Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Як змінюються окисні властивості неметалів у межах одного періоду й однієї групи періодичної системи? У межах одного періоду зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості хімічних елементів посилюються. У межах однієї пігрупи зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості хімічних елементів послаблюються. 

 

Вправа 2 Наведіть приклад реакції, у якій сірка виявляє:

а) окисні властивості;

Сірка є окисником у реакціях з воднем, металами.

1. S + H2 = H2S

    Окисник S0 +2e- -> S-2

2. S + Mg = MgS

    Окисник S0 +2e- -> S-2    

б) відновні властивості.

Сірка є відновником у реакціях з киснем, галогенами.

1. S + O2 = SO2

    Відновник S0 -4e- -> S+4 

2. S + Cl2 = SCl4

   Відновник S0 -4e- -> C+4 

 

Вправа 3 Як дізнатись, у якого неметалічного елемента бінарної сполуки ступінь окиснення є позитивним, а у якого — негативним? Необхідно керуватися рядом електронегативності 

 

Вправа 4 Пригадайте з 10 класу, які неметали використовують для перетворення каучуку на гуму та під час виготовлення автомобільних шин. Сірку, вуглець (сажа)

 

Застосовуємо

Вправа 1 Складіть таблицю з такими рубриками: назва неметалу; застосування; властивість, що зумовлює застосування.

Назва

неметалу

(простої

речовини)

Властивість Застосування

Силіцій

(кремній)

 

 

напівпровідник

 

 

в електронній техніці,

сонячних батареях,

різноманітних приладах

Вуглець

(графіт)

 

мякий

(шарувата будова);

 

електропровідність

 

змащувальний матеріал,

стержні олівців;

 

електричні контакти й електроди,

стержні в ядерних реакторах

Вуглець

(алмаз)

міцний;

 

 

прозорий

використовують у шліфувальних

і різальних інструментах;

 

виготовляють діаманти

Вправа 2. Окисні чи відновні властивості виявляє азот у реакції з киснем, продуктом якої є нітроген (ІІ) оксид? Відновні властивості

Відповідь підтвердьте рівнянням реакції та електронним балансом.

N2 + O2 = 2NO

N20 + O20 = 2N+2O-2

Відновник N20 - 4e- -> 2N+2    4│4│1 

             O20 + 4e- -> 2O-2    4│ │1

 

Вправа 3 Обґрунтуйте, чому неметали в реакціях з металами виявляють окисні властивості. Маючи на зовнішньому енергетичному рівні половину й більше половини електронів відповідного завершеного зовнішнього енергетичного рівня, атоми неметалічних елементів у реакціях із металами приєднують електрони, тому неметали під час хімічних реакцій з металами є окисниками. 

 

Вправа 4 Обчисліть, яку масу міді можна відновити вуглецем (коксом) з купрум (І) оксиду кількістю речовини 8 моль.

Відомо: n(Cu2O)=8 моль

Знайти: m(Cu)-?

Розв'язування

Напишемо рівняння реакції: 2Cu2O+2C=4Cu+2CO2

За рівнянням реакції v(Cu2O):v(Сu)=2:4=1:2, тому

v(Сu)=2v(Cu2O)=2•8 моль=16 моль

m(Сu)=v(Cu)M(Cu)=16 моль64 г/моль =1240 г=1 кг 240 г

Відповідь: 1 кг 240 г

 

Вправа 5 Обчисліть, чи вистачить 112 л водню (н.у.) для відновлення цинку із цинк оксиду масою 225 г.

Дано: m(ZnO)=225 г, V0(H2)=112 л

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

M(ZnO)=81 г/моль

v(ZnO)=m(ZnO):M(ZnO)=225 г : 81 г/моль = 2,78 моль

Напишемо рівняння реакції: ZnO2=Zn+Н2O

За рівнянням реакції v(ZnO):v(H2)=1:1, тому

v(H2)=v(ZnO)=2,78 моль

V(H2)=v(H2)Vm=2,78 моль  22,4 л/моль=62,272 л

62,272 л < 112 л

Відповідь: вистачить

Інші завдання дивись тут...