Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення гідролізу солей. Гідроліз солей — реакція обміну між сіллю і водою. Більшість реакцій гідролізу солей — оборотні

 

Вправа 2 Наведіть приклади відомих вам сильних електролітів. До сильних електролітів належить більшість розчинних солей, луги, нітратна, сульфатна, хлоридна кислоти та деякі інші речовини

 

Вправа 3 Як відбувається гідроліз солі, внаслідок якого середовище розчину стає лужним? За взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид-іонів

Наведіть приклади солей. Na2CO3, Na2SO3, СH3COONa

Солі, утворені сильною основою та слабкою кислотою

 

Вправа 4 Як відбувається гідроліз, унаслідок якого середовище розчину стає кислотним? За взаємодії катіону солі з молекулами води з вивільненням йонів Гідрогену

Наведіть приклади солей. AlCl3, Fe(NO3)2, NH4Cl

Солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою

 

Вправа 5 Які солі не зазнають гідролізу? Cолі, утворені сильною основою і сильною кислотою

 

Застосовуємо  

Вправа 1 Спрогнозуйте середовище розчинів солей: калій нітрату, кальцій хлориду, натрій сульфіту. Середовище калій нітрату буде нейтральним, кальцій хлориду — кислотним, а натрій сульфіту  лужним

Складіть рівняння гідролізу за першим ступенем.

Сa2+ + H2⇄ CaOH+ + H+

Ca2+ + 2Cl- + Н2О ⇄ CaOH+ + 2Cl + Н+

CaCl2 + H2O = Ca(OH)Cl + HCl

 

SO32- + Н2О ⇄ НSO3 + ОН

2Na+ + SO32- + Н2О ⇄ 2Na+ + НSO3 + ОН

Na2SO3 + H2O = NaHSO3 + NaOH

 

Вправа 2 Чи можна за допомогою фенолфталеїну розпізнати в розчині:

а) натрій гідроксид і калій хлорид; Можна. У розчині з натрій гідроксидом фенолфталеїн змінить колір на малиновий

б) натрій гідроксид і калій сульфід? Ні, не можна. У двох розчинах фенолфталеїн змінить колір на малиновий

 

Вправа 3 Катіон амонію, утворення якого ви розглядали в попередній темі, входить до складу амоній хлориду. За яким типом відбуватиметься його гідроліз, якщо амоній гідроксид — слабкий електроліт? За катіоном солі

Інші завдання дивись тут...