Інші завдання дивись тут...

Застосовуємо

Вправа 1 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити запропоновані ланцюжки перетворень.

а) Ва → Ва(ОН)2 → ВaCl2 → Вa(NO3)2 → BaCO3 → CO2 → Na2CO3

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

Ba(NO3)2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaNO3

BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O 

б) Сірка → cульфур (ІV) оксид → кальцій сульфіт → сульфур (ІV) оксид → натрій сульфіт

S + O2 = SO2

SO2 + CaO = CaSO3

CaSO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + SO2

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

Сірка → гідроген сульфід → калій сульфід → калій сульфат

S + H2 = H2S

H2S + 2KOH = K2S + 2H2O

K2S + H2SO4 = K2SO4 + H2S  

в) Натрій → натрій гідроксид → натрій карбонат → натрій хлорид

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

натрій карбонат → натрій нітрат

Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 + CaCO3

натрій хлорид → натрій нітрат

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

г) Кальцій → кальцій хлорид → кальцій карбонат → кальцій гідрогенкарбонат → кальцій карбонат

Ca + Cl2 = CaCl2

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl

CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaHCO3 

д) Силіцій → силан → силіцій (ІV) оксид → ? → силікатна кислота → натрій силікат

Si + 2H2 = SiH4

SiH4 + 2H2O = SiO2 + 4H2

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3

H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2H2O

е) Алюміній → алюміній оксид → ? → алюміній гідроксид → алюміній хлорид → алюміній нітрат → алюміній гідроксид → натрій гексагідроксоалюмінат

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl

Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaNO3

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]

є) Мідь → купрум (ІІ) сульфат → купрум (ІІ) хлорид → купрум (ІІ) гідроксид → купрум (ІІ) оксид → мідь

Cu + HgSO4 = CuSO4 + Hg

CuSO4 + BaCl2 = CuCl2 + BaSO4

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 = CuO + H2O

CuO + H2 = Cu + H2O

 

Вправа 2 Складіть чотири неоднотипних рівняння хімічних реакцій, у результаті яких утворюється вуглекислий газ.

C + O2 = CO2

CaCO3 = CaO + CO2

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

  

Вправа 3 Складіть чотири неоднотипних рівняння хімічних реакцій, у результаті яких утворюється кальцій сульфат.

СaO + SO3 = CaSO4

CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O

Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2

 

Вправа 4 Складіть молекулярні рівняння реакцій, за такою схемою:

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2О3 → Fe

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

Fe → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(ОН)2 → FeO.

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl

Fe(NO3)2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaNO3

Fe(OH)2 = FeO + H2O

 

Вправа 5* Дано речовини: сульфатна кислота, цинк, вода, купрум (ІІ) оксид. Як із цих речовин і продуктів їхньої взаємодії добути дві прості й чотири складні речовини?

5H2SO4 (конц.) + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

H2SO4 (розв.) + Zn = ZnSO4 + H2

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

2H2SO4 (конц.) + Cu = CuSO4 + SO2+ 2H2O

Прості речовини: H2 i Cu

Складні речовини: ZnSO4, H2S, CuSO4, SO2

Інші завдання дивись тут...

  • Никита Опока
    Да блин, почему не открывается страница 180, параграф35 ----> У розробці
    9 травня 2022 10:40