Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Який вихід продукту реакції називають практичним, а який — теоретичним? Одержані виробничим способом продукти реакції характеризують їх практичний вихід, а обчислені за рівнянням реакції, тобто без урахування виробничих втрат, — теоретичний

 

Вправа 2 Як обчислити практичний вихід речовини? За формулою:

mпрактична(речовини)=ηmтеоретична(речовини):100%

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Обчисліть відносний вихід гідроген хлориду, якщо з хлору кількістю речовини 5 моль одержали гідроген хлорид масою 340 г.

Відомо: v(Cl2)=5 моль, mпрактична(HCl)=340 г

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

H2 +  Cl2  = 2HCl

За рівнянням реакції v(Cl2):v(HCl)=1:2, тому

v(HCl)=2v(Cl2)=25 моль=10 моль

M(HCl)=36,5 г/моль

mтеоретична(HCl)=v(HCl)M(HCl)=10 моль36,5 г/моль=365 г

η=mпрактична(HCl):mтеоретична(HCl)=340 г: 365 г=0,9315, або 93,15%

Відповідь: 93,15%

 

Вправа 2 У 10 класі ви вивчали один із способів добування етину — карбідний. Обчисліть:

а) масу кальцій карбіду СаС2, добутого із вугілля масою 72 г і достатньої кількості кальцій оксиду за схемою:

СаО + 3С → СаС2 + СО, якщо його відносний вихід дорівнював 80%;

Відомо: mпрактична(C)=72 г, η=80%

Знайти: mпрактична(CaC2)-?

Розв'язування

v(C)=m(C):M(C)=72 г : 12 г/моль=6 моль

Записуємо рівняння реакції:

СaO + 3C -> CaC2 + CO

За рівнянням реакції v(C):v(CaC2)=3:1, тому

v(CaC2)=v(C):3=6 моль:3=2 моль

M(CaC2)=64 г/моль

mтеоретична(CaC2)=v(CaC2)M(CaC2)=2 моль64 г/моль=128 г

mпрактична(CaC2)=ηmтеоретична(CaC2):100%=80%128 г: 100%=102,4 г

Відповідь: 102,4 г

б) відносний вихід етину, добутого з одержаного кальцій карбіду, якщо об’єм вуглеводню становить 33,6 л (н. у.).

Відомо: m(CaC2)=102,4 г, V(C2H2)=33.6 л

Знайти: η-?

Розв'язування

M(CaC2)=64 г/моль

v(CaC2)=m(CaC2):M(CaC2)=102,4 г : 64 г/моль=1,6 моль

Записуємо рівняння реакції:

СaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

За рівнянням реакції v(CaC2):v(C2H2)=1:1, тому

v(C2Н2)=v(CаС2)=1,6 моль

V(C2H2)=v(C2H2)Vm=1,6 моль22,4 л/моль=35,84 л

η=Vпрактичний2Н2):Vтеоретичний2Н2)=33,6 л : 35,84 л=0,9375, або 93,75%

Відповідь: 93,75%

 

Вправа 3 Обчисліть відносний вихід негашеного вапна масою 400 г, добутого термічним розкладом кальцій карбонату масою 800 г.

Відомо: mпрактична(CаО)=400 г, m(CaCO3)=800 г

Знайти: η-?

Розв'язування

M(CaCO3)=100 г/моль

v(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=800 г : 100 г/моль=8 моль

Записуємо рівняння реакції:

СaСO3 = СaO + CO2

За рівнянням реакції v(CaCO3):v(CaO)=1:1, тому

v(CaO)=v(CaCO3)=8 моль

M(CaO)=56 г/моль

mтеоретична(CaO)=v(CaO)M(CaO)=8 моль56 г/моль=448 г

η=mпрактична(СaO):mтеоретична(СaO)=400 г : 448 г=0,8928, або 89,28%

Відповідь: 89,28%

 

Вправа 4 Унаслідок взаємодії натрію кількістю речовини 0,2 моль з водою добули водень об’ємом 1,916 л (н. у.). Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

Відомо: v(Na)=0,2 моль, Vпрактичний(H2)=1,916 л

Знайти: η-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

За рівнянням реакції v(Na):v(H2)=2:1, тому

v(H2)=v(Na):2=0,2 моль:2=0,1 моль

Vтеоретичний(H2)=v(H2)Vm=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

η=Vпрактичний(H2):Vтеоретичний(H2)=1,916 л : 2,24 л = 0,8553, або 85,53%

Відповідь: 85,53%

Інші завдання дивись тут...