Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Завдяки чому атоми одного хімічного елемента можуть мати різні валентні стани? Завдяки перебуванню атома у збудженому стані

 

Вправа 2 Поясніть, що називають ступенем окиснення. Ступінь окиснення — це умовний заряд атома в сполуці, обчислений на основі припущення, що вона складається з йонів. Ступінь окиснення може набувати позитивного, негативного та нульового значень

 

Вправа 3 Про що свідчить той факт, що Ферум утворює сполуки зі ступенями окиснення +2, +3 і навіть може мати ступінь окиснення +6? Про здатність електронів переходити на інші енергетичні підрівні

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Серед наведених електронних формул атомів укажіть, яка належить атому, що перебуває у збудженому стані.

а) 14Sі 1s22s22p63s13p3;  

б) 14Sі 1s22s22p63s23p2.

Відповідь: А

 

Вправа 2 Складіть хімічні рівняння взаємодії, визначивши ступені окиснення елементів у них:

а) силіцію з киснем;

Si + O2 = S+4O2-2

б) силіцію з воднем;

Si + 2H2 = Si-4H4+

в) цинку з хлором;

Zn + 2Cl = Zn+2Cl2-

г) фосфору з хлором.

P + Cl = P+3Cl3-

 

Вправа 3 Який з хімічних елементів — Флуор чи Фосфор — має лише один валентний стан? Флуор

Поясніть чому. У електронній оболонці атома Флуору відсутні вільні орбіталі

 

Вправа 4 Укажіть рядок, у якому записані електронні формули одного й того самого атома в основному і збудженому станах.

А 1s22s22p63s23p4 і 1s22s22p63s23p5 

Б 1s22s22p1 і 1s22s22p2 

В 1s22s22p5 і 1s22s22p6

Г 1s22s22p2 і 1s22s12p3

Відповідь: Г

Зверніть увагу, що загальна кількість валентних електронів у хімічному елементі має бути однакова 2+2=1+3

 

Попрацюйте парами 

Завдання 1 З'ясуйте можливі валентні стани Флуору та Фосфору. 

Можливі валентності й ступені окиснення Фосфору: V, III, +5, +3, 0, -3
Можливі валентності й ступені окиснення Флуору: I, -1
Cкладіть графічні електронні формули атомів цих елементів, розгляньте можливість переходу валентних електронів на більш віддалені від ядра атома енергетичні підрівні.
1) Флуору:
 
9+9 ))

      27

1s22s22p5   

[Не] 2s22p5

2) Фосфору:

15+15 )))

         285

1s22s22p63s23p3

[Nе] 2s22p3

Завдання 2 Напишіть формули сполук: 

а) Флуору з Оксигеном, Флуору з Гідрогеном; OF2, HF
б) Фосфору з Оксигеном, Фосфору з Гідрогеном. P2O3, P2O5, PH3

Інші завдання дивись тут...