160 кг/кмоль=0,4 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

За рівнянням реакції v(Fe2O3):v(Fe)=1:2, тому

v(Fe)=2v(Fe2O3)=20,4 кмоль=0,8 кмоль

M(Fe)=56 кг/кмоль

mтеор.(Fe)=v(Fe)M(Fe)=0,8 кмоль • 56 кг/кмоль=44,8 кг

η=mпракт.(Fe):mтеор.(Fe)100%=20 кг : 44,8 кг • 100%=44,6%

Відповідь: 44,6%

Інші завдання дивись тут...