Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Як за допомогою періодичної системи дізнатися про: 

а) кількість електронів в атомі; Дорівнює порядковому номеру елемента 

б) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома? Дорівнює номеру періода, в якому розташований цей елемент 

 

Вправа 2 Скільки максимально електронів може перебувати на підрівнях: s-, p-, d-, f-? 2, 6, 10, 14

 

Вправа 3 Скільки максимально електронів може перебувати на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му енергетичних рівнях? 2, 8, 18, 32

Якщо номер енергетичного рівня позначити літерою n, то максимальну кількість електронів N на цьому рівні обчислюють за формулою N=2n2

 

Вправа 4 У чому полягає суть принципу «мінімальної енергії»? У атомі кожний електрон намагається зайняти орбіталь із мінімальним значенням енергії, що відповідає найміцнішому його зв’язку з ядром.

 

Вправа 5 Скільки енергетичних комірок на: s-, p-, d-, f-підрівнях? 1, 3, 5, 7

 

Застосовуємо

Вправа 1 Складіть електронну й графічну електронну формули атомів хімічних елементів з порядковими номерами 4 і 13.

4Be 1s22s2

13Al 1s22s22p33s23p1

У якого з атомів усі електрони спарені? У Берилію

 

Вправа 2 Установіть відповідність між електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня атома й хімічним елементом.

Частина електронної

формули

Хімічний елемент

1 …3s25

2 …2s24

3 …3s2

4 …3s26

А Оксиген

Б Неон

В Хлор

Г Магній

Д Аргон

Відповідь: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д 

 

Вправа 3 Укажіть можливі підрівні третього енергетичного рівня.

А s, р 

Б s, p, d

В s, p, d, f

Г s, f, p

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Укажіть пару s-елементів.

А Na і Al 

Б Ba і Rb

В Fe і Cs

Г Ra і Cu

Відповідь: Б

 

Вправа 5 Укажіть електронну формулу атома елемента II групи 3-го періоду.

А 1s22s2

Б 1s22s22p1

В 1s22s22p63s2

Г 1s22s22p63s23p3

Відповідь: В

 

Вправа 6 Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента із завершеним зовнішнім енергетичним рівнем.

А 1s22s22p63s2

Б 1s22s22p63s23p63d104s2

В 1s22s22p63s23p5

Г 1s22s22p6

Відповідь: Г

 

Вправа 7 Складіть електронні й графічні електронні формули атомів хімічних елементів з протонними числами, у кожній парі зазначте спільні і відмінні риси:

а) 7 і 15

7N 1s22s22p3

15P  1s22s22p33s23p3

Cпільні риси: однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (шість), неспарених електронів (три)

Відмінні риси: різна кількість енергетичних рівнів (два і три)

б) 13 і 16

13Al 1s22s22p33s23p1

16S 1s22s22p63s23p4

Cпільні риси: однакова кількість енергетичних рівнів (три)

Відмінні риси: різна кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (три і шість), кількість неспарених  електронів (один і два)

 

Вправа 8 Складіть електронні формули атома та йона:

а) Натрію: 11Na 1s22s22p33s1   i   11Na+ 1s22s22p6

б) Хлору: 17Cl 1s22s22p33s23p5   i   17Cl7- 1s22s22p63s23p6

 

Вправа 9* Атом хімічного елемента має однакову кількість електронів із катіоном Калію. Визначте назву цього хімічного елемента, складіть електронну й графічну електронну формули його атома.

Запишемо електронну формулу йона Калію 19К+ 1s22s22p63s23p6 

З електронної формули бачимо, що йон K+ містить 18 електронів (2+2+6+2+6=18), тому невідомим елементом з порядковим №18 є Аргон:

18Ar 1s22s22p33s23p6

 Інші завдання дивись тут... 

  • mark
    дякую
    4 жовтня 2022 16:43
  • Марія
    Чудово
    19 лютого 2024 14:45