Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Складіть формули сполук неметалічних елементів, утворених атомами:

а) Карбону й Гідрогену : СH4

б) Йоду й Гідрогену : HI

Складіть рівняння їх одержання з простих речовин, розгляньте окисно-відновні процеси.

C + 2H2 = CH4

C0 + H20 -> C+4H4-1

Відновник C0 -4e- ->C+4             4│4│1

Окисник   H20 +2e- -> 2H-1         2│ │2

 

I2 + H2 = 2HI

I20 + H20 -> H+1I-1

Відновник H20 -2e- ->2H+1        2│2│1

Окисник   I20 +2e- -> 2I-1        2│ │1

 

Вправа 3 Обчисліть об’єм (н.у.), який займає амоніак масою 6,8 г, і кількість атомів і молекул у цій порції.

Відомо: m(NH3)=6,8 г

Знайти: V(NH3)-?, N(NH3)-?, N(N)-?, N(H)-?

Розв'язування

M(NH3)=17 г/моль

v(NH3)=m(NH3):M(NH3)=6б8 г : 17 г/моль=0,4 моль

V(NH3)=v(NH3)VM=0,4 моль •22,4 л/моль=8,96 л

N(NH3)=v(NH3)NA=0,4 моль6,021023 моль-1=2,4081023

N(N)=N(NH3)=2,4081023

N(H)=3•N(NH3)=32,4081023=7,2241023

Відповідь: 8,96 л, 2,4081023 молекул амоніаку і атомів Нітрогену,

7,2241023 атомів Гідрогену

 

Вправа 4 Де більше молекул: у порції гідроген хлориду масою 73 г чи в порції амоніаку кількістю речовини 2 моль?

Відомо: m(HCl)=73 г, v(NH3)=2 моль

Знайти: де більше молекул-?

Розв'язування

M(HCl)=36,5 г/моль

v(HCl)=m(HCl):M(HCl)=73 г : 36,5 г/моль=2 моль

Маємо, що v(HCl)=v(NH3), тому в однаковій порції речовин міститься однакова кількість молекул

Відповідь: однакова

 

Вправа 5 Складіть план проведення уявного експерименту з розпізнавання розчинів амоній нітрату і гідроген хлориду.

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розпізнати розчини можна за допомогою якісних реакцій.

1. Якісною реакцією на солі амонію (амоній-катіон) є взаємодія з розчином лугу. Реакція супроводжується виділенням амоніаку, який виявляють за посинінням зволоженого лакмусового папірця.

NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3 + H2O

NH4+ + NO3- + Na+ + OH- = Na+ + NO3- + NH3+ H2O

NH4+ + OH- = NH3+ H2O  Запах амоніака. Колір лакмуса синій (лужного середовища)

------------------------------------ 

HCl + NaOH = NaCl + H2O

H+ + Cl+ + Na+ + OH- = Na+ + Cl- + H2O

H+ + OH- = H2O  Колір лакмуса фіолетовий (нейтрального середовища)

2. Якісною реакцією на хлоридну кислоту (хлорид-іони) є взаємодія з розчином аргентум (І) нітратом,  оскільки при цьому має утворитися білий сирнистий осад аргентум (І) хлориду.

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

H+ + Cl- + Ag+ + NO3- = AgCl + H+ + NO3-

Ag+ + Cl- = AgCl↓ 

 

Вправа 6 Обчисліть відносний вихід амоніаку в реакції амоній карбонату з калій гідроксидом, якщо маса солі дорівнюватиме 6 г, а об’єм амоніаку — 2,24 л (н.у.).

Відомо: m((NH4)2CO3)=6 г, Vпракт.(NH3)=2,24 л

Знайти: η-?

