Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Назвіть відомі вам будівельні матеріали, наведіть приклади. Цемент, бетон, залізобетон, цегла

 

Вправа 2 Як різні добавки впливають на властивості скла? Додаванням різних оксидів металічних елементів, отримують кольорове скло: зеленого кольору склу надає Cr2O3коричневого —  Fe2O3, синього — CoO, червоного — Cu2O, фіолетового — MnO, рубінового — порошок золота. З калій карбонату, піску та плюмбум (ІІ) оксиду отримують кришталь  скло, що має високий коефіцієнт заломлення світла

 

Вправа 3 Поясніть, на яких властивостях скла, цементу, бетону ґрунтується їх використання. Здатність скла пропускати сонячні промені, стійкість до дії кислот, лугів, а також фізичних характеристиках різних видів скла, зокрема, міцність і термостійкість, різний колір, непрозорість, добре відбиває і заломлює світло, має блиск тощо. Цемент і бетон - в’яжучі матеріали    

 

Застосовуємо

Вправа 2 Один із сортів скла, з якого виробляють столовий посуд, має такий склад: SiO2 — 75%, CaO — 12%, Na2O — 13%. Яка кількість речовини натрій оксиду та силіцій (IV) оксиду припадає в цьому сорті скла на 1 моль кальцій оксиду?

Відомо: ω(Na2O)=13%, ω(CaO)=12%, ω(SiO2)=75% 

Знайти: скільки моль Na2O i SiO2 припадає на 1 моль СаО-?

Розв'язування

І спосіб

M(Na2O)=62 г/моль, M(CaO)=56 г/моль, M(SiO2)=60 г/моль

У 100 г такої речовини маса атомів Na2O становить 13 г, атомів CaO—12 г, атомів SiO2—75 г

n(Na2O):n(CaO):n(SiO2)=m(Na2O)/M(Na2O):m(CaO)/M(CaO):m(SiO2)/M(SiO2)=

=13/62 : 12/56 : 75/60=0,21:0,21:1,25

Якщо співвідношення виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

n(Na2O):n(CaO):n(SiO2)=0,21/0,21:0,21/0,21:1,25/0,21=1:1:6

Отже, на 1 моль СаО припадає 1 моль Na2O та 6 моль SiO2

ІІ спосіб

Задані масові частки оксидів означають, що у 100 г суміші міститься 75 г SiO2, 12 г CaO i 13 г Na2O.

M(CaO)=56 г/моль, тоді маса 1 моль=56 г

Обчислюємо масу Na2O i SiO2, що припадає на 1 моль СаО (56 г).

На 12 г CaO припадає 13 г Na2O, а

на 56 г CaO — х г Na2O, тоді

х=m(Na2O)=13 г • 56 г : 12 г=60,6 г

На 12 г CaO припадає 75 г SiO2, а

на 56 г CaO — х г SiO2, тоді

х=m(SiO2)=75 г • 56 г : 12 г=350 г

Обчислюємо кількість речовини оксидів Na2O i SiO2.

M(Na2O)=62 г/моль, M(SiO2)=60 г/моль

v(Na2O)=m(Na2O):M(Na2O)=60,6 г : 62 г/моль=1 моль

v(SiO2)=m(SiO2):M(SiO2)=350 г : 60 г/моль=6 моль

Відповідь: на 1 моль СаО припадає 1 моль Na2O та 6 моль SiO2

Передайте склад такого скла формулами оксидів. Na2O•CaO6SiO2

Інші завдання дивись тут...