Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Поясніть суть явища алотропії. Алотропія — існування одного хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин (алотропних модифікацій або алотропних форм). Алотропія обумовлена різним кількісним складом і різною будовою речовин, утворених з атомів одного хімічного елемента. Алотропні модифікації відрізняються за властивостями

 

Вправа 2 Назвіть відомі вам алотропні модифікації Оксигену, Фосфору, Сульфуру і зазначте, чим зумовлена алотропія кожного з хімічних елементів.

Алотропними модифікаціями Оксигену є прості речовини кисень О2 і озон О3, Фосфору   білий фосфор P4, червоний і чорний фосфор, Сульфуру  ромбічна сірка S8, моноклінна сірка S8, пластична сірка Sn

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Порівняйте властивості алотропних модифікацій:

а) Оксигену;

Кисень — газ без кольору, смаку, запаху, важчий за повітря, малорозчинний у воді, реакційна здатність висока

Озон — газ блакитного кольору, з запахом свіжості, важчий за повітря, добре розчинний у воді, реакційна здатність дуже висока

б) Фосфору;

Білий фосфор — м’яка, безбарвна, воскоподібна з часниковим запахом і дуже отруйна речовина, летка і легкоплавка (температура плавлення 440С), малорозчинна у воді, але добре розчиняється в бензині, сірковуглеці й амоніаку, світиться у темряві, реакційна здатність висока

Червоний фосфор — тверда, червоного кольору без запаху порошкоподібна речовина, стійкіша до нагрівання, самозаймається на повітрі тільки за температури 240–260 °С, нерозчинна у воді й органічних розчинниках, реакційна здатність низька

Чорний фосфор — відносно м'яка, чорного кольору без запаху кристалічна речовина, жирна на дотик, має металічний блиск, шарувату будову й напівпровідникові властивості, нерозчинна у воді й органічних розчинниках, тугоплавка, реакційна здатність середня 

в) Сульфуру.

Ромбічна сірка - крихка, кристалічна речовина лимонно-жовтого кольору без запаху, нерозчинна у воді, плавиться і за температури 119,5°С перетворюється на ромбічну сірку

Моноклітинна сірка - білі кристалічні пластинки, не стійка, за температури 95,6 °С знову перетворюється на ромбічну сірку

Пластична сірка - жовто-коричневого кольору, ріжеться ножем, еластична й витягується в нитки, з часом перетворюється на ромбічну сірку

 

Вправа 2. У скільки разів озон важчий за кисень? У 1,5 рази

Mr(O2)=32, Mr(O3)=48

Mr(O3):Mr(O2)=48:32=1,5

 

Вправа 3 Унаслідок озонування кисню об’єм зменшився на 30 л (н.у.). Обчисліть об’єм кисню, що прореагував, й об’єм озону, що утворився.

Відомо: об'єм кисню O2 зменшився на 30 л

Знайти: V(O2)-?, V(O3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

3O2   =   2O3

3 об'єми  2 об'єми

У реакцію вступило 3 об'єми кисню і утворилося 2 об'єми азоту, відбулося зменшення об'єму до одного (3-2=1), який становить 30 л.

За рівнянням реакції маємо 3 об'єми кисню - це утричі більший об'єм, тому

V(O2)=330 л=90 л

За рівнянням реакції V(O2):V(O3)=3:2, тому

V(O3)=2V(O2):3=2 • 90 л : 3=60 л

Відповідь: 90 л кисню і 60 л озону

Інші завдання дивись тут...