Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Ярошенко О.Г. "Хімія 11 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2019 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

ЗМІСТ

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1 Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії»...7

§ 2 Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів...13

§ 3 Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів...18

§ 4 Завдання різного рівня складності...22

Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 5 Йонний і металічний хімічні зв’язки в речовинах...26

§ 6 Ковалентний хімічний зв’язок та донорно-акцепторний механізмйого утворення (на прикладі катіона амонію)...31

§ 7 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови...38

§ 8 Завдання різного рівня складності...46

Хімічні реакції

§ 9 Необоротні й оборотні хімічні реакції...50

§ 10 Умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє...55

§ 11 Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції...59

§ 12 Гідроліз солей...63

§ 13 Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму...68

§ 14 Завдання різного рівня складності...73

Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15 Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості, застосування. Адсорбція...76

§ 16 Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів...82

§ 17 Окисні та відновні властивості неметалів...88

§ 18 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування...93

§ 19 Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері...99

§ 20 Кислоти, властивості і добування. Кислотні дощі...104

§ 21 Особливості взаємодії нітратної і концентрованої сульфатноїкислот з металами...111

§ 22 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови...116

§ 23 Алюміній: фізичні й хімічні властивості...121

§ 24 Залізо: фізичні й хімічні властивості...127

§ 25 Застосування металів та їхніх сплавів...132

§ 26 Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію...137

§ 27 Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі...141

§ 28 Жорсткість води та способи її усунення...149

§ 29 Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку...153

§ 30 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти...158

§ 31 Сучасні силікатні матеріали...164

§ 32 Біологічне значення металічних і неметалічних елементів...170

§ 33 Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності...177

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей...178

§ 34 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук...179

§ 35 Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності...180

Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами...181

§ 36 Завдання різного рівня складності...185

Хімія і прогрес людства

§ 37 Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій...191

§ 38 Роль хімії у розв’язанні сировинної і продовольчої проблем...197

§ 39 Значення хімії у розв’язанні енергетичної й екологічної проблем. «Зелена» хімія...200

Інші ГДЗ дивись тут...