Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Чим зумовлена жорсткість води? Наявністю у воді солей Кальцію і Магнію — гідрогенкарбонатів, хлоридів та сульфатів

На які види її поділяють? На тимчасову і постійну жорсткість

 

Вправа 2 Яку загрозу побутовим приладам становить жорстка вода? З часом чайники, нагрівальні елементи пральних машин, покриті накипом, виходять з ладу, просвіти батарей опалення звужуються й погіршується їхня тепловіддача

 

Вправа 3 Назвіть солі, що зумовлюють тимчасову жорсткість води. Кальцій гідрогенкарбонат Ca(HCO3)2, магній гідрогенкарбонат Ma(HCO3)2

 

Вправа 4 Назвіть солі, що зумовлюють постійну жорсткість води. Кальцій сульфат CaSO4, магній сульфат MgSO4, кальцій хлорид CaCl2, магній хлорид MgCl2

 

Застосовуємо

Вправа 1 Поясніть хімічну суть різних видів жорсткості води. Жорсткість води — сукупність властивостей води, зумовлена наявністю катіонів Са2+ і Mg2+. Наявність у воді гідрогенкарбонатів Кальцію і Магнію зумовлює тимчасову, або карбонатну жорсткість води, а наявність у воді сульфатів і хлоридів Кальцію і Магнію зумовлюють постійну, або некарбонатну жорсткість води.

 

Вправа 2 Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень: 

кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій гідрогенкарбонат → кальцій карбонат → кальцій хлорид → кальцій нітрат.

CaCO3= CaO + CO2 (реакція термічного розкладу)

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2 (при надлишку СО2)

Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + Н2О + СО2 (при нагріванні)

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

CaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Ca(NO3)2

 

Вправа 3 Виконайте завдання з рубрики «Хімія — це життя: сторінка природодослідника». Одержані результати оприлюдніть на уроці.

Спосіб 1

Використаний засіб: етанова кислота CH3COOH (оцет)

Цим засобом можна усунути тимчасову (карбонатну) жорсткість води, бо етанова кислота взаємодіє з солями-гідрогенкарбонатами:

2CH3COOH + Ca(HCO3)2 = (CH3COO)2Ca + 2H2O + 2CO2

2CH3COOH + Mg(HCO3)2 = (CH3COO)2Mg + 2H2O + 2CO2

Спосіб 2

Придбаний засіб: кальцинована сода Na2CO3 

Цим засобом можна усунути тимчасову (карбонатну) і постійну жорсткість води:

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaHCO3

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4

MgСl2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + MgCl2

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + CaCl2

 

Вправа 4 Чому вдаються до пом’якшення води, яку використовують у побуті? Щоб позбутися якомога більшої кількості йонів Кальцію і Магнію у ній, значна кількість яких є причиною жорсткості води, що створює несприятливі умови для роботи побутових приладів, в яких здійснюють її нагрівання або кип’ятіння

Інші завдання дивись тут...

  • 555
    все правильно
    18 квітня 2021 20:42