Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Укажіть хімічний елемент, з атомом якого аніон Сульфуру має однакову кількість електронів.

А Калій 

Б Оксиген 

В Хлор 

Г Аргон

Відповідь: Г 

 

Вправа 2 Укажіть хімічний елемент, з атомом якого катіон Натрію має однакову кількість електронів.

А Літій 

Б Калій 

В Аргон 

Г Неон

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Укажіть назву речовини, яка має однаковий тип хімічного зв’язку з натрій хлоридом.

А вода 

Б гідроген хлорид 

В залізо 

Г калій сульфід

Вправа Г

 

Вправа 4 Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, що є продуктом реакції сполучення натрію з хлором.

А водневий 

Б металічний 

В йонний 

Г ковалентний

Відповідь: В

 

Вправа 5 Укажіть формулу сполуки з ковалентним полярним зв’язком і складіть схему її утворення.

А H2 

Б CaH

В РН3 

Г N2

Відповідь: РН3

Вправа 6 Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв’язком і складіть схему її утворення.

А натрій хлорид 

Б гідроген фторид 

В кисень 

Г амоніак

Відповідь: В

Вправа 7 Укажіть речовину з йонним зв’язком і складіть схему його утворення.

А амоніак

Б нітроген (ІІ) оксид

В літій оксид

Г магній

Відповідь: В, Li.+.О.+.Li ->[Li]++[:О:]2-+[Li]+

 

Вправа 8 Укажіть формулу речовини, між молекулами якої існує водневий зв’язок, і складіть схему його утворення.

А СО 

Б СO

В С2H5OН 

Г С2Н4

Відповідь: В

Вправа 9 Укажіть характеристики хімічного зв’язку в молекулі азоту.

А ковалентний, одинарний, полярний

Б ковалентний, подвійний, полярний

В ковалентний, потрійний, полярний

Г ковалентний, потрійний, неполярний

Відповідь: Г

 

Вправа 10 Укажіть характеристики хімічного зв’язку в молекулі гідроген фториду.

А ковалентний, одинарний, полярний

Б ковалентний, одинарний, неполярний

В ковалентний, подвійний, полярний

Г ковалентний, подвійний, неполярний

Відповідь: А

 

Вправа 11 Укажіть пару речовин з ковалентним неполярним зв’язком, і складіть схеми утворення їхніх молекул.

А кисень і вода

Б азот і водень

В хлор і гідроген хлорид

Г фтор і алюміній

Відповідь: Б

Вправа 12 Серед наведених формул — SO2, Cа, Mg3N2, Н2O, F2 — переважають формули сполук з…

А ковалентним полярним зв’язком 

Б ковалентним неполярним зв’язком 

В йонним зв’язком

Г металічним зв’язком

Відповідь: А

 

Вправа 13 Серед наведених формул — MgS, HF, SO3, Fе, AlCl3, SCl2 — переважають формули сполук з…

А металічним зв’язком 

Б йонним зв’язком 

В ковалентним полярним зв’язком

Г ковалентним неполярним зв’язком

Відповідь: В

 

Вправа 14 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Між молекулами води існує водневий зв’язок.

2. У молекулі води зв’язок ковалентний полярний.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: В

 

Вправа 15 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Утворення хімічного зв’язку пов’язане зі змінами в електронних оболонках атомів.

2. Утворення хімічного зв’язку пов’язане зі змінами в ядрах атомів.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: А

 

Вправа 16 Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Молекули галогенів утворені ковалентним неполярним зв’язком.

2. У галогенів атомні кристалічні ґратки.

А правильне лише твердження 1 

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

Відповідь: А

 

Вправа 17 Складіть рівняння реакцій за напівсхемами, укажіть реакцію, продуктом якої є сполука з йонним зв’язком.