Розв'язування

M((NH4)2CO3)=96 г/моль

v((NH4)2CO3)=m((NH4)2CO3):M((NH4)2CO3)=6 г : 96 г/моль=0,0625 моль

Записуємо рівняння реакції:

(NH4)2CO3 + 2KOH = K2CO3 + 2NH4OH

За рівнянням реакції v((NH4)2CO3):v(NH4OH)=1:2, тому

v(NH4OH)=2v((NH4)2CO3)=20,0625 моль=0,125 моль

v(NH3)=v(NH4OH)=0,125 моль

Vтеор.(NH3)=v(NH3)VM=0,126 моль22,4 л/моль=2,8 л

η=Vпракт.(NH3):Vтеорет.(NH3)=2,24 л : 2,8 л=0,8, або 80%

Відповідь: 80%

 

Вправа 7*. Який об’єм амоніаку синтезували з азоту та водню, якщо утворена суміш газоподібних речовин має на 10 л менший об’єм, аніж початкова? Усі виміри зроблено за однакових умов.

Відомо: об'єм суміші (N2,H2) зменшився на 10 л від початкової

Знайти: V(NH3)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

  N2 +   3H2 <-> 2NH3

1 об'єм  3 об'єми  2 об'єми

У реакцію вступили 1 об'єм азоту і 3 об'єми водню з утворенням 2 об'ємів амоніаку. Відбулося зменшення об'єму до двох (4-2=2), які становлять 10 л, тому на 1 об'єм припадає 5 л (10:2=5)

За рівнянням реакції маємо 2 об'єми амоніака - це удвічі більший об'єм, тому

V(NH3)=25 л=10 л

Відповідь: 10 л

 

Вправа 8*. Обчисліть масову частку гідроген хлориду у хлоридній кислоті, одержаній розчиненням 500 л гідроген хлориду в 1 л води (н.у.). Висловте припущення щодо ймовірності існування хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 80%.

Відомо: V(H2O)=1 л, V(HCl)=500 л

Знайти: w(HCl)-?

Розв'язування

m(H2O)=V(H2O)ρ(H2O)=1 л1000 г/л=1000 г

m(HCl)=(V(HCl):VM)M(HCl)=(500 л : 22,4 л/моль)•36,5 г/моль=815 г

mрозчину(HCl)=m(HCl)+m(H2O)=815 г + 1000 г=1815 г

w(HCl)=m(HCl):Mрозчину(HCl)=815 г : 1815 г = 0,449, або 44,9%

Відповідь: 44,9%

 

Попрацюйте парами

Вправа 1. Математичними обчисленнями доведіть, що збирати амоніак необхідно в пробірку, розташовану догори дном.

Dповітря(NН3)=M(NН3):M(повітря)=17 г/моль: 29 г/моль=0,59<1

 

Вправа 2 В аптеках продається нашатирний спирт у скляному посуді темного кольору місткістю 150 мл. Прийнявши густину нашатирного спирту за 1 г/мл, обчисліть, який об’єм амоніаку витрачається на приготування розчину для одного такого флакона.

Відомо: V(спирту)=150 мл, ρ(спирту)=1 г/мл, w(NH3)=10%, або 0,1

Знайти: V(NH3)-?

Розв'язування

m(спирту)=V(спирту)ρ(спирту)=150 мл1 г/мл=150 г

m(NH3)=m(спирту)w(NH3)=150 г0,1=15 г

М(NH3)=17 г/моль

v(NH3)=m(NH3):M(NH3)=15 г : 17 г/моль = 0,9 моль

V(NH3)=v(NH3)VM=0,9 моль • 22,4 г/моль=20 л

Відповідь: 20 л

Примітка. Нашатирний спирт є водним розчином амоніаку з масовою часткою розчиненої речовини 10%

 

Вправа 3 Обчисліть відносну густину гідроген хлориду за повітрям. 

Dповітря(HCl)=M(HCl)/M(повітря)=36 г/моль: 29 г/моль=1,24>1

Як правильно зібрати цей газ у пробірку? Гідроген хлорид важчий за повітря, тому для його збирання витісненням повітря посудину тримають донизу дном

Інші завдання дивись тут...