Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Які існують природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів? Виверження вулканів, під час блискавки, гниття органічних речовин

 

Вправа 2 Назвіть відомі антропогенні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів.  Спалювання пального у двигунах транспортних засобів, на теплових електростанціях, заводах, населенні пункти, неякісне технічне обладнання тощо

 

Вправа 3 Який склад повітря? За об'ємними частками: азот — 78,09%, кисень — 20,95%, аргон — 0,93%, вуглекислий газ — 0,03%

Яких речовин у ньому найбільше? Оксидів неметалічних елементів

 

Вправа 4 У чому полягає суть парникового ефекту? Суть парникового ефекту полягає у підтриманні рівноваги між теплом Сонця, яке досягає поверхні Землі, і тепловим випромінюванням земної поверхні, адже це явище в атмосфері Землі, зумовлене тим, що молекули наявних у ній газів перешкоджають сонячним променям, що відбилися від поверхні Землі, повертатись у Космос

 

Застосовуємо

Вправа 1 Спрогнозуйте:

а) наслідки для Землі відсутності парникового ефекту; Без парникового ефекту температура Землі була б на 25–30 °С нижчою, аніж є насправді

б) суттєве збільшення в атмосфері Землі парникових газів. Порушують тепловий баланс, бо зі збільшенням концентрації парникових газів посилюється парниковий ефект і підвищується температура на нашій планеті, що загрожує таненням льодовиків і снігів у зоні вічної мерзлоти, що в подальшому може спричинити небажане підняття рівня води у Світовому океані

 

Вправа 2 Складіть рівняння можливих хімічних реакцій.

Н2О + Р2О5

3H2O + P2O5 = 2H3PO4

Н2О + ZnO →

H2O + SO3

H2O + SO3 = H2SO4

CaO + BaO →

BaO + SO2

BaO + SO2 = BaSO3

 

Вправа 3 Наведіть власні приклади рівнянь реакцій добування оксидів різними способами.

1-й спосіб — окиснення відповідних простих речовин киснем:

2Mg + O2 = 2MgO

S + O2 = SO2

2-й спосіб — окиснення бінарних сполук киснем:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

3-й спосіб — термічний розклад деяких речовин (нерозчинних у воді карбонатів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів).

CaCO3 = CaO + CO2

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

 

Вправа 4 Обчисліть, чи вистачить кисню об’ємом 140 л (н.у.) для добування алюміній оксиду кількістю речовини 2 моль.

Відомо: V(O2)=140 л, v(Al2O3)=2 моль

Знайти: чи вистачить кисню-?

Розв'язання

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

4Al + 3О2 = 2Al2О3

За рівнянням реакції v(Al):V(O2)=4:3, тому

v(O2)=3v(Al):4=32:4=1,5 моль

V(O2)=v(O2)Vm=1,5 моль22,4 л/моль=33,6 л

33,6 л < 140 л

ІІ спосіб

n(O2)=V(O2):Vm=140 л:22,4 л/моль=6,25 моль

Запишемо рівняння реакції: 4Al + 3O2 = 2Al2O3

За рівнянням реакції v(Al):v(О2)=4:3

v(О2)=3V(Al):4=3•2 моль:4=1,5 моль

1,5 моль < 6,25 моль

Відповідь: вистачить 

 

Вправа 5 Визначте масу магній карбонату, яку необхідно розкласти, щоб утвореного вуглекислого газу (н.у.) вистачило для взаємодії з кальцій гідроксидом масою 3,7 г.

Відомо: m(Ca(OH)2)=3,7 г

Знайти: m(MgCO3)-?

Розв'язання

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

v(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=3,7 г:74 г/моль=0,05 моль

Запишемо рівняння реакції: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

За рівнянням реакції v(Сa(OH)2):v(CO2)=1:1, тому

v(CO2)=v(Ca(OH)2)=0,05 моль

Запишемо рівняння реакції: MgCO3 = MgO + CO2

За рівнянням реакції v(MgCO3):v(CO2)=1:1, тому

v(MgCO3)=v(CO2)=0,05 моль

M(MgCO3)=84 г/моль

m(MgCO3)=v(MgCO3)M(MgCO3)=0,05 моль84 г/моль=4,2 г

Відповідь: 4,2 г 

Інші завдання дивись тут...