Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Які джерела електричного струму вам відомі? Теплові, атомні та гідроелектростанції, а також вітрові та сонячні електростанції

 

Вправа 2 У чому полягає особливість вироблення електричної енергії гальванічними елементами? Це хімічне джерело струму, у якому здійснюється окисно-відновна реакція і хімічна енергія системи перетворюється на електричну

 

Вправа 3 Які окисно-відновні процеси відбуваються у гальванічному елементі, виготовленому із залізного та мідного електродів.

Потік електронів спрямовується від більш активного металу заліза до менш активного металу міді.

Залізо окиснюється і є постачальником електронів:

Fe0 –2е = Fe2+ (окиснення)

Утворені йони Феруму Fe2+ переходять у розчин. На мідній пластинці відбувається відновлення катіонів Купруму Сu2+ з розчину купрум (ІІ) сульфату електронами, що надійшли на мідну пластинку від залізної:

Сu2+ + 2е = Сu0 (відновлення)

Скорочене рівняння цього окисно-відновного перетворення в гальванічному елементі буде таким:

Fe0 + Cu2+ = Fe2+ +  Сu0

Це рівняння описує взаємодію між залізом та купрум (ІІ) сульфатом, у якому більш активний залізо витісняє мідь із її солі:

Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu

Інші завдання дивись тут...

  • Назар
    Супер
    15 квітня 2020 14:06