Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 За якими формулами обчислюють кількість речовини?

v=m/M, v=V/Vm, v=N/NA, де M  молярна маса речовини, Vm  молярний об'єм речовини, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль, NA  стала Авогадро, що чисельно дорівнює 6,021023моль-1

 

Вправа 2 Як визначити кількісні співвідношення речовин за рівнянням реакції та за умовою задачі? На кількісні співвідношення речовин в рівнянні реакції вказують його коефіцієнти. За умовою задачі, відомі чи обчислені кількості речовини, треба порівняти з коефіцієнтами в рівнянні реакції і визначити речовини, що взяті в надлишку чи в недостачі

 

Вправа 3 У чому полягає відмінність задач на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взяли в надлишку, від інших типів розрахунків за рівняннями реакцій? Якщо за кількісними співвідношеннями речовин у рівнянні реакції з’ясується, що один з них узяли в надлишку, то задачу розв’язують, користуючись даними про речовину, що перебуває в недостачі. Якщо за умовою задачі один з реагентів взяли в надлишку, потрібно обов’язково розглядати можливість подальшої його взаємодії з утвореним продуктом реакції

 

Застосовуємо

Вправа 1 Обчисліть масу амоній сульфату, який утвориться під час пропускання через розчин сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 9,8% амоніаку об’ємом 11,2 л (н.у.).

Відомо: m(р-ну)=200 г, w(H2SO4)=9,8%, або 0,098, V(NH3)=11,2 л

Знайти: m((NH4)2SO4)-?

Розв'язання

m(H2SO4)=m(р-ну)w(H2SO4)=200 г • 0,098=19,6 г

M(H2SO4)=98 г/моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

v(NH3)=V(NH3):Vm=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

Запишемо рівняння реакції:

H2SO4 + 2NH3 = (NH4)2SO4

1 моль     2 моль

За рівнянням реакції 1 моль кислоти H2SO4 реагує з 2 моль амоніаку NH3, тому з 0,2 моль кислоти прореагує удвічі більша кількість речовини амоніаку, тобто 0,4 моль. За умовою задачі є 0,5 моль, отже, амоніак взятий в надлишку, він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними кислоти.

За рівнянням реакції v(H2SO4):v((NH4)2SO4)=1:1, тому

v((NH4)2SO4)=v(H2SO4)=0,2 моль

M((NH4)2SO4)=132 г/моль

m((NH4)2SO4)=n((NH4)2SO4)•M((NH4)2SO4)=0,2 моль132 г/моль=26,4 г

Відповідь: 26,4 г

 

Вправа 2 У посудину з вапняною водою, маса кальцій гідроксиду в якій становить 3,7 г, пропустили вуглекислий газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Прозорим чи каламутним буде вміст посудини після завершення реакції?

Відомо: m(Ca(OH)2)=3,7 г, V(CO2)=3,36 л

Знайти: прозорим чи каламутним буде розчин-?

Розв'язання

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

v(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=3,7 г : 74 г/моль=0,05 моль

v(CO2)=V(CO2):Vm=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль

Запишемо рівняння реакції:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

1 моль       1 моль

За рівнянням реакції 1 моль гідроксиду Ca(OH)2 реагує з 1 моль вуглекислого газу СО2, тому з 0,05 моль гідроксиду прореагує 0,05 моль вуглекислого газу. За умовою задачі є 0,15 моль, отже, вуглекислий газ взятий в надлишку.

Оскільки вуглекислий газ взято в надлишку, причому в кількості речовини 0,1 моль (0,15-0,05=0,1), яка є більшою від кількості речовини утвореного кальцій карбонату (0,05 моль), весь кальцій карбонат прореагує з утворення розчинної кислої солі кальцій гідрогенкарбонату Ca(HSO4)2 і розчин стане прозорим:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

Відповідь: прозорим

 

Вправа 3* Яка сіль утвориться внаслідок взаємодії розчину натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою лугу 16% і розчину ортофосфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 9,8%?

Відомо: m(р-ну NaOH)=50 г, w(NaOH)=16%, або 0,16,

m(р-ну H3PO4)=200 г, w(H3PO4)=9,8%, або 0,098

Знайти: яка сіль утвориться-?

Розв'язання

Запишемо рівняння можливих реакцій:

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O   (1)

3 моль      1 моль

NaOH + H3PO4 = NaH2PO4 + H2O     (2)

1 моль     1 моль

2NaOH + H3PO4 = Na2HPO4 + 2H2O  (3)

2 моль      1 моль

За рівнянням реакції (1) v(NaOH):v(H3PO4)=3:1

За рівнянням реакції (2) v(NaOH):v(H3PO4)=1:1

За рівнянням реакції (3) v(NaOH):v(H3PO4)=2:1

Обчислимо кількості речовини сполук за умовою задачі.

m(NaOH)=m(р-ну NaOH)w(NaOH)=50 г • 0,16=8 г

m(H3PO4)=m(р-ну H3PO4)w(H3PO4)=200 г • 0,098=19,6 г

M(NaOH)=40 г/моль, M(H3PO4)=98 г/моль

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=8 г : 40 г/моль=0,2 моль

v(H3PO4)=m(H3PO4):M(H3PO4)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

За умовою задачі маємо v(NaOH):v(H3PO4)=0,2:0,2=1:1, отже, кількісні співвідношення відповідають рівнянню (2), утвориться кисла сіль NaH2PO4

Відповідь: NaH2PO4

 

Вправа 4* На цинк хлорид масою 13,6 г подіяли натрій гідроксидом масою 10 г. Обчисліть масу осаду після закінчення взаємодії речовин.

Відомо: m(ZnCl2)=13,6 г, m(NaOH)=10 г

Знайти: mосаду(Zn(OH)2)-?

Розв'язання

M(ZnCl2)=136 г/моль, M(NaOH)=40 г/моль

v(ZnCl2)=m(ZnCl2):M(ZnCl2)=13,6 г : 136 г/моль=0,1 моль

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=10 г : 40 г/моль=0,25 моль

Запишемо рівняння реакції:

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

1 моль    2 моль

За рівнянням реакції 1 моль солі ZnCl2 реагує з 2 моль лугу NaOH, тому з 0,1 моль солі прореагує удвічі більша кількість речовини лугу, тобто 0,2 моль. За умовою задачі є 0,25 моль, отже, луг взятий в надлишку (0,25-0,2=0,05 моль), він реагує не повністю, тому розрахунки будемо проводити за даними солі.

За рівнянням реакції v(ZnCl2):v(Zn(OH)2)=1:1, тому

v((Zn(OH)2)=v(ZnCl2)=0,1 моль

Запишемо рівняння реакції в розчині надлишку лугу (0,05 моль) з утвореним амфотерним гідроксидом:

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4]

За рівнянням реакції v(NaOH):vреак.(Zn(OH)2)=2:1, тому

vреак.(Zn(OH)2)=v(NaOH):2=0,05 моль:2=0,025 моль

vосаду(Zn(OH)2)=v(Zn(OH)2) - vреак.(Zn(OH)2)=0,1 моль-0,025 моль=0,075 моль

M(Zn(OH)2)=99 г/моль

mосаду(Zn(OH)2)=vосаду(Zn(OH)2)•M(Zn(OH)2)=0,075 моль99 г/моль=7,425 г

Відповідь: 7,425 г осаду цинк гідроксиду

Інші завдання дивись тут...