Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Наведіть сучасне формулювання періодичного закону. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їх атомів

 

Вправа 2 Що спільного в електронній будові атомів елементів підгрупи Карбону? На зовнішньому енергетичному рівні є по 4 електрони 

 

Вправа 3 Що спільного в електронній будові атомів галогенів? На зовнішньому енергетичному рівні міститься по 7 електронів

 

Вправа 4 Схарактеризуйте структуру короткої і довгої форм періодичної системи. У структурі обох варіантів таблиці розрізняють періоди та групи. 

У короткій формі періодичної системи 7 періодів, їх позначено арабськими цифрами від 1 до 7, і 8 груп, вони пронумеровані римськими цифрами від І до VІІІ. Окремі періоди складаються з двох рядів — парного та непарного, які називають великими, а решту - малими. У групах розрізняють головну і побічну підгрупи. У окремі рядки періодичної системи винесли 28 елементів родини лактаноїдів і актиноїдів.

У довгій формі періодичної системи також 7 періодів, але ряди відсутні. Груп не 8, а 18, які позначені літерами А та Б. У групах А розташовані ті ж самі хімічні елементи, що у головних підгрупах короткої форми системи, групи Б — відповідають складу побічних підгруп. Елементи групи Б відсутні в перших трьох періодах, а наявні лише в 4–7 періодах. Першими розташовані групи IА і IIА, за ними — десять груп Б, після яких періоди продовжують і завершують групи IIIА, IVА, VА, VIА, VIIА, VIIIА. 

 

Вправа 5 Назвіть два хімічних елементи однієї з Нітрогеном підгрупи і три хімічні елементи одного з Ферумом періоду. Хімічні елементи Фосфор і Арсен ― однієї з Нітрогеном підгрупи, а Калій і Бром ― одного з Ферумом періоду 

 

Застосовуємо

Вправа 1 На підставі сучасного формулювання періодичного закону, поясність, чому Аргон, атомна маса якого більша за атомну масу Калію, розташований у періодичній системі вісімнадцятим, а не дев’ятнадцяти.

Порядковий номер (протонне число) елемента в періодичній системі вказує на таку його важливу характеристику, як величина заряду ядра атома. Перестановка була необхідною, щоб елемент Аргон, заряд ядра атома якого дорівнює +18, зайняв належне йому місце після елемента із зарядом ядра атома +17, тобто Хлору, незважаючи на те, що його атомна маса більша, ніж у Калію

 

Вправа 2 Поясніть причину періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук. Періодична зміна властивостей елементів і їхніх сполук пов’язана з електронною будовою атомів хімічних елементів. Елементи з подібними властивостями й однаковою формою оксидів, гідроксидів, летких сполук з Гідрогеном мають однакову електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня, яка з певною періодичністю повторюється. 

 

Вправа 3 Як ви поясните, що Магній і Кальцій мають однакову загальну формулу оксиду та гідроксиду й характеризуються схожими хімічними властивостями. Бо є елементами одної підгрупи (ІІ група, головна підгрупа)

 

Вправа 4 З якою періодичністю та які хімічні елементи мають подібні з Літієм властивості? З певною періодичністю подібні влаcтивості з Літієм мають елементи одної з ним підгрупи - це Na, K, Rb, Cs

Відповідь підтвердьте формулами речовин і прикладами рівнянь реакцій.

Li + O2 = Li2O

Na + O2 = Na2O

Li + H2O = LiOH + H2

Na + H2O = NaOH + H2

Інші завдання дивись тут...