Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Чим оборотні реакції відрізняються від необоротних? Оборотні реакції відбуваються одночасно у двох протилежних напрямках — прямому та оберненому, а необоротні лише в одному напрямку аж до повної витрати одного з реагентів

 

Вправа 2 Що в рівнянні оборотної реакції означає ліва частина, а що — права? Ліва частина означає взаємодію взятих для оборотної реакції реагентів  це пряма реакція, а права  взаємодію утворюваних продуктів реакції  це зворотна реакція

 

Вправа 3 Чому стан хімічної рівноваги в оборотних реакціях дістав назву «динамічний стан»? Бо і пряма, і зворотна реакції відбуваються з однаковою швидкістю у стані хімічної рівноваги

 

Вправа 4 Під впливом яких чинників зміщується хімічна рівновага оборотних реакцій? Чинниками є зміна концентрації, температури та для газоподібних речовин тиску

 

Вправа 5 На які оборотні реакції тиск впливає, а на які — ні? Тиск впливає на оборотні реакції у яких реагенти і продукти реакції перебувають у газоподібному агрегатному стані. Тиск не впливає на стан рівноваги оборотних реакцій, у процесі яких об’єми газоподібних речовин не змінюються

Як зміщується рівновага тих оборотних реакцій, рівновагу яких можна зміщувати під впливом тиску?  Підвищення тиску зміщує рівновагу оборотної реакції в бік утворення менших об’ємів речовин, а зниження — у бік утворення більших об’ємів

 

Вправа 6 Як зміщується рівновага оборотних реакцій зі зміною концентрації:

а) реагенту; Підвищення вмісту (концентрації) реагентів зміщує рівновагу оборотних реакцій у напрямку прямої реакції, тобто утворення продуктів реакції

б) продукту реакції? Підвищення вмісту (концентрації) продуктів реакції зміщує рівновагу оборотних реакцій у напрямку зворотної реакції, тобто утворення реагентів

 

Вправа 7 Як зміна температури позначається на ендотермічних та екзотермічних оборотних реакціях? У результаті підвищення температури рівновага зміщуватиметься в бік ендотермічного процесу, тобто в бік реакції, що відбувається з поглинанням теплоти. У разі зниження температури рівновага зміщуватиметься в бік екзотермічного процесу, тобто в бік реакції, що відбувається з виділенням теплоти

 

Застосовуємо

Вправа 1 Укажіть рівняння оборотних реакцій, рівновагу яких можна зміщувати у бік утворення продуктів реакції за допомогою збільшення тиску.

А Н2 + І2 ⇄ 2НІ         

Б 3O2 ⇄ 2O3

В С2Н4 + Н2 ⇄ С2Н6

Відповідь: БВ

Тиск не впливає на стан рівноваги оборотних реакцій, у процесі яких об’єми газоподібних речовин не змінюються. А.1+1⇄2, Б. 3⇄2, В.1+1⇄1

 

Вправа 2 Як вплине збільшення концентрації вуглекислого газу на перебіг оборотної реакції:

СО + Н2О ⇄ CO2 + Н2?

Відповідь: хімічна рівновага зміститься в бік зворотної реакції

 

Вправа 3 Як вплине підвищення температури на стан рівноваги в реакціях:

2SO2 + O2 ⇄ 2SO3; ∆Н = –192 кДж;

Відповідь: хімічна рівновага зміститься в бік зворотної реакції

Пряма реакція є екзотермічною, а обернена  ендотермічною. Підвищенням температури рівновага зміщується в бік ендотермічного процесу.

Fe3O4 + 4CO ⇄ 3Fe + 4CO2; ∆Н = +43,7 кДж

Відповідь: хімічна рівновага зміститься в бік прямої реакції

Пряма реакція є ендотермічною, а обернена  екзотермічною. Підвищенням температури рівновага зміщується в бік ендотермічного процесу.

 

Вправа 4 Доберіть умови, за яких можна змістити хімічну рівновагу оборотної реакції в напрямку прямої реакції.

СО2 (газ) + Н2 (газ) ⇄ СО (газ) + Н2О (газ); ∆Н=—41 кДж

А підвищити тиск

Б знизити температуру

В зменшити концентрацію чадного газу

Г збільшити концентрацію водню

Відповідь: В, Г

 

Вправа 5 Скористайтеся навчальним матеріалом параграфа і висловте судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами на виробництвах. Якщо не керувати оборотними реакціями ззовні, неможливо буде отримати цільовий продукт хімічного виробництва.

Інші завдання дивись тут...