А C + 2H2СH4

Б 2H2 + O2 = 2H2O

В Mg + Cl2 = MgCl2

Г SO2 + H2O = H2SO3

Відповідь: В

 

Вправа 18 Перетворіть напівсхеми на рівняння реакцій, укажіть реакцію, унаслідок якої утворюється речовина з ковалентним полярним зв’язком.

А 2Cu + O2 = 2CuO

Б Mg + Cl2 = MgCl2

В Na2O + H2O = Na(OH)2

Г H2 + Br2 = 2HBr

Відповідь: Г

 

Вправа 19 Установіть відповідність між назвою речовини та загальною кількістю спільних електронних пар у її молекулі.

Речовина Кількість електронних пар

1 етен

2 метан

3 амоніак

4 гідроген сульфід

А дві

Б три

В чотири

Г п’ять

Д шість

Відповідь: 1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

 

Вправа 20 Установіть відповідність між речовинами та характерним для них хімічним зв’язком.

Речовина Хімічний зв’язок

1 гідроген сульфід

2 кисень

3 кальцій хлорид

4 кальцій

А йонний

Б металічний

В ковалентний полярний

Г ковалентний неполярний

Д водневий

Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

 

Вправа 21 Спрогнозуйте тип хімічного зв’язку в бінарній сполуці елементів з протонними числами 20 і 17. Відповідь підтвердьте записом схеми його утворення.

Відповідь: йонний, Cl.+.Сa.+.Cl -> [Cl:]-+[Ca]2++[:Cl]-

 

Вправа 22 Спрогнозуйте тип хімічного зв’язку в бінарній сполуці елементів з протонними числами 1 і 16. Відповідь підтвердьте записом схеми його утворення.

Відповідь: ковалентний полярний, схема утворення зв'язку:

 

Вправа 23 Укажіть молекулярну формулу і тип кристалічних ґраток речовини, що має твердий агрегатний стан, сталу температуру плавлення і кипіння, добре розчиняється у воді.

А О2 

Б Н2

В Na2SO4 

Г Fe

Відповідь: В

 

Вправа 24 Укажіть тип кристалічних ґраток речовини, що має газоподібний агрегатний стан і специфічний запах.

А молекулярні

Б атомні

В йонні

Г металічні

Відповідь: А

 

Вправа 25 Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками.

А йод

Б вода

В кальцій хлорид

Г гідроген хлорид

Відповідь: В

 

Вправа 26 Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками.

А вуглекислий газ

Б графіт

В натрій сульфід

Г гідроген сульфід

Відповідь: Б

 

Вправа 27 Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками.

А азот

Б алмаз

В алюміній

Г алюміній оксид

Відповідь: А

 

Вправа 28 У переліку: харчова сода, скло, йод, кухонна сіль, каніфоль, бітум, бурштин — …

А кристалічних речовин більше

Б аморфних речовин більше

В кристалічних й аморфних речовин порівну

Г немає аморфних речовин

Відповідь: Б

 

Вправа 29 Атом елемента має на 6 електронів менше, ніж аніон Хлору. Назвіть елемент. Магній

Аніон Хлору має 18 електронів, тоді шуканий елемент має на 6 електронів менше (18-6=12), тому його порядковий номер 12  це Магній. 

Які види хімічного зв’язку можуть утворювати його атоми, взаємодіючи між собою та з атомами інших елементів? Металічний і йонний

 

Вправа 30 Атом хімічного елемента має на 3 електрони більше, ніж йон елемента ІІ групи третього періоду. Алюміній

Йон Магнію  елемент ІІ групи третього періоду — має 10 електронів, тоді шуканий елемент має на 3 електрони більше (10+3=13), тому його порядковий номер 13  це Алюміній.

Які види хімічного зв’язку можуть утворювати його атоми, взаємодіючи між собою та з атомами інших елементів? Металічний і йонний

Інші завдання дивись тут...

  • Анонім
    Олена Віталіївна не згодна з вашими відповідями
    12 листопада 2020 11:58
  • Анонімус
    КРУТО !!!!!
    17 жовтня 2022 13:07