Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Дайте визначення мінеральних добрив, назвіть їх класифікацію, наведіть приклади.

Добрива — це речовини чи суміші речовин, хімічні елементи яких необхідні для росту й розвитку рослин.

Мінеральні добрива класифікують на азотні, фосфатні, калійні, комплексні

Азотні міндобрива: калійна селітра KNO3, амоніачна селітра NН4NO3, кальцієва селітра Са(NO3)2, натрієва селітра NаNO3, амоній хлорид NН4Сl, амоній сульфат (NН4)2SO4, амоніачна вода NН3Н2О

Фосфатні міндобрива: простий суперфосфат Са(Н2РО4)2 + 2СаSO4, подвійний суперфосфат Са(Н2РО4)2Н2О, преципітат СаНРО42О, фосфоритне борошно Са3(РО4)2, амофос NН4Н2РО4 + (NH4)2HPO4

Калійні міндобрива: калій хлорид KCl, каїніт KCl•MgSO4•3Н2О, cильвініт KСl, калійна сіль KCl + домішки NaCl, калій сульфат K2SO4, поташ K2CO3

Комплексні (комбіновані) міндобрива: калійна селітра KNO3, амофос NН4Н2РО4 + (NH4)2HPO4

 

Вправа 2 Обґрунтуйте роль мінеральних добрив як джерела живлення рослин. Під впливом полярних молекул води добрива дисоціюють на йони, у складі яких елементи живлення (Нітроген, Калій, Фосфор) всмоктуються кореневою системою та транспортуються по стеблу до всіх органів для повноцінного росту і розвитку рослин

 

Застосовуємо 

Вправа 1 Опрацюйте вміст таблиці 11 і випишіть назви добрив:

а) що мають малу розчинність у воді; Простий суперфосфат, преципітат

б) гігроскопічні; Амоніачна селітра, кальцієва селітра, натрієва селітра, калійна сіль, поташ

в) містять два елементи живлення. Калійна селітра (Калій і Нітроген), амофос (Нітроген і Фосфор)

 

Вправа 2 У якому з нітратних добрив — амоніачній селітрі чи кальцієвій селітрі — уміст Нітрогену більший?

Відомо: амоніачна селітра NH4NO3, кальцієва селітра Ca(NO3)2

Знайти: порівняти w1(N) і w2(N)-?

Розв'язання

Mr(NH4NO3)=80, Mr(Ca(NO3)2)=164

w1(N)=2•Ar(N):Mr(NH4NO3)=2•14:80=0,35, або 35%

w2(N)=2•Ar(N):Mr(Ca(NO3)2)=2•14:164=0,17, або 17%

Відповідь: в амоніачній селітрі уміст Нітрогену більший

 

Вправа 3 Які ґрунти називають кислотними, а які — лужними? Ґрунти з рН від 6,5 і нижче належать до кислотних, а з рН від 7,4 і вище  — до лужних

 

Вправа 4 Висловте судження щодо нераціонального використання мінеральних добрив. Надмірне використання мінеральних добрив не збільшує врожай, а накопичується в рослинах, потрапляє в питну воду і може зашкодити здоров’ю людей

Інші завдання дивись тут...

  • Альона
    На жаль не відкриваються практичні роботи та декілька параграфів
    5 квітня 2021 12:29