Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Які основні характеристики кристалічного стану речовини?

 дальній порядок (чітка просторова повторюваність структурних частинок по всьому об’єму) і тривимірна періодичність; 

 мають певну температуру плавлення;

 утворюють кристали певної форми;

 у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала

 

Вправа 2 Які основні характеристики аморфного стану речовини?

— ближній порядок (певна впорядкованість — закономірність розміщення навколо кожної частинки її ближніх сусідів);

 плавляться в певному діапазоні температур;

 за нагрівання спочатку розм’якшуються;

 у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу

 

Вправа 3 Наведіть приклади тіл з кристалічним та аморфним станами речовин.

З кристалічним станом: бурулька, сніжинка, цукор-рафінад, графітовий стержень, алюмінієвий дріт, цвях

З аморфним станом: скло, пластмасове відро, бурштинова прикраса, воскова свічка

 

Вправа 4 Що називають кристалом і кристалічною ґраткою? Кристали — тверді тіла з упорядкованим розташуванням структурних частинок, яке періодично повторюється у просторі. Кристалічні ґратки речовини — це тривимірне зображення порядку розміщення йонів, атомів, молекул у кристалі. Кристалічні ґратки є моделлю кристала

 

Вправа 5 Назвіть відомі вам типи кристалічних ґраток (наведіть приклади відповідних речовин):

- молекулярні (цукор, кухонна сіль, глюкоза, нафталін, оцтова кислота, амоніак, кисень, йод);

- атомні (алмаз, кварц, графіт, кальцій карбід);

- йонні (солі, луги, основні і амфотерні оксиди);

- металічні (залізо, алюміній, сплави металів)

 

Застосовуємо

Вправа 1 Укажіть фізичну характеристику речовин з йонними кристалічними ґратками.

А легкоплавкі

Б тугоплавкі

В діелектрики

Г леткі

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть фізичну властивість речовин з молекулярними кристалічними ґратками.

А тугоплавкість

Б електропровідність

В легкість намагнічування

Г леткість

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Укажіть тип кристалічних ґраток цинк оксиду.

А молекулярні

Б йонні

В атомні

Г металічні

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Укажіть тип кристалічних ґраток йоду.

А молекулярні

Б атомні

В йонні

Г металічні

Відповідь: А

 

Вправа 5 Укажіть тип кристалічних ґраток речовини, якщо вона легко переходить із твердого агрегатного стану в рідкий і не проводить електричний струм у розчині чи розплаві.

А йонні

Б атомні

В металічні

Г молекулярні  (речовини з ковалентним неполярним зв'язком)

Відповідь: Г

 

Вправа 6 Установіть відповідність між типом кристалічних ґраток і прикладом речовини.

Тип кристалічних ґраток Приклад

1 йонні 

2 металічні

3 атомні

 

А алмаз

Б йод

В залізо

Г натрій хлорид

Відповідь: 1-Г, 2-В, 3-А

 

Вправа 7 Установіть відповідність між типом кристалічних ґраток і прикладом речовини.

Тип кристалічних ґраток Приклад

1 атомні 

2 молекулярні 

3 йонні 

А силіцій (ІV) оксид

Б вода

В срібло

Г барій оксид

Відповідь: 1-А, 2-Б, 3-Г

Інші завдання дивись тут...