Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення катіонів й аніонів, наведіть приклади. 

Позитивно заряджений йон називають катіоном, а негативно заряджений — аніоном

Назва «катіон» походить від назви негативно зарядженого електрода (катода), до якого в електричному полі рухаються позитивно заряджені йони.

Приклади катіонів: K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Al3+, Si4+, P5+

Приклади аніонів: F-, Cl-, O2-, Si2-, N3-, P3-, C4-, Si4-

 

Вправа 2 Поясніть, як відбувається утворення йонного та металічного зв’язків. 

Йонний зв’язок утворюється елементами з великою різницею в електронегативності і є хімічним зв’язком між протилежно зарядженими йонами за рахунок сил електростатичного притягання. Електрони завжди переходять від атома з меншою електронегативністю до атома, у якого вона більша.

У металі атоми розміщені настільки щільно, що їхні зовнішні орбіталі перекриваються. Валентні електрони, які перебувають у цих орбіталях, відокремлюються від атомів (атоми перетворюються на катіони) і стають "вільними", тобто вже не належать певному атому, вони делокалізовані, тобто розподілені між усіма позитивними йонами металічних елементів і можуть вільно пересуватися по всьому кристалу. Металічний зв'язок реалізується через електростатичне притягання катіонів у ґратках делокалізованими валентними електронами.

 

Вправа 3 Яких змін зазнає електронна оболонка атомів металічних елементів під час утворення йонного хімічного зв’язку? Поясніть на конкретному прикладі. Металічний елемент Натрій досягає завершення зовнішнього енергетичного рівня, віддаючи єдиний електрон третього енергетичного рівня, при цьому перетворюється на позитивно заряджену частинку — йон, що має назву катіон.

Атом 11Na0  1s22s22p63s1   

Катіон 11Na+ 1s22s22p6

 

Вправа 4 Яких змін зазнає електронна оболонка атомів неметалічних елементів під час утворення йонного хімічного зв’язку? Поясніть на конкретному прикладі. Неметалічний елемент Хлор досягає завершення зовнішнього енергетичного рівня, приєднуючи один електрон, при цьому перетворюється на негативноно заряджену частинку — йон, що має назву аніон.

Атом 17Cl0  1s22s22p63s23p5

Аніон 17Cl- 1s22s22p63s23p6

 

Вправа 5 Укажіть, які з речовин утворені металічним, а які — йонним хімічним зв’язком: літій оксид, залізо, калій сульфід, алюміній.

Відповідь: літій оксид і калій сульфід утворені йонним зв'язком, залізо і алюміній - металічним

 

Застосовуємо  

Вправа 1 Чи може утворитися йонний зв’язок між атомами Хлору і Сульфуру? Ні

Відповідь аргументуйте. Йонний зв’язок утворюється між атомами елементів, електронегативності яких значно відрізняються, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів, а Хлор і Сульфур є неметалічними алементами

 

Вправа 2 Складіть електронні формули атомів Калію і Хлору. Поясніть, яким чином між атомами цих елементів утворюється йонний зв’язок у калій хлориді.

Атом 19K0 1s22s22p63s23p64s1 і йон 19K+ 1s22s22p63s26         

Атом 17Cl0 1s22s22p63s23p5   і йон 17Cl- 1s22s22p63s23p6

Йонний зв'язок - це хімічний зв'язок між протилежно зарядженими йонами. 

Cхема утворення йонного зв'язку у калій хлориді:     

        ..                  ..

K.+ .Cl: = [K]+ + [:Cl:]-

       ..                   ..

Вправа 3 Атом елемента має на два електрони більше, ніж катіон Калію. Назвіть елемент, складіть електронну формулу його атома.

Катіон Калію має 18 електронів, тоді на два електрони більше, тобто 20 електронів, матиме атом хімічного елемента з порядковим номером 20  це Кальцій.

Атом 20Са0 1s22s22p63s23p64s2

Чи можуть атоми цього елемента утворювати йонний зв’язок? Можуть

 

Вправа 4 Атом елемента має на сім електронів менше, ніж сульфід-аніон. Назвіть елемент, складіть електронну формулу його атома.

Сульфід-аніон має 18 електронів, тоді на сім електронів менше, тобто 11 електронів, матиме атом хімічного елемента з порядковим номером 11  це Натрій.

Атом 11Na0 1s22s22p63s1

Яким способом він зможе досягти завершеності електронної конфігурації атома під час утворення хімічного зв’язку? Віддаючи один s-електрон третього (останнього) енергетичного рівня атом Натрію перетворюється на катіон:  11Na+ 1s22s22p6

Інші завдання дивись тут